„Szerkesztő:Qsf/2. páncéloshadosztály” változatai közötti eltérés

visszavonulás erdélyből
(tordai csata)
(visszavonulás erdélyből)
Szeptember 17-én a hadosztály egyrészt a saját hídfőket védte másrészt a Tordától keletre levő ellenséges hídfő felszámolására törekedett. Ez utóbbi a rossz tervezés miatt kudarcot vallott. Az egész napos küzdelemben a hadosztály jelentős veszteséget szenvedett el.(EAHÚ, 115.o.) Szeptember 19-én a magyar csapatok ismételten megpróbálták elfoglalni a ridót. A támadásban 4. és a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj valamint 20 harckocsi és ismeretlen számú német vadászpáncélos vett részt. A előrenyomulás végül a szovjet tüzérségi zárótűz miatt elakadt. Két napos szünet után, szeptember 22-én újultak ki a harcok. A tüzérségi előkészítés és vadászbombázó támadás olyan mértékű volt, hogy a Torda előtt védekező magyar csapatok jelentős veszteségeket szenvedtek illetve egyes helyeken állásaikat feladták. A szovjet támadásban a 9. gárda-gépesítetthadtest vett részt. A 2. páncéloshadosztály ellentámadása jól indult, de a túlerővel szemben elakadt illetve visszavonulásra kényszerült. A hátravont gépkocsizó lövészek Sósfürdő és Sósfar között voltak reteszállásban hogy megakadályozzák az előretörő szovjet csapatokat a Vaskapu elérésében. A Sósfar, Szalonnás és a 429-es magaslatokért heves harc folyt. A Szalonnás előtt beásott magyar gyalogságot az ellenség tüzérségi tüze meghátrálásra kényszerítette. A mögöttük elhelyezett 52. páncélos gépágyús zászlóalj Nimród és Toldi páncélosai a több hullámban támadásra induló ellenséges gyalogságot megsemmisítette. (EAHÚ, 125.o.) Eközben Sósfaron a beásott szovjet erőket a magyar Panther harckocsik ismét oldalba támadták és eredményesen vették fel a harcot. (EAHÚ, 126.o.)
 
Tordától keletre, Kolozsvár irányéba tovább folyt a szovjet-román előretörés. Ezért a német 6. hadsereg elhatározta, hogy Tordától keletre támadást indít a betört ellenséges erők felszámolására. A támadásra szeptember 23-án került sor és a "Breith" páncélos csoport (német 23. páncéloshadosztály, 2. páncéloshadosztály és a 25. gyaloghadosztály részei) hajtotta végre. Velük szemben a 4. gárda légideszanthadosztály, 163. lövészhadosztály állt készen arra, hogy támadjanak, de a námet-magyar ellencsapaás meglepte őket. A támadás sikerrel járt és délre elérte a kitűzött célt, a Torda - Aranyosegerbegy vonalat illetve a ridót. A nap végére a 2. páncéloshadosztály veszteségei tovább nőttek. Bevethető állapotban csak a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj maradt. (EAHÚ, 126-128.o) Bevethető harckocsiból csak 17 darab (két Panther, hat Panzer IV, kilenc Turán), Nimródból 12 darab maradt. Ezeket Nagy-Ördöngős területén voltak tartalékban. Szeptember 26-án, a Tordától Keletre levő hídfőt szovjet-román támadás érte és a védőket visszaszorította. A betörés felszámolására a 2. páncéloshadosztály kapott parancsot. A támadás lendületesen haladt előre és sikerült a már beásott ellenséget meghátrálásra kényszeríteni. A magyar tüzérség hathatós támogatásával a magyar csapatoknak sikerült megtisztítania a Péterlaka-völgyet és kijutniuk a ridóra. (EAHÚ, 132.o.) Szeptember 29-én Aranyosegerbegytől délre levő betörések ellen vetették be a 2. páncéloshadosztály egyre fogyatkozó erőit több-kevesebb sikerrel. Az este folyamán a Vaskapu lábánál előretörő szovjet páncélosok ellen vetették be a 6. gépkocsizó lövészzászlóaljat és a tartalékban levő magyar harckocsikat, de az ellentámadás sikertelen volt. Másnap a hadosztály erői a "Soóky" harccsoport részeként visszafoglalták a Vaskapu magaslatot. (EAHÚ, 135.o.) Október 1-én a hadosztály egy újabb ellentámadásban vett részt a Vaskapu magaslat környékén. Másnap nagy erejű támadás érte a tordai arcvonalat. A 2. páncélos-utászzászlóalj Sófar visszafoglalására indult, míg az 5. gépkocsizó lövészzászlóalj a harckocsikkal együtt a Vaskapu magaslatot védte a megújuló támadásokkal szemben. A harc másnap is folyamatos volt és a 4. gépkocsizó lövészzászlóalj, a 2. páncélos-utászzászlóalj, két Pz IV és egy Nimrod harcármű a Kisördöngős magaslati pontot foglalta vissza a támadó román gyalogságtól. Ugyanekkor elhárító harcok folytak a Vaskapu magaslatnál is ahol harckocsiezred két páncélosát lőtték ki. Október 4-én a 4. gépkocsizó lövészzászlóaljat a Tordától keletre található 377-es magassági pont körül kialakult betörés felszámolására vetették be. (EAHÚ, 140.o.)
 
Visszavonulás Észak-Erdélyből
 
A 2. páncéloshadosztályt Magyarnagyzsombor körzetébe vonták hátra október elején és innen kiindulva kezdte meg a kivonulást. Október 12-én Bács nyugat - Kaján kelet között harcolt míg Október 13-án már Kolozsborsnál hajtott végre ellenlökést. A hadosztály (a "Wöhler" seregcsoport része) egyes részei október 15-én érte el Margittát és a többi rész is útban volt oda. Ez végül nem valósult meg, mivel Veress Lajos vezérezredes parancsára az alakulat jelentős része Nagykárolyon és Nyíregyházán át Tokaj és a Tisza felé hátrált. EAHÚ, 159.o.)
 
Hadrend 1943. október 1.
887

szerkesztés