„Honvédség” változatai közötti eltérés

* [https://www.academia.edu/11285329/Az_%C3%B6nk%C3%A9ntes_m%C5%B1veleti_tartal%C3%A9kosok_alkalmaz%C3%A1s%C3%A1nak_tapasztalatai_az_MH_Vezet%C3%A9si_%C3%A9s_Doktrin%C3%A1lis_K%C3%B6zpont_ford%C3%ADt%C3%B3kapacit%C3%A1s%C3%A1nak_ki%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se_sor%C3%A1n Az önkéntes műveleti tartalékosok alkalmazásának tapasztalatai az MH Vezetési és Doktrinális Központ fordítókapacitásának kiépítése során]
* [https://www.academia.edu/11285291/A_sz%C3%A1razf%C3%B6ldi_harc%C3%A1szati_tev%C3%A9kenys%C3%A9gek_fogalomrendszere A szárazföldi harcászati tevékenységek fogalomrendszere]
* [https://www.academia.edu/11285367/A_kl%C3%ADmav%C3%A1ltoz%C3%A1s_%C3%A9s_annak_lehets%C3%A9ges_hat%C3%A1sai_a_Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9gre A klímaváltozás és annak lehetséges hatásai a Magyar Honvédségre] (Honvédségi Szemle)
 
==Forrás==
171

szerkesztés