„Környezet (rendszer)” változatai közötti eltérés

Rendszer és környezete – jobb híján szakasznév a hosszú valami-bevezetésből való leválasztáshoz + miliőkomplementáció kitolerálása
Nincs szerkesztési összefoglaló
(Rendszer és környezete – jobb híján szakasznév a hosszú valami-bevezetésből való leválasztáshoz + miliőkomplementáció kitolerálása)
{{nincs forrás}}
A '''környezet''' fogalma szorosan kapcsolódik a rendszer fogalmához. A két fogalom egymás nélkül nem is definiálható. A környezet a rendszerre ható tényezők összessége. Egy konkrét rendszert pedig úgy definiálhatunk, ha felsoroljuk (vagy más módon meghatározzuk) elemeit és megadjuk, hogy az elemek között milyen kapcsolatok (hatások és kölcsönhatások) léteznek.
 
== Rendszer és környezete ==
 
A rendszer az elemeinek és a köztük lévő kapcsolatoknak az összessége. A rendszer és környezete kapcsolatát komplementernek tekintjük. Egy rendszer definiálásakor meghatározzuk annak környezetét, és a környezet is meghatározza a rendszert.
 
Egy objektumnak valamely másikra akkor van '''hatás'''ahatása, ha annak következtében a hatást elszenvedő objektum (rendszer) '''állapota''' megváltozik. Egy rendszer állapotán '''állapotjelző'''inekállapotjelzőinek összességét értjük.
 
Az állapotjelzőket, mint változókat szintén fel kell sorolnunk ahhoz, hogy egyértelműen definiáljuk a rendszert és környezetét. Az állapotjelzők kiválasztása a vizsgált probléma (érdeklődésük iránya, célja) szerint különböző lehet '''(plurális környezet elv)'''.
 
Az indikáció elve szerint a rendszer állapotának megváltozása jelzi (indikálja) környezetének megváltozását. A rendszert körülvevő '''külvilág'''otkülvilágot exteriőr komplexumnak is nevezik, ez magában foglal minden mást a rendszeren kívül. A külvilág elemei közül azonban nem minden képes közvetlen hatást gyakorolni a rendszerre. A közvetett hatásokkal a rendszer szempontjából nem foglalkoznak, mert azok kisszámú közvetlen hatáson keresztül tudnak csak érvényesülni. Egy rendszer vizsgálata kapcsán minden közvetett hatás állandó figyelembevételével nem lehetséges a koherens gondolkodás (hiszen az egész világmindenségget figyelembe kellene venni).
 
A külvilág azon tényezőit (elemeket és hatásokat), amelyek a rendszerre legalább elvileg közvetlen hatást tudnak gyakorolni (tehát hatóképesek) együttesen '''miliőspektrum'''nakmiliőspektrumnak nevezik.
 
A környezet a miliőspektrum azon részhalmaza, amely adott szituációban ténylegesen hatással van a rendszerre. Vagyis amelynek megváltozása kiváltja a rendszer állapotának megváltozását. Ebből következik, hogy a potenciális környezeti tényezők (a miliőspektrum elemei) közül (egy konkrét szituációban) csak az tekinthető tényleges környezeti tényezőnek (a környezet elemének), amelynek aktuális értéke a rendszer aktuális '''toleranciá'''jánaktoleranciájának (tűrőképességének) határán van, vagyis amelyik limitálja azt. Ezt nevezzük a '''limitáció elvének'''. A limitációt a környezeti és toleranciatényezők közvetlen összekapcsoltsága (komplementaritása) határozza meg, ez határozza meg egyúttal a rendszer állapotát is. Ezt nevezzük a '''komplementáció elvének''' és ez magyarázza meg a környezet és a rendszer fogalmának szoros összekapcsoltságát (együttes definiálásuk örlelét
 
==Idegenforgalmi környezet==
69 861

szerkesztés