Főmenü megnyitása

Módosítások

nincs szerkesztési összefoglaló
 
=== Doriath ===
[[Beleriand]] nagy sinda királysága, melyet az első kor elején alapított [[Thingol]] és [[Melian]]. Beleriand első háborúit követően Melian megszőtte Melian övét, hogy védelmezze Neldorethet, Regiont és Nivrimet, Doriath belső területeit. Thingol külső területeket is magáénak vallott, például Brethilt és Dimbart.
 
Az Első korban Eglador volt a neve. Nevezték még Tündehonnak, Rejtett Királyságnak, Titkos Királyságnak is.
 
=== Nargothrond ===
[[Beleriand]]<nowiki/>ban található. Egy kőbe vájt város, a Narog folyó mentén, melyet Finrod Felagund épített.
 
Egyszer Ulmo álmot küldött Turgonnak és Finrod Fengaludnak,és abban az volt,hogy titkos erődöket kell, hogy építsenek, mert különben [[Morgoth]] legyőzi a noldákat. Ezután Finrod és a húga, [[Galadriel]], Thingol és Melian vendégei voltak, Finrod elámult Menegroth erején, és beszélt álmairól a királynak, az pedig mesélt neki a Narog melletti barlangokról, és vezetőket is adott mellé. Ott az Ered uin törpjeinek segítségével várost kezdett építeni Menegroth mintájára.
 
=== Gondolin ===
 
=== Arnor ===
Jelentése: királyi föld. [[Középfölde]] legfontosabb dú­nadán királysága volt. Elendil alapította [[Másodkor (Középfölde)|Mk]]. 3320 körül, ő lett első ki­rálya is. Fénykorában a Gwathlo, a Bruinen és a Lhûn közötti terület (azaz gyakorlatilag egész Eriador) tar­tozott hozzá. Fővárosa 861-ben Fornost lett. A gondok ellenére uralkodói, Isildur utódai, sokáig megőrizték pozíciójukat.
Középfölde dúnadán királyságainak egyike. Elendil alapította Középföldére érkezése után.
 
==== Arthedain ====
A királyság három részre osztása után Arthedainban élt tovább legtovább a királyok vérvonala. Fővárosa ''Fornost'' lett. 1974-ig állt fenn, amikor [[Angmari boszorkánykirály|Angmar ura]] megsemmisítette, királya pedig meghalt.
 
==== Rhudhaur és Cardolan ====
Cardolan és Rhudaur Arnor utódállamai voltak, amelyekben azonban hamar kihaltak a királyi ház utódai, és attól kezdve alacsonyabb rendű emberek uralták. Arthedain sokáig jogot formált a két államra, ám a Cardolant elfoglaló gyűrűlidérc, a Boszorkányúr végül mindhárom államot romba döntötte.
 
==== Cardolan ====
 
=== Lindon ===
=== Az Öregerdő ===
{{Bővebben|Öregerdő}}
Azoknak az ősi erdőknek egy megmaradt darabkája, amelyek a [[Másodkor (Középfölde)|Másodkor]] előtt egész Eriadort beborították - itt volt az északi csúcsa annak az összefüggő roppant rengetegnek, mely [[Fangorn-erdő|Fangornig]] ért. A Gyűrűháború idején keleten a Sírbuckák, nyugaton pedig a ''Nagykerítés'' határolta, melyet a bakföldi [[hobbitok]] ültettek, miután kivágták az erdő egy részét, hogy helyet csináljanak otthonaiknak
Bakföldtől keletre lévő erdőség. A régen egész Középföldét borító őserdő maradványa. A mondák szerint a fáknak varázslatos hatalmuk van.
 
=== Sírbuckák ===
Bővebben: [[Angmar]]
 
Angmar a középföldei harmadkor 1300-as évei elején született, és 1975-ig állt fenn. A gonosz birodalmai közé tartozott, melyet a [[Nazgûlok|Gyűrűlidércek]] hódítottak el az északi [[Dúnadanok|dúnadánok]] területéből, Arnorból (amely, mint királyság, ekkor már több évszázada nem is létezett), és az utódbirodalmak elleni harc bázisaként használtak.
Északi terület. Csak a legszívósabb teremtmények élnek Angmarban {{forrás?}}.
 
=== Völgyzugoly ===
 
=== Bakacsinerdő ===
A másodkorban települtek be ide a sindák és az erdőtündék, a királyuk Oropher volt. Oropher elesett a Dagorladi Csatában, és az itteni tündék királya Oropher fia, Thranduil lett. Nem szívlelte a törpöket. Kereskedelmet folytatott Dorwinionnal.
 
A harmadkorban, 1100 körül Szauron Dol Goldurba ment. Kiszorította Thranduilt a Bakacsinerdő déli részéből. A Fehér Tanács rájött, hogy egy gonosz hatalom fészkelte be magát Dol Goldurba, és odaküldte kémkedni [[Gandalf]]<nowiki/>ot. Ő első ottléte alatt még nem tudta megállapítani, hogy ki Dol Goldur Varázslója, másodszor viszont rájött, hogy a lény nem más, mint Szauron. 2941-ben a Fehér Tanács lerohanta Dol Goldurt. Szauron Mordorba menekült. 30 évvel később Dol Goldur kezdett újra benépesedni. A Gyűrűháborúban Dol Goldurból támadás érte Lórient és az Északi Bakacsinerdőt is. Barad-dûr bukása után Galadriel átkelt az Anduinon, és megsemmisítette Dol Goldurt.
 
=== Szirtfő és Beorn otthona ===
 
=== Suhatag ===
Város a Magányos hegy lábánál. Smaug rombolta le.
 
=== A Hosszú Tó ===
 
=== Lothlórien ===
{{bővebben|Lothlórien}}Hasonlóan a [[Bakacsinerdő]] északi részén élő [[tündék]]<nowiki/>hez, a lothlórieniek is erdőtündék voltak, az egykori nandák utódai. Eredetileg a Felső-Anduin mindkét oldalán éltek és azok tartoztak közéjük, akik visszautasították az átkelést a Ködhegységen (Hithaegliren). Így ragadt rájuk később az Avari (vonakodó, visszautasító) név. Lothlórien tünde neve Laurelindórenan volt, később ez a név lerövidült vélhetőleg, mivel az erdő nem terjedt. A későbbi 'Lórien' neve is a 'Lothlórienből' ered.
{{bővebben|Lothlórien}}
 
=== Fangorn-erdő ===
{{Bővebben|Fangorn-erdő}}Az [[Entek]] és a Huornok birodalma. A legidősebb entről, [[Szilszakáll|Fangornról]](Szilszakáll) kapta a nevét (bár az is lehet, hogy épp fordítva). A ''fangorn'' [[Sinda nyelv|sinda]] szó jelentése: ''(szil)fának szakálla''.
{{Bővebben|Fangorn-erdő}}
 
A Fangorn erdő valójában annak a hatalmas erdőségnek a legkeletibb maradványa, amely teljes Eriadoron és Calenardhonon húzódott végig az Első korban és a Másodkorkezdetén. Az erdő maradékát elpusztították az emberek és Szauron. Ez volt Szilszakáll birodalmának legősibb része, és az entek utolsó menedéke.
 
=== Vasudvard ===
 
=== Osgiliath ===
Gondor megalapítása után e város lett Gondor fővárosa, ahol elhelyezték a fő palantírt. Védelmére építették Minas Anort (A Felkelő Nap tornya) és Minas Ithilt (A Felkelő Hold tornya). Kezdetben ebben a városban kormányoztak a királyok, ám a későbbi háborúk nyomán Ithiliával együtt perifériává süllyedt, közigazgatási szerepét Minas Tirith (egykor Minas Anor) vette át.
Mivel az Anduinon egyedül Osgiliathban épült kőhíd, ezért a város mindig fontos célpontja volt Mordor seregeinek. Boromir távoztával Denethor gondori helytartó kisebbik fia, Faramir kapitány parancsnokságára volt bízva a város védelme (Cair Androssal és Ithiliával együtt). Az offenzívát azonban a gyengébb gondori sereg nem tudta megállítani – Osgiliath elesett. Minas Tirithbe visszatérve azonban Denethor megparancsolta fiának, hogy feltétlenül szerezze vissza azt, amit hozzá nem értése folytán elvesztett. Így Faramir kénytelen volt kilovagolni lovasaival Minas Tirithből, ám Osgiliathot nem sikerült visszafoglalniuk. Menekülésük során Faramir halálosnak tűnő sebet kapott, ráadásul a Nazgûlok is súlyos pszichikai sérülést okoztak neki, ám [[Aragorn]], Gondor későbbi királya meggyógyította őt.
 
=== Minas Tirith ===
A Gondor megalapítását követően épült első városok egyike. Eredeti neve ''Minas Anor'', azaz a ''Felkelő nap tornya''. A város a Fehér-hegység legkeletibb tagjának, a Mindolluin hegyének lábánál épült fel. Miután Osgiliath elesett, ide költözött át a királyi udvar, ez lett Gondor fővárosa. A Harmadkor 2002. évében, Minas Ithil elestével új nevet kapott, így lett Minas Tirith, az ''Őrtorony''. A város az Őrhegyen épült, amely egy kisebb, csaknem kör alakú hegy volt. A város jellegzetessége a hatalmas kőbástya, sziklakiszögellés, amely a hét szintű város legalsó szintjétől a fellegvárig magasodott, és "éle, mint a hajóorr nézett keletre". Tolkien leírása alapján a város "olyan erős és olyan régi" volt, "mintha nem is emberkéz építette volna, hanem óriások faragták volna ki a sziklakőből".
 
A város hét szinten épült, mindegyik szintjét egy fal védte. Mindegyik falnak külön kapuja volt. Az első szinten, a Nagykapuval szemben húzódott a sziklakiszögellés lába. A Fellegvárba vivő kacskaringós útra bal kéz felé lehetett rátérni. Erről ágazott le egy utca, ahol a Régi Vendégház áll, ez volt a Mécseskészítők utcája, a Rath Celerdain. Tovább folytatva az egyszer jobbra, majd balra kanyarodó utat egyre feljebb jutunk az Őrhegy lejtőin. A hatodik szint déli oldalán volt az Ispotály épülete és az istállók. Az istállók mellett közvetlenül egy alagút vájta át a sziklakiszögellést. Ezt az utat követve egy lépcsős feljárón lehetett feljutni a Fellegvárba. A Fellegvárban állt a királyok Fehér Fája és itt magasodott Ecthelion Fehér Tornya, valamint a Királyi Palota. Az Őrhegyet egy lapos hegyhát kötötte össze Mindolluin hegyével, ezen a hegyháton álltak a hajdani királyok és helytartók sírjai. A hatodik szintről út vezetett ide, de ezt a ''Fen Hollen'', a Zárt Ajtó őrizte. A kapun átlépve húzódott a ''Rath Dínen'', a Csendes Út.
 
=== Pelargir ===
Pelargir Gondor legősibb városa, ami a hűségesek menedéke volt a Másodkorban. Itt kötöttek ki Elendil fiai Númenor bukása után és itt horgonyoztak Gondor hajóskirályainak hajóhadai. A Harmadkorban Pelargir Gondor többi részéhez hasonlóan hanyatlásnak indult, de továbbra is forgalmas kikötő maradt. A Negyedkor kezdetén a királyság visszaállítása után Pelargir ismét Gondor kereskedelmének kiindulópontja.
 
=== Haradwaith ===
 
=== Minath Morgul ===
Minas Morgul (szindarin nyelven a Boszorkányság Tornya), korábbi nevén Minas Ithil (A Hold Tornya), város Mordor nyugati szélén, az Ephel Dúath lábánál. Elendil fia Isildur építette a Másodkor vége előtt. A város a Minas Ithil, a Hold Tornya nevet kapta. Itt élt Isildur feleségével, gyermekeivel (Elendur, Aratan, Ciryon és Valandil), ameddig Szauron elő nem jött Mordorból, megszállta Minas Ithilt, és elégette az ott elültetett Fehér Fát. Miután Szauront megdöntötték, a torony ismét Gondorhoz került. De a Fekete Vészben sok gondori meghalt, és az őrök, akik a Mordort őrző tornyokban laktak, elpusztultak. Angmar megdöntése után, 2000-ben az [[Angmari boszorkánykirály]] ostrom alá vette a tornyot, és az ott maradt néhány századot, akiket Earnil betelepített, lemészárolták. Ezután a Boszorkányúr és a Gyűrűlidércek lakhelye lett. Később innen indult el az Osgiliath bevételére kiállított hadsereg. A Gyűrűháború után lerombolták.
 
==== CardolanMorannon ====
A Harmadkor kezdetén, miután az Utolsó Szövetség legyőzte Szauront, Gondor erődöket épített Mordor határain, hogy szemmel tarthassa az ott élő gonosz teremtményeket. A legnagyobb erődök ''Cirith Gorgor''nál, a Kísértethágónál álltak, mert itt volt a legkönnyebb átjárni a hegyek között. Miután a Fekete Vész idején Gondor népessége megfogyatkozott, 1636-tól az erődök elhagyatottá váltak, Gondor felhagyott őrzésükkel. Később, Szauron visszatérésével ismét helyőrségekké váltak.
 
A mély hegyszorost egy köves lejtő zárta le, amibe egyetlen vaskaput vágtak, három boltozatos kapunyílással. Ez volt a Morannon, a Fekete Kapu. A sziklák mindkét oldalán barlangokat, járatokat vájtak a kőbe. A hágó nyílásából, talapzatukkal egy árokforma völgybe állva, két kopár, fekete csúcs nyúlt ki, rajtuk az Agyartornyokkal: a ''Narchost''tal (tűzerőd) és a ''Carchost''tal (fogerőd). A tornyok ablakai északra, keletre és nyugatra néztek, a Morannonhoz vezető utakra: északon Dagorladra, keleten Rhûnra, nyugaton Minas Morgul felé és onnan a Haradba vezető utakra.
 
=== Barad-dûr ===
Barad-dûr, Mordor tornyai közül a leghatalmasabb. Nem sokkal azután épült, hogy Szauron megalkotta az Egy Gyűrűt. Ez volt a Sötét Úr legnagyobb erődje, amelyet a Gyűrű hatalmával emelt, hogy az alapjait mindaddig ne lehessen megingatni, amíg a Gyűrű létezik. A legmagasabb tornyot a csúcsától az ezernyi börtön mélyéig Szauron hatalma járta át.
 
=== Sammath Naur ===
A Sammath Naur a Tűz Csarnoka, amely Szauron Útjának a végén található. Farkasfejekkel díszített kaput vájtak az Orodruinba, a láva felett kőhidat emeltek. Szauron itt készítette az Egy Gyűrűt, és az itt is semmisült meg.
 
== Rhûn ==
*'''Tumladen'''
 
== Forrás ==
# ''J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, I. A gyűrű szövetsége, ISBN 963 307 1372''
{{portál|Középfölde|-}}
{{csonk-irodalomközépfölde}}
{{csonk-középfölde}}
[[Kategória:Középfölde helyei|!]]
74

szerkesztés