Főmenü megnyitása

Módosítások

 
=== Minőségi különbségek a két fél között és a taktika ===
[[Fájl:Louis2.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|II. Lajos király. Az ifjú uralkodóban gyakran felcsillant a tenni vágyás szikrája, de vagy azért nem cselekedett, mert felelőtlen nevelőjének köszönhetően nem akart, vagy mert később észrevette a feladat roppantáságát.]]
[[1521]] [[május]]ában tartott országgyűlésen csak viszályok jellemezték a két tábor között. A legtöbb főúr pozícióikat minél nagyobb haszonszerzésre használta fel.<br />
[[augusztus 2.|Augusztus 2-ára]] kihirdették újabb országgyűlés összehívását, amely a béke, vagy a háború kérdését döntötte volna el, de közbe jött Szulejmán hadüzenete.
 
Magyarország nem készült fel a háborúra, mert a megfelelő anyagi és katonai hátterek nem voltak biztosítottak, katonaság még a várakban is kevés volt. A hadkiegészítés továbbra is hagyományos [[nemesi felkelés]]ből (az ''inszurrekció''-ból) állt, melynek felszereltsége a résztvevő egyének vagyoni állapotától függött, de még a gazdagabbak is alig fordítottak erre valamit. Nagyon kevés volt a képzett, reguláris, felfegyverzett katona, vagy zsoldos.<br />
Katonaállítási kötelezettségének több főúr és főpap nem volt hajlandó eleget tenni, akik pedig igen, azok nem az előírt létszámú fegyverest állítottak ki, s az ezekre kiutalt pénzt elsikkasztották. Több esetben önhatalmúlag vonták vissza katonáikat a főurak a háborútól!<ref>Magyarország hadtörténete, 152. old.</ref> Megtartották ugyan a közfelkelés intézményét (noha erről elég rossz tapasztalatok maradtak [[1514]]-ből), de ez csak létszámgyarapításra szolgálhatott mindössze, s végszükség esetén vetették volna be. AmelléAmellett fegyverforgatásban járatlannak számított, nem rendelkeztek felszereléssel, s a harcban nagyon könnyen megfutamodhattak, a sereg többi részében is rendbonntást és káoszt idézve elő. Noha megmaradt a telekkatonaság intézménye, de [[1490]] óta csak csökkentették a kiállított telekkatonák létszámát a nemesek. [[1463]]-ban száz porta után még 10 katonát kellett kiállítani, [[1498]]-ban már mindössze hármat és [[1518]]-ban is csak ötöt.<ref>Magyarország hadtörténete, 153. old.</ref> Sőt a telekkatonákból az urak olykor saját bandériumaikat töltötték fel!<br />
[[1500]]-ban a bácsi hadiszemlére kirendelt 10&nbsp;000 lovasból négyezernek nem volt fegyvere! A nemesi katonák gyakorta méltóságukra hivatkozva nem lettek volna hajlandók kiállni alacsonyabb rangú ellenséges vitézekkel, csakis azonos állású tisztekkel.