Főmenü megnyitása

Módosítások

bevezetés+hadrend
A magyar királyi 2. páncéloshadosztály egy magyar páncéloshadosztály volt a második világháború idején.

Felállítás és hadrend

A hadosztály felállításáról a Huba II. hadrend rendelkezett 1941. október 1-én. Az új alakulatnak rendelték alá a 2. harckocsiandárt és a 2. gépkocsizó lövészdandárt. Fő erejét az 1. harckocsi ezred jelentette amely négy zászlóaljában három-három harckocsi század kapott helyett. A lövészdandár alárendeltségében a 4., 5. és a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj, továbbá a 32. önálló harckocsizászlóalj volt. A hadosztály alárendeltségébe tartozott az 51. páncélvadász-zászlóalj is három századdal.

Hadrend 1943. október 1.

*Hadosztály parancsnokság
**Hadosztályparancsok: Osztovics Ferenc ezredes (1944. május 15-ig)
**Vezérkari főnök: Rugonyi György vezérkari alezredes

**3. harckocsiezred (Bercsényi László ezredes)
***ezredtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)

***I. zászlóalj
****zászlóaljtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
****nehéz harckocsiszázad (11db 41M Turán)
****nehéz harckocsiszázad (11db 41M Turán)
****közepes harckocsiszázad (17db 40M Turán)
****közepes harckocsiszázad (17db 40M Turán)
****páncélos légvédelmi üteg (1db Toldi és 4db Nimród)
****gépkocsizó szeroszlop

***II. zászlóalj
****zászlóaljtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
****nehéz harckocsiszázad (11db 41M Turán)
****nehéz harckocsiszázad (11db 41M Turán)
****közepes harckocsiszázad (17db 40M Turán)
****közepes harckocsiszázad (17db 40M Turán)
****páncélos légvédelmi üteg (1db Toldi és 4db Nimród)
****gépkocsizó szeroszlop

***III. zászlóalj
****zászlóaljtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
****nehéz harckocsiszázad (11db 41M Turán)
****nehéz harckocsiszázad (11db 41M Turán)
****közepes harckocsiszázad (17db 40M Turán)
****közepes harckocsiszázad (17db 40M Turán)
****páncélos légvédelmi üteg (1db Toldi és 4db Nimród)
****gépkocsizó szeroszlop

***Ezredközvetlen alakulatok
***3. páncélos árkászszázad
***3. páncélos műszaki oszlop
***3. páncélos gépkocsi szeroszlop

**3. gépkocsizó lövészezred (Sándor István ezredes 1944. június 15-ig, Keményffy Zoltán ezredes)

***4. gépkocsizó lövészzászlóalj
****1. gépkocsizó lövészszázad
****2. gépkocsizó lövészszázad
****3. gépkocsizó lövészszázad
****4. gépkocsizó nehézfegyverszázad (1db géppuskás szakasz 12db géppuskával, 1db aknavető szakasz 4 csővel)
****páncélos légvédelmi gépágyús üteg (4db Nimród)
****gépkocsizó páncélos ágyússzázad (6 cső)
****kerékpáros szakasz
****árkászszaksz
****gépkocsizó távbeszélőszaksz

***5. gépkocsizó lövészzászlóalj
****1. gépkocsizó lövészszázad
****2. gépkocsizó lövészszázad
****3. gépkocsizó lövészszázad
****4. gépkocsizó nehézfegyverszázad (1db géppuskás szakasz 12db géppuskával, 1db aknavető szakasz 4 csővel)
****Páncélos légvédelmi gépágyús üteg (4db Nimród)
****gépkocsizó páncélos ágyússzázad (6 cső)
****kerékpáros szakasz
****árkászszaksz
****gépkocsizó távbeszélőszaksz

***6. gépkocsizó lövészzászlóalj
****1. gépkocsizó lövészszázad
****2. gépkocsizó lövészszázad
****3. gépkocsizó lövészszázad
****4. gépkocsizó nehézfegyverszázad (1db géppuskás szakasz 12db géppuskával, 1db aknavető szakasz 4 csővel)
****Páncélos légvédelmi gépágyús üteg (4db Nimród)
****gépkocsizó páncélos ágyússzázad (6 cső)
****kerékpáros szakasz
****árkászszaksz
****gépkocsizó távbeszélőszaksz

***Ezredközvetlen alakulatok
***3. gépkocsizó árkászszázad
***3. gépkocsizó távbeszélőszázad
***3. gépkocsizó műszaki oszlop

**Tüzérség
***1. gépvontatású könnyű tarackososztály
****1. üteg (4db 150 cm-es könnyű tábori tarack)
****2. üteg (4db 150 mm-es könnyű tábori tarack)

***2. gépvontatású könnyű tarackososztály (Misley Gyula alezredes)
****1. üteg (4db 10,5 cm-es könnyű tábori tarack 18)
****2. üteg (4db 10,5 cm-es könnyű tábori tarack 18)
****3. üteg (4db 10,5 cm-es könnyű tábori tarack 18)

***6. gépvontatású könnyű tarackososztály (Mátyás István ezredes)
****1. üteg (4db 10,5 cm-es könnyű tábori tarack 18)
****2. üteg (4db 10,5 cm-es könnyű tábori tarack 18)
****3. üteg (4db 10,5 cm-es könnyű tábori tarack 18)

**52. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály
***1. gépvontatású könnyű légvédelmi ágyúsüteg (4 cső)
***2. gépvontatású könnyű légvédelmi ágyúsüteg (4 cső)
***1. gépvontatású könnyű légvédelmi gépágyúsüteg (6 cső)
***2. gépvontatású könnyű légvédelmi gépágyúsüteg (6 cső)

**52. páncélos légvédelmi gépágyús tüzérosztály
***Osztályparancsnokság (1db parancsnoki Toldi)
***1. páncélos légvédelmi gépágyúsüteg (1db Toldi, 6db Nimród)
***2. páncélos légvédelmi gépágyúsüteg (1db Toldi, 6db Nimród)
***3. páncélos légvédelmi gépágyúsüteg (1db Toldi, 6db Nimród)
***Páncélos gépkocsi szeroszlop

**2. páncélos felderítőzászlóalj (Wolf László alezredes)
***törzsszázad
***páncélgépkocsi század (13+1 Csaba)
***motorkerékpáros század (14 gép)
***gépkocsizó lövésszázad
***gépvontatású páncéltörő ágyús szakasz (4 cső)
***gépkocsizó árkászszakasz
***gépkocsizó távbeszélőszaksz
***gépkocsi szeroszlop

**2. páncélos híradóosztály
***páncélos könnyűvezetékes híradó század
***páncélos rádiósszázad

**2. páncélos utászzászlóalj (Ambrózy Zoltán alezredes)
***1. páncélos utászszázad
***2. páncélos utászszázad
***1. páncélos hadihídoszlop
***2. páncélos hadihídoszlop
***műszaki szeroszlop

**2. páncélos hadosztályvonat
***2xpáncélos vonatcsoport-parancsnokság
***közepes tábori pót harckocsi század
***gépvontatású légvédelmi gépágyúsüteg (4 cső)
***gépvontatású légvédelmi géppuskásszázad (6cső)
***páncélos tábori őrszázad
***6xtehergépkocsi oszlop
***gépkocsizó élelmező üzemoszlop
***gépkocsizó élelmezőoszlop
***3xgépkocsizó egészségügyi-oszlop
***gépkocsizó műszaki szeroszlop
***gépkocsizó lőszerkezelő-oszlop
***2xgépkocsizó sütőoszlop
***páncélos gépkocsi szeroszlop
***vontató oszlop
***páncélos forgalomszabályozó század
885

szerkesztés