Főmenü megnyitása

Módosítások

 
A török had kivonulása után az összeomlott Magyar Királyságnak talán lehetősége nyílt volna talpraállni, de a következő több mint egy évtized újabb háborúskodást hozott az ország számára.<br />
Szapolyai amint megtudta, hogy Lajos meghalt, nyomban bejelentette igényét a trónra.<ref>Markó L. 38. old.</ref> Róla aztán később olyan hír terjedt el, hogy szándékosan maradt ki a mohácsi ütközetből, hogy a vereség, sőt a király halála megnyitjamegnyissa előtte az utat a trónra. Az elképzelés a Habsburgok idején terjedt el, akik úgy hitték minden eszközzel a trónra tör. Jóllehet az erdélyi vajda Mohácsig háttérben maradt és volt idő, mikor szándékosan kerülte a kiélezést (egyrészt Báthory miatt). Nem bizonyított az sem, hogy kapcsolatban állt volna a törökökkel, ahogy annak hírét megint a Habsburgok később elhintették, ezzel akarták visszavetíteni azt politikát, amit [[1528]]-tól folytatott, amikor szövetségre lépett a szultánnal. Ő maga kérte a királyt, hogy várjon, mert számottevő sereget visz a táborba. Szegedre érvén azonban már tudhatta, hogy nem éri el időben a királyt, de ha az egész erdélyi sereggel nem is, legalább kisebb fegyveres erővel útnak indult, hogy valamiképp részt vehessen a csatában.
 
Miután az [[1505]]-ös országgyűlés határozata<ref>A rákosi gyűlés határozatait az uralkodó nem ratifikálta, ezért azok nem beiktatott törvénycikkelyek, az ekkori határozatokat a történetírás ''rákosi végzés'' néven említi!</ref> értelmében a leghatalmasabb főúr kellett, hogy legyen a király, ezért Szapolyaira esett a választás, akinek még tekintélyes létszámú haderő is a kezén volt. János király egy darabig folytatta a törökök elleni harcot és [[1526]] végén visszafoglalta a Szerémségben többek közt [[Cserög]] és [[Bánmonostor]] várát. A török elleni harc folytatására tett erőfeszítéseit alapjában ingatta meg, hogy a határvédelemre letelepített szerbek Bácson [[Cserni Jován]] vezetésével nagy területre kiterjedő felkelést robbantottak ki, ami az országban az [[1514]]-es parasztháború utáni legnagyobb megmozdulás volt, ugyanakkor a török háború által okozott újabb hasonló pusztítást kellett elszenvednie az Alföldnek, valamint Erdély és Horvátország egyes részeinek.