„Honvédség” változatai közötti eltérés

* [https://www.academia.edu/11285522/A_Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g_terminol%C3%B3giai_fejleszt%C3%A9s%C3%A9nek_%C3%A9s_harmoniz%C3%A1ci%C3%B3j%C3%A1nak_elvei A Magyar Honvédség terminológiai fejlesztésének és harmonizációjának elvei](Sereg Szemle 42.o)
* [https://www.academia.edu/11285284/A_csapatok_tev%C3%A9kenys%C3%A9g%C3%A9nek_oszt%C3%A1lyoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l A csapatok tevékenységének osztályozásáról (Honvédségi Szemle)]
* [https://www.academia.edu/11285329/Az_%C3%B6nk%C3%A9ntes_m%C5%B1veleti_tartal%C3%A9kosok_alkalmaz%C3%A1s%C3%A1nak_tapasztalatai_az_MH_Vezet%C3%A9si_%C3%A9s_Doktrin%C3%A1lis_K%C3%B6zpont_ford%C3%ADt%C3%B3kapacit%C3%A1s%C3%A1nak_ki%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se_sor%C3%A1n Az önkéntes műveleti tartalékosok alkalmazásának tapasztalatai az MH Vezetési és Doktrinális Központ fordítókapacitásának kiépítése során]
 
==Forrás==
171

szerkesztés