„Szerkesztő:Qsf/2. páncéloshadosztály” változatai közötti eltérés

hadrend 1944 + erdélyi hadművelet
(bevezetés+hadrend)
 
(hadrend 1944 + erdélyi hadművelet)
 
A hadosztály felállításáról a Huba II. hadrend rendelkezett 1941. október 1-én. Az új alakulatnak rendelték alá a 2. harckocsiandárt és a 2. gépkocsizó lövészdandárt. Fő erejét az 1. harckocsi ezred jelentette amely négy zászlóaljában három-három harckocsi század kapott helyett. A lövészdandár alárendeltségében a 4., 5. és a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj, továbbá a 32. önálló harckocsizászlóalj volt. A hadosztály alárendeltségébe tartozott az 51. páncélvadász-zászlóalj is három századdal.
 
A hadosztályt augusztus 27-én vonták ki az 1. hadsereg kötelékéből és rendelték el az Erdélybe történő szállítását. (Erdély a hadak útján 1940-1944 EAHÚ, 79.o.) Ez augusztus 30-án vette kezdetét Szamosújvár - Kolozsvár célállomással (EAHÚ, 85.o) A beérkezést követően a 2. magyar hadsereg II. hadtestének a kötelékébe került. A Dél-Erdélyi szorosok birtokbavételére irányuló támadásnak szeptember 4-én 4 óra 15 perckor kellett volna megindulni, de ezt a támadásra kijelölt csapatok felvonulásának késlekedése miatt elhalasztották. (EAHÚ., 87.o.) A hadosztály Vasasszentgotthárd területén gyülekezett és a támadó sereg bal szárnyát alkotta. (EAHÚ., 89.o.)
 
Hadrend 1943. október 1.
**3. harckocsiezred (Bercsényi László ezredes)
***ezredtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
 
***I. zászlóalj
****zászlóaljtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
****páncélos légvédelmi üteg (1db Toldi és 4db Nimród)
****gépkocsizó szeroszlop
 
***II. zászlóalj
****zászlóaljtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
****páncélos légvédelmi üteg (1db Toldi és 4db Nimród)
****gépkocsizó szeroszlop
 
***III. zászlóalj
****zászlóaljtörzs (3db 40M Turán és 5db Toldi)
****páncélos légvédelmi üteg (1db Toldi és 4db Nimród)
****gépkocsizó szeroszlop
 
***Ezredközvetlen alakulatok
****3. páncélos árkászszázad
****3. páncélos műszaki oszlop
****3. páncélos gépkocsi szeroszlop
****
 
****
**3. gépkocsizó lövészezred (Sándor István ezredes 1944. június 15-ig, Keményffy Zoltán ezredes)
 
***4. gépkocsizó lövészzászlóalj
****1. gépkocsizó lövészszázad
****árkászszaksz
****gépkocsizó távbeszélőszaksz
 
***6. gépkocsizó lövészzászlóalj
****1. gépkocsizó lövészszázad
***vontató oszlop
***páncélos forgalomszabályozó század
Hadrend (1944. szeptember 5.)
* Hadosztályparancsnokság
** Hadosztályparancsnok: Zsedényi Zoltán vezérőrnagy
** Vezérkari főnök: Rugony György vezérkari alezredes
** Tüzérparancsnok: Merényi Károly ezredes
* 3. harckocsiezred (dr. Balsay László ezredes)
** I. zászlóalj (1 x Panzer III M, 29 x Panzer IV H, 5 x Panther, 3 x Tiger I E, 1 x StuG G
** II. zászlóalj (14 x Toldi, 40 x 40M Turán, 14 x 41M Turán)
**
887

szerkesztés