„Politikai rendszer” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(Kategória:Politikai rendszer)
=== A politikai rendszerek elnevezéseinek listája ===
 
Az alábbi etimológiai lista ábécé-sorrendben felsorolja a politikai rendszerek valóságos, lehetséges és gondolati formáit, amelyek előtag és utótag kombinációja alapján eltérnek. Mindegyik az alábbi kettő közül az egyikre végződik: [[-archia]] a vezér formájára utal és [[-krácia]] a hatalom formájára (kiv. konföderáció, liberácia).
 
*'''[[adhokrácia]]''' a politikai hatalomkormányzat strukturálatlan
*'''[[androkráciaAnarchizmus|anarchia]]''' a politikaikormány hatalomnélküli férfiaknál vanrend
*'''[[andrarchia]]'''/'''[[androkrácia]]''' a kormányzást férfiak végzik
*'''[[arisztokrácia]]''' a politikai hatalmat a nemesség alkotja
*'''[[autokráciaarisztokrácia]]''' a politikaikormányt hatalom egya személynélnemesség összpontosulalkotja
*'''[[bürokráciaautarchia]]''' a politikaikormányt hatalomegy funkcióitteljhatalmú közhivatalnokok töltik bevezér jelenti
*'''[[autokrácia]]''' a kormány egy személyből áll
*'''[[deokrácia]]''' a politikai hatalmat vallásfüggetlen, ezoterikus hitrendszerű emberek alkotják{{forr}}
*'''[[bürokrácia]]''' a kormányzás funkcióit közhivatalnokok töltik be
*'''[[demokrácia (politikai rendszer)|demokrácia]]''' a politikai hatalom a nép által jut hatalomra
*'''[[etnokráciademarchia]]''' a politikaikormányt hatalmatsorsolással egyválasztott etnikai csoport tagjaiemberek alkotják
*'''[[gerontokráciadeokrácia]]''' a politikaikormányt vallásfüggetlen, ezoterikus hatalmathitrendszerű idősekemberek alkotják{{forr}}
*'''[[hierokráciademokrácia]]''' a politikaikormány hatalmat főpapoka vagynép vallásosáltal miniszterekjut alkotjákhatalomra
*'''[[kakisztokráciadodekarchia]]''' a politikaikormány hatalmattizenkét a legrosszabb emberek alkotjákemberből áll
*'''[[kleptokráciaetnokrácia]]''' a politikaikormányt hatalmategy tolvajoketnikai csoport tagjai alkotják
*'''[[gerontokrácia]]''' a kormányt idősek alkotják
*'''[[meritokrácia]]''' a politikai hatalom funkcióit az arra érdemesek töltik be
*'''[[ginarchia]]'''/'''[[ginokrácia]]''' a kormányzást nők végzik
*'''[[ochlokrácia]]''' a politikai hatalmat a csőcselék adja
*'''[[pártokráciaheptarchia]]''' a politikaia hatalomkormány politikaihét pártoknálemberből vanáll
*'''[[heptadekarchia]]''' a kormány tizenhét emberből áll
*'''[[plantokrácia]]''' a politikai hatalmat ültetvény-tulajdonosok alkotják
*'''[[plutokráciahierarchia]]''' a politikaikormány hatalmategy arangsorolt testület; gazdagokfőpapok alkotjákkormánya
*'''[[hierokrácia]]''' a kormányt főpapok vagy vallásos miniszterek alkotják
*'''[[kakisztokrácia]]''' a kormányt a legrosszabb emberek alkotják
*'''[[kleptokrácia]]''' a kormányt tolvajok alkotják
*'''[[konföderáció]]''' szuverén államok uniója
*'''[[liberácia]]''' a kormány a szabadság védelmezésére alakult
*'''[[matriarchia]]''' a kormányzást a nők és a családanyák végzik
*'''[[meritokrácia]]''' a kormányzás funkcióit az arra érdemesek töltik be
*'''[[monarchia]]''' a kormány egy személyből áll
*'''[[nonadekarchia]]''' a kormány tizenkilenc emberből áll
*'''[[ochlokrácia]]''' a kormányt a csőcselék adja
*'''[[oktarchia]]''' a kormány nyolc emberből áll
*'''[[oktadekarchia]]''' a kormány tizennyolc emberből áll
*'''[[oligarchia]]''' a kormányhoz kevesen férnek hozzá
*'''[[panarchia]]''' egyetemes rend és uralom
*'''[[pártokrácia]]''' a kormány politikai pártokból áll
*'''[[patriarchia]]''' a kormányzást a férfiak és a családapák végzik pentadek
*'''[[pentadekarchia]]''' a kormány tizenöt emberből áll
*'''[[plantokrácia]]''' a kormányt ültetvény-tulajdonosok alkotják
*'''[[plutokrácia]]''' a kormányt a gazdagok alkotják
*'''[[polyarchia]]''' a kormányhoz sok ember fér hozzá
*'''[[pornokrácia]]''' a pápaság történetének egy időszaka, mikor a pápai államot a pápák szeretői irányították{{forr}}
*'''[[sinarchia]]''' egyesült szuverenitás
*'''[[technokrácia]]''' a politikai hatalom szakértőkből áll
*'''[[technokrácia]]''' a kormány szakértőkből áll
*'''[[tetrarchia]]''' a kormány négy emberből áll
*'''[[thalasszokrácia]]''' a tengerek szuverenitása
*'''[[Teokrácia|theokrácia]]''' a politikai hatalmatkormányzást papokkal vagy vallási törvények segítségével végzik
*'''[[timokrácia]]''' a politikai hatalmatkormányzást a tulajdonosi réteg végzi
*'''[[tridekarchia]]''' a kormány tizenhárom emberből áll
 
=== A legismertebb rendszerek/államformák hierarchikus listája ===
 
Az alábbi etimológiai lista csoportosított ábécé-sorrendben felsorolja a főbb államformákat. A különböző alrendszerek a főrendszerek alatt találhatók. Fontos figyelembe venni, hogy számos közülük nem egyedi találmány, többféle verzióban, vagy sehogy sem létezik.
 
*[[Anarchizmus]]
**[[Anarcho-kommunizmus]]
**[[Anarcho-kapitalizmus]]
**[[Öko-anarchizmus]]
**[[Anarcho-szocializmus]]
*[[Önkényuralom]]
**[[Rendőrállam]]
***[[Egyesített rendőrállam]]
**[[Egypártrendszer]]
***[[Kommunizmus]]
***[[Fasizmus]]
**[[Totalitariátus]]
*[[Autokrácia]]
**[[abszolút monarchia|Abszolutizmus]]
**[[Despotizmus]]
***[[Felvilágosult despotizmus]]
**[[Diktatúra]] (de nem minden diktatúra autokrácia)
***[[Katonai diktatúra]]
**[[Monarchia]]
***[[Abszolút monarchia]]
***[[Alkotmányos monarchia]]
***[[Hercegség]]
****[[Nagyhercegség]]
***[[Választásos monarchia]]
***[[Emirátus]]
***[[Örökléses monarchia]]
***[[Populáris monarchia]]
***[[Fejedelemség]]
***[[Önhirdetett monarchia]]
***[[Alkirályság]]
**[[Patriarchátus]]
***[[Patrimonalizmus]]
**[[Zsarnokság]]
*[[Demokrácia]]
**[[Tanács demokrácia]]
**[[Nyílt demokrácia]]
**[[Részvételi demokrácia]]
**[[Képviseleti demokrácia]]
***[[Westminster rendszer]]
***[[Parlamentáris rendszer]]
****[[Konszenzusos kormányzás]]
***[[Elnöki rendszer]] ''([[Kongresszusos rendszer]])''
***[[Fél-elnöki rendszer]]
**[[Szociáldemokrácia]] (csakúgy mint politikai mozgalom)
*[[Oligarchia]] ''(megj: a különböző oligarchiák nem szokták önmagukat nyíltan azonosítani, mint ilyet)''
**[[Arisztokrácia]]
**[[Korporatizmus]]
**[[Gerontokrácia]]
**[[Kleptokrácia]]
**[[Meritokrácia]]
**[[Plutokrácia]]
**[[Technokrácia]]
*[[Köztársaság]]
**[[Szövetségi köztársaság]]
**[[Alkotmányos köztársaság]]
**[[Nemzetközösség]]
**[[Népköztársaság]]
*[[Teokrácia]] ([[Hierokrácia]])
**[[Kalifátus]]
**[[Szent Szék]]
**[[Iszlám köztársaság]]
**[[Szultánság]]
*[[Liberácia]]
 
=== Területi autonómia alapján készített lista ===
 
* szűk autonómia
** [[Birodalom]]
** [[Egységállam]]
* széles autonómia
** [[Szövetségi állam]] és [[Szövetségi köztársaság]]
** [[Államszövetség]]
** [[Nemzetekfeletti unió]]
 
=== Politikai előjog alapján készített lista ===
 
* mindenki uralkodik
** [[anarchia]]
* a többség uralkodik
** [[demokrácia]]
* kisebbség uralkodik
** [[arisztokrácia]]
* egyvalaki uralkodik
** [[autokrácia]]
 
=== Weber hármas osztályozása a hatalomról ===
 
[[Max Weber]] hármas osztályozása a hatalomról három ideális hatalom típust különböztet meg a politikai vezetési stílus alapján:
* [[karizmatikus uralkodás]] (családias, vallásos)
* [[hagyományos uralkodás]] (patriarchális, feudális)
* [[törvényelvű uralkodás]] (modern jogállam, bürokrácia)
 
== Jegyzetek ==
Névtelen felhasználó