„Szerkesztő:Qsf/2. páncéloshadosztály” változatai közötti eltérés

tordai csata
(hadrend 1944 + erdélyi hadművelet)
(tordai csata)
 
A hadosztály felállításáról a Huba II. hadrend rendelkezett 1941. október 1-én. Az új alakulatnak rendelték alá a 2. harckocsiandárt és a 2. gépkocsizó lövészdandárt. Fő erejét az 1. harckocsi ezred jelentette amely négy zászlóaljában három-három harckocsi század kapott helyett. A lövészdandár alárendeltségében a 4., 5. és a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj, továbbá a 32. önálló harckocsizászlóalj volt. A hadosztály alárendeltségébe tartozott az 51. páncélvadász-zászlóalj is három századdal.
 
Erdély
 
A hadosztályt augusztus 27-én vonták ki az 1. hadsereg kötelékéből és rendelték el az Erdélybe történő szállítását. (Erdély a hadak útján 1940-1944 EAHÚ, 79.o.) Ez augusztus 30-án vette kezdetét Szamosújvár - Kolozsvár célállomással (EAHÚ, 85.o) A beérkezést követően a 2. magyar hadsereg II. hadtestének a kötelékébe került. A Dél-Erdélyi szorosok birtokbavételére irányuló támadásnak szeptember 4-én 4 óra 15 perckor kellett volna megindulni, de ezt a támadásra kijelölt csapatok felvonulásának késlekedése miatt elhalasztották. (EAHÚ., 87.o.) A hadosztály Vasasszentgotthárd területén gyülekezett és a támadó sereg bal szárnyát alkotta. (EAHÚ., 89.o.)
 
A támadás egy nappal később, szeptember 5-én, 4 óra 45 perckor vette kezdetét. Az élen harcolókat mintegy 60 harckocsi támogatta. A 3/2 harckocsiszázad a Nagysármás - Mezőzáh - Mezőtóhát - Marosludas útvonalon támadt előre, Panther harckocsikkal, melyek parancsnoka Tarczay Ervin főhadnagy volt. A jobb szárnyon a 3/II harckocsizászlóalj és a 4. gépkocsizó lövészzászlóalj tört előre. Őket követte az 5. gépkocsizó zászlóalj, akik az első napon Aranyosgyérest foglalták el,(EAHÚ, 91.o.) majd másnap Székelykocsárdig jutottak előre.(EAHÚ, 93.o)
 
A szeptember 6-án a támadás Marosludasnál áttört a védekező román csapatokon (20. kiképző-gyaloghadosztály 91. kiképző-gyalogezrede) és Cintosig illetve Marosújvár keleti előteréig jutott. A támadás folyamán sikerült átkarolniuk a román 11. kiképző-gyaloghadosztályt is. Ugyanakkora frontra beérkező román és szovjet csapatok a támadást lelassították a 2 magyar hadsereg előre nyomulását. A 2. páncéloshadosztály a román Gépesített Hadtest (9. gyaloghadosztály, 8. gépkocsizó lovashadosztály, "Niculescu" páncéloscsoport) egységeivel került szembe. A 2. felderítő-zászlóalj motorkerékpáros egységei eközben Erzsébetvárosig jutottak előre, ahol meg tudták figyelni a beérkező szovjet erőket.(EAHÚ, 93.o.)
 
Szeptember 7-én a felderítő-zászlóalj motorkerékpáros századát a "Tabay" harccsoport mellé rendelték, hogy együttesen foglalják el a 447-es magassági pontot Dicsőszentmártontól északnyugatra. A település birtokba vétele után a a felderítők visszatértek Marosludasra, míg a harccsoport az időközben beérkezett magyar és német erősítéssel tovább folytatta a támadást. A 2. páncéloshadosztály Dicsőszentmárton elfoglalása után Sövényfalvánál átkeltek a Kis-Küküllőn és hídfőt alakítottak ki. A támadást a beérkező "Niculescu" páncéloscsoport állította meg. A harcot nehezítette, hogy mind két fél rendelkezett német Pz IV tankokkal. Eközben az 5. gépkocsizó lövészzászlóaljat Marosludasra vezényelték, ahol a hadosztály tartaléka lett.
 
Szeptember 8-án a szovjet erők sikeresen átkeltek a Vöröstoronyi-szoroson és 150-200 harckocsival és egyéb páncélozott harcjárművekkel Medgyes irányába tartottak. Ez miatt a 2. páncélos hadosztályát a Maros északi partjára vonták vissza és a Radnót - Marosugra - Vidrátszeg vonalon védekezett.(EAHÚ,99.o.)
 
Tordai-csata
 
Szeptember 11-én a 3. harckocsiezred a 4. gépkocsizó lövészzászlóaljjal együtt a Felvincnél betört ellenséges csapatok felszámolására vetették be.(EAHÚ, 101.o.). Szeptember 13-án a hadosztály az Aranyos folyó mentén foglalt védőállást. A nap folyamán a marosludasi védőkörletbe szovjet erők szivárogtak be illetve sorozatvető támadás érte azt.(EAHÚ. 108.o) Szeptember 14-én ismét támadás érte Marosludast. A behatoló két századnyi szovjet gyalogságot az itt védekező 5. gépkocsizó zászlóalj verte ki a településről.(EAHÚ, 110.o.) Szeptember 16-án a 3/I. harckocsi zászlóalj a 25. gyaloghadosztály egységeivel közösen a Tordai hídfőben, a 381-es magaslat közelében harcoltak. Feladatuk a ridó illetve a horhosok megtisztítása volt az ellenségtől. Dél körül a túlerőben támadó szovjet páncélosokat a magyar harckocsik megkerülték és visszavonulásra kényszerítették, az előre törő szovjet - román gyalogság támadását megakasztotta. A nap folyamán Tarczay főhadnagy Panther tankjával három harckocsit és egy páncéltörő ágyút semmisített meg.(EAHÚ, 113.o.)
 
Szeptember 17-én a hadosztály egyrészt a saját hídfőket védte másrészt a Tordától keletre levő ellenséges hídfő felszámolására törekedett. Ez utóbbi a rossz tervezés miatt kudarcot vallott. Az egész napos küzdelemben a hadosztály jelentős veszteséget szenvedett el.(EAHÚ, 115.o.) Szeptember 19-én a magyar csapatok ismételten megpróbálták elfoglalni a ridót. A támadásban 4. és a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj valamint 20 harckocsi és ismeretlen számú német vadászpáncélos vett részt. A előrenyomulás végül a szovjet tüzérségi zárótűz miatt elakadt. Két napos szünet után, szeptember 22-én újultak ki a harcok. A tüzérségi előkészítés és vadászbombázó támadás olyan mértékű volt, hogy a Torda előtt védekező magyar csapatok jelentős veszteségeket szenvedtek illetve egyes helyeken állásaikat feladták. A szovjet támadásban a 9. gárda-gépesítetthadtest vett részt. A 2. páncéloshadosztály ellentámadása jól indult, de a túlerővel szemben elakadt illetve visszavonulásra kényszerült. A hátravont gépkocsizó lövészek Sósfürdő és Sósfar között voltak reteszállásban hogy megakadályozzák az előretörő szovjet csapatokat a Vaskapu elérésében. A Sósfar, Szalonnás és a 429-es magaslatokért heves harc folyt. A Szalonnás előtt beásott magyar gyalogságot az ellenség tüzérségi tüze meghátrálásra kényszerítette. A mögöttük elhelyezett 52. páncélos gépágyús zászlóalj Nimród és Toldi páncélosai a több hullámban támadásra induló ellenséges gyalogságot megsemmisítette. (EAHÚ, 125.o.) Eközben Sósfaron a beásott szovjet erőket a magyar Panther harckocsik ismét oldalba támadták és eredményesen vették fel a harcot. (EAHÚ, 126.o.)
 
Tordától keletre, Kolozsvár irányéba tovább folyt a szovjet-román előretörés. Ezért a német 6. hadsereg elhatározta, hogy Tordától keletre támadást indít a betört ellenséges erők felszámolására. A támadásra szeptember 23-án került sor és a "Breith" páncélos csoport (német 23. páncéloshadosztály, 2. páncéloshadosztály és a 25. gyaloghadosztály részei) hajtotta végre. Velük szemben a 4. gárda légideszanthadosztály, 163. lövészhadosztály állt készen arra, hogy támadjanak, de a námet-magyar ellencsapaás meglepte őket. A támadás sikerrel járt és délre elérte a kitűzött célt, a Torda - Aranyosegerbegy vonalat illetve a ridót. A nap végére a 2. páncéloshadosztály veszteségei tovább nőttek. Bevethető állapotban csak a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj maradt. (EAHÚ, 126-128.o) Bevethető harckocsiból csak 17 darab (két Panther, hat Panzer IV, kilenc Turán), Nimródból 12 darab maradt. Ezeket Nagy-Ördöngős területén voltak tartalékban. Szeptember 26-án, a Tordától Keletre levő hídfőt szovjet-román támadás érte és a védőket visszaszorította. A betörés felszámolására a 2. páncéloshadosztály kapott parancsot. A támadás lendületesen haladt előre és sikerült a már beásott ellenséget meghátrálásra kényszeríteni. A magyar tüzérség hathatós támogatásával a magyar csapatoknak sikerült megtisztítania a Péterlaka-völgyet és kijutniuk a ridóra. (EAHÚ, 132.o.) Szeptember 29-én Aranyosegerbegytől délre levő betörések ellen vetették be a 2. páncéloshadosztály egyre fogyatkozó erőit több-kevesebb sikerrel. Az este folyamán a Vaskapu lábánál előretörő szovjet páncélosok ellen vetették be a 6. gépkocsizó lövészzászlóaljat és a tartalékban levő magyar harckocsikat, de az ellentámadás sikertelen volt. Másnap a hadosztály erői a "Soóky" harccsoport részeként visszafoglalták a Vaskapu magaslatot. (EAHÚ, 135.o.)
 
Hadrend 1943. október 1.
** I. zászlóalj (1 x Panzer III M, 29 x Panzer IV H, 5 x Panther, 3 x Tiger I E, 1 x StuG G
** II. zászlóalj (14 x Toldi, 40 x 40M Turán, 14 x 41M Turán)
* 3. gépkocsizó lövészezred
**
** 4. gépkocsizó lövészzászlóalj (Hartyánszky István őrnagy)
** 5. gépkocsizó lövészzászlóalj
** 5. gépkocsizó lövészzászlóalj
887

szerkesztés