„Zsolozsma” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
a (formázás (WP:FELÉP))
Nincs szerkesztési összefoglaló
a [[Szentmise|szentmisén]] kívüli istentiszteletet, konkrétan a papok és szerzetesek számára kötelező, a hívek számára ajánlott, meghatározott órákhoz kapcsolódó rendszeres imádságot. Ugyanezt a jelentést fedi a latin ''Divinum officium'' név.
 
A zsolozsma változatai a ''szerzetesi zsolozsmák'' (amelyek szerzetesrendenként változnak, de csak a [[bencések|benedekrendieké]] és a [[Domonkos-rend|dominikánusoké]] különbözik lényegesen) és az ''egyházmegyei zsolozsmák'', amelyek közül néhány (pl. a [[Mozarab]] zsolozsma Toledo környéken és [[Szent Ambrus]] zsolozsmája Milánó környéken) fennmaradt az első évezredből. Az egyházmegyei zsolozsmákat Szt. [[V. Piusz pápa]] egységesítette és adatta ki [[1568]]-ban ''Quod a nobis'' kezdetű bullájával.
 
A [[Breviárium|''Breviarium'']] rövidített kiadást jelent és arra utal, hogy az ismétlődő részekből csak a kezdőszót nyomtatja ki.
 
A zsolozsma hagyományosan formailag napi 8 imaórából állt:
éjszakai imádság (Matutinum), hajnali imádság (Laudes), imaórák a nappal minden szakaszára (Prima, Tertia, Sexta, Nona), vecsernye (Vespera) és a napot befejező imádság (Completorium). Az [[1970]]-es változat az első nappali óra imádságát (Prima) eltörölte, és az éjszakai imaórát (Matutinum) jelentős rövidítésekkel bármikor elmondható olvasmányos imaórára cserélte.
jelentős rövidítésekkel bármikor elmondható olvasmányos imaórára cserélte.
 
Tartalmilag a napi zsolozsma (officium) vagy az egyházi év szakaszait követő vasárnapi illetve hétközi zsolozsma, vagy a naptári évhez igazodóan egy [[Szent]] illetve az Úr ünnepének a zsolozsmája, illetve a kettő keverékéből összeállított zsolozsma.
 
=== XII. Piusz és XXIII. János pápák ===
XII. Piusz papa [[1945]]-ben opcionálisan megengedte az új zsoltárfordítás használatát és [[1955]]-ben kisebb változásokat rendelt el.
és [[1955]]-ben kisebb változásokat rendelt el.
 
XXIII. János pápa [[1961]]. január 1-jei hatállyal karácsony, húsvét és pünkösd kivételével eltörölte az oktávákat, egyszerűsítette a szentek ünnepeinek a rendszerét, a zsolozsmák többségét 3 olvasmányos zsolozsmává rendelte, elhagyva az Egyházatyák homiliáit. Az átlagos napi zsolozsmaidő 90 percről 60 percre csökkent. Ezzel együtt az új kiadásokban megjelentek a kétnyelvű kiadások: latin és nemzeti nyelv.
XXIII. János pápa [[1961]] január 1. hatállyal Karácsony, Husvét és Pünkösd kivételével eltörölte az
oktávákat, egyszerűsítette a szentek ünnepeinek a rendszerét, a zsolozsmák többségét 3 olvasmányos zsolozsmává rendelte, elhagyva az Egyházatyák homiliáit. Az átlagos napi zsolozsmaidő 90 percről 60 percre csökkent. Ezzel együtt az új kiadásokban megjelentek a kétnyelvű kiadások: latin és nemzeti nyelv.
 
=== VI. Pál pápa ===
VI. Pál pápa A zsolozsmát az orthodoxortodox egyházak Horologiuma mintájára Imaórák liturgiájanak nevezte át, a 150 zsoltár ciklusát 4 hétre osztatta el, a korábbi egy hét helyett, a hagyományos himnuszokat modernizálta, a Primát eltörölte, a Matutinum-ot lényegesen lerövidítve napközben bármikor elmondható imádsággá alakította. A zsolozsmamondás ideje napi 30 percre csökkent, valószínűleg jelentős részben hozzájárulva ahhoz, hogy a papság elhagyta a gyóntatószéket. Ezzel együtt az új kiadások csaknem kizárólagosan nemzeti nyelvűek.
hozzájárulva ahhoz, hogy a papság elhagyta a gyóntatószéket. Ezzel együtt az új kiadások csaknem kizárólagosan nemzeti nyelvűek.
 
== A zsolozsma mint könyv ==
1961 után a lényeges rövidítések eredményeképpen a négy kötetet három, illetve két kötetbe foglalták. A rövidítés olyan mértékű volt, hogy ez a kétnyelvűséget is lehetővé tette. Az [[1970]] utáni Imaórák liturgiája általában egy kötet, csak nemzeti nyelvű.
 
A mai hivatalos [[Az Imaórák Liturgiája]] általában nemzeti nyelvű és négy kötetes (Advent Karácsonyi idő, Nagyböjt Húsvéti idő, Évközi idő I.-XVII. hét, Évközi idő XVIII.-XXXIV. hét{{refhely | http://www.malezi.hu/imaorakliturgiaja/index/index.html}}). 1991-ben adták ki a hivatalos magyar fordítást{{refhely | http://www.malezi.hu/imaorakliturgiaja/oldalak/1kotet/01.htm}} négy kötetben, de készült egy egy kötetes változat is (az Olvasmányos imaórák nélküli), hogy a hívek jobban bekapcsolódhassanak az imákba. {{refhely | http://lexikon.katolikus.hu/O/Orsz%C3%A1gos%20Liturgikus%20Tan%C3%A1cs.html }}
 
== A zsolozsmamondás ideje ==
 
== További információk ==
* [http://penta.hcbc.hu/ppek/konyvek/szzsol01.txt Szunyogh X Ferenc: Szent zsolozsma története]
* [http://penta.hcbc.hu/ppek/k122.htm Sik Sándor himnuszok könyve]
* [http://www.sanctamissa.org/en/resources/books/quigley/index.html Divinum Officium angolul]
* [http://www.archive.org/details/romanbreviary00batiuoft History of the Roman Breviary angolul]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Breviary#References Breviarium kiadasok scannelt változatai]
* [http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl?lang2=magyar Tradicionális (1960 előtti) napi zsolozsma latinul és részben magyarul]
* [http://zsolozsma.hu A mai imák (Zsolozsma - Az imaórák liturgiája)]