Főmenü megnyitása

Módosítások

A magyarellenes politikai légkörben szóba sem kerülhetett a magyar liturgia ügye. Ennek ellenére 1862-ben, hosszú évek fordítómunkáját követően, ''Roskovics Ignác'', hajdúböszörményi parókus kiadta az Óhitű imádságos és énekes könyvét. Ez volt az első széles körben elterjedt, jól használható, magyar nyelvű imakönyv, amely Popovics püspök tetszését is elnyerte.{{refhely|Véghseő, 2012|10. o.; |B. Papp, 1996|24-25. o.; |Farkas, 1896|17. o.; |Grigássy, 1913|47. o.}} Roskovics munkája mellett [[Vályi János]], későbbi eperjesi püspök, Csopey kanonok és Vaskovics, nyírtassi esperes is sokat fordítottak.{{refhely|B. Papp, 1996|25. o.|azonos=BP25}} A latin klérus a magyar liturgia terjedésével egyre többször hangoztatta, hogy a magyar nem liturgikus nyelv, ráadásul a szertartásokon is használt fordításokat sem hagyta jóvá a Szentszék.{{refhely|azonos=BP25}}
 
Ebben az időben Hajdúdorog vezető tisztségét, a főhadnagyi pozíciót Farkas Lajos töltötte be, aki a magyar liturgia és a hajdúdorogi mozgalom meghatározó alakjává vált. Farkas a latin klérus ellenkezése, a román görögkatolikus metropólia felállítása és a munkácsi püspökök óvatos diplomáciája láttán arra a következtetésre jutott, hogy a magyar liturgia ügyét érdemben egy önálló, magyar érzületű püspökség megalapításával lehet elérni. Egy céltudatos püspök ugyanis eredményesen tudná képviselni a magyar ajkú görögkatolikusok érdekeit. A magyar egyházmegye ötletéről Farkas az 1860-as években cikket jelentetett meg [[Mészáros Károly (író)|Mészáros Károly]] ungvári lapjában, a Kárpáti Hírnökben.{{refhely|Farkas, 1896| 19. o.; |B. Papp, 1996|23. o.; |Grigássy, 1913|47. o.}} Hajdúdorog azonnal a főhadnagy ügye mellé állt, viszont sokan aggályosnak érezték egy egyházmegye nemzetiségi alapon való felállítását.{{refhely|Farkas, 1896|19. & 23. o.}} Farkas Lajos 1863-ban gyűlést hívott össze Hajdúdorogon, ahol elhatározták, hogy feliratot készítenek Popovics Vazul püspökhöz. A feliratban a dorogiak arra kérték a püspököt, hogy engedje meg nekik, hogy teljesen magyarul végezzék a szertartásokat - egyes források szerint a püspökség kérdését is felvetették.{{refhely|Farkas, 1896|27. o.}} A levélben azt is kifejtették, hogy korábban a magyar liturgia szentesítésére azért nem kerülhetett sor, mert nem volt elég magyar nyelvű fordítás, ami azóta jelentősen megváltozott.{{refhely|B. Papp, 1996|26. o.}}
 
Popovics püspök szívélyesen fogadta a hajdúdorogi küldöttséget Ungváron, és a magyar görögkatolikusok kérését jogosnak ítélte meg. A püspök kijelentette, hogy a magyar nyelvű misét engedélyezni fogja a liturgikus fordítások ellenőrzése és szentesítése után.{{refhely|Grigássy, 1913|48. o.; |Véghseő, 2012|11. o.; |Farkas, 1896|23. o.; |Pirigyi, 1990|87. o.; |Rajner, 1902|8. o.}} Popovics pozitív nyilatkozatának két komoly következménye lett. Egyrészt a dorogiak lelkesedésükben ettől kezdve minden idegen nyelvű részt kihagytak a szent liturgiából.{{refhely|Grigássy, 1913|48. o.}} Másrészt a dorogi nagygyűlés, még ha csak egyetlen parókia is állt mögötte, felkeltette a prímás és a Szentszék figyelmét is. 1863. május 22-én [[Scitovszky János]], esztergomi prímás felszólította Popovics püspököt, hogy az ószláv liturgiát tartassa be híveivel, amíg a magyar nyelvet Róma nem ismeri el, nem kanonizálja.{{refhely|Véghseő, 2012|11. o.; |Pirigyi, 1990|87. o.}} A munkácsi püspök november 11-én körlevélben tolmácsolta a prímás kérését, és felszólította a magyar ajkú görögkatolikusokat, hogy a kanonizálásig ószlávul misézzenek. A magyar énekek és imák viszont már annyira elterjedtek, hogy ezt szinte lehetetlenség volt betartani. Popovics a körlevélben arra is utalt, hogy egy új liturgikus nyelv elismerése a [[tridenti zsinat]] határozata értelmében a Szentszék jogköre.{{refhely|Pirigyi, 1990|87. o.; |Grigássy, 1913|48-49. o.; |Rajner, 1902|8. o.}} Popovics 1864-ben meghalt, ezzel az addigi eredmények is elvesztek. Hajdúdorog joggal tartott egy új, szláv érzelmű püspöktől.{{refhely|B. Papp, 1996|27. o.}}
 
=== Az egyházmegye megalapítása ===