„Szegedi István” változatai közötti eltérés

irreleváns részek törölve
(irreleváns részek törölve)
{{forma}}
 
{{Személy infobox|Név = dr. Szegedi István|Születési hely, idő = Debrecen, 1969.05.13.|Foglalkozás = Politikus
Gyermekorvos|Végzettség = Általános orvos, Debrecen|Szakképesítések = - Csecsemő és gyermekgyógyászat, 1236/1998, Budapest: kiváló minősítés
- Haematológia, 1649/2000, Budapest: kiváló minősítés
- Nephrológia, 1429/2002, Budapest: kiváló minősítés
- Klinikai Onkológia, 1289/2007, Budapest: kiváló minősítés
- Egyéb: Egészségügyi Szakmenedzser Diploma: 2-18/2004/ DE OEC- EM|Politikai párt = Együtt - a Korszakváltók Pártja}}
 
'''Tudományos munkái'''
 
Tudományos tevékenységét hallgató korában kezdte a Kórélettani Intézetben, Dr. Kerékgyártó Csilla vezetésével, mint demonstrátor és TDK hallgató. Figyelme már akkor a biológiai terápiák irányába fordult, hiszen a poliszacharid Lentinán IL-1 és TNF-a termelésre kifejtett hatását tanulmányozta egerekben. Munkáját egy helyi TDK konferencia 3. helyézésehelyezése értékelte. A tudományos diákköreldiákkörrel való kapcsolata nem szakadt meg, a Gyermekklinikán 4 éven át intézeti TDK felelősként tevékenykedett. Ph.D. munkájában a gyermekkori daganatos betegek interferon kezelésével, illetőleg az interferon, valamint antisense-oligonucleotidok antitumor-, és differenciáló hatásával foglalkozott in vivo és in vitro körülmények között. Ezen tapasztalatát a biológiai terápiák, illetőleg a célzott terápiák iránti érdeklődését a klinikai munkájában is kamatoztatta A Belgiumi Leuveni gyermekonkológiai központ magas grádusú agyi gliomák kezelésében alkalmazott dendtritikus sejttárápiasejtterápia segítségével elért eredményeibe tekinthetett bele tanulmányútja kapcsán, mely irányú kezelés bevezetése terveiben szerepel. A klinikai kutatómunka szeretetét próbálja átadni hallgatóinak, 13 diplomamunka és 6 TDK munka és előadás helyi TDK konferencián született vezetése alatt, miközben 30 diplomamunka bírálatából vette ki részét. Korábbi diplomamunkásai közül 3 kolléga jelenleg a Gyermekklinikán dolgozik.
'''Tudományos munkái
'''
Tudományos tevékenységét hallgató korában kezdte a Kórélettani Intézetben, Dr. Kerékgyártó Csilla vezetésével, mint demonstrátor és TDK hallgató. Figyelme már akkor a biológiai terápiák irányába fordult, hiszen a poliszacharid Lentinán IL-1 és TNF-a termelésre kifejtett hatását tanulmányozta egerekben. Munkáját egy helyi TDK konferencia 3. helyézése értékelte. A tudományos diákkörel való kapcsolata nem szakadt meg, a Gyermekklinikán 4 éven át intézeti TDK felelősként tevékenykedett. Ph.D. munkájában a gyermekkori daganatos betegek interferon kezelésével, illetőleg az interferon, valamint antisense-oligonucleotidok antitumor-, és differenciáló hatásával foglalkozott in vivo és in vitro körülmények között. Ezen tapasztalatát a biológiai terápiák, illetőleg a célzott terápiák iránti érdeklődését a klinikai munkájában is kamatoztatta A Belgiumi Leuveni gyermekonkológiai központ magas grádusú agyi gliomák kezelésében alkalmazott dendtritikus sejttárápia segítségével elért eredményeibe tekinthetett bele tanulmányútja kapcsán, mely irányú kezelés bevezetése terveiben szerepel. A klinikai kutatómunka szeretetét próbálja átadni hallgatóinak, 13 diplomamunka és 6 TDK munka és előadás helyi TDK konferencián született vezetése alatt, miközben 30 diplomamunka bírálatából vette ki részét. Korábbi diplomamunkásai közül 3 kolléga jelenleg a Gyermekklinikán dolgozik.
 
2011-től akkreditált Ph.D. oktatóvá vált a „Laki Kálmán” Doktori iskola keretei között. Dr. Eyad Saada, a Salgótarjáni gyermekosztály osztályvezető főorvosa egyéni képzés keretében a Ph.D. hallgató, “Osteoporosis gyermekkori előfordulása, rizikófaktorai” témakörben témavezetésével végzi PhD tevékenységét. Terveiben további hallgatók képzése szerepel, így jelenleg Kiss Gábor molekuláris biológus, a Budapesti Korányi Intézet mikrobiológiai Intézet vezető munkatársa „Biológiai válaszmódosítokválaszmódosítók antiproliferatív és génexpressziót befolyásoló hatásának vizsgálata” címmel tervezi témavezetésével PhD munkáját. Mostanáig 3 PhD dolgozat opponenesi véleményezésében vett részt. Tudományos elkötelezettsége OTKA és ETT munkákban való aktív részvétel mellett jelenlegi társtémavezetőként elnyert Mecenetúra pályázat jelzi, melynek célja új prognosztikai faktorok és terápiás targetek azonosítása akut myeloid és lymphoblastos leukémiában.