Főmenü megnyitása

Módosítások

7 755 bájt hozzáadva ,  12 évvel ezelőtt
Új oldal, tartalma: „right|300px|450px'''Győri István''' (Sajószentpéter, 1956. május 18.) református lelkész, egyetemi tanár. Dr. Győri I...”
[[Kép:Győri István.jpg|right|300px|450px]]'''Győri István''' ([[Sajószentpéter]], [[1956]]. [[május 18]].) [[református]] lelkész, egyetemi tanár.

Dr. Győri István [[1956]]-ban született, édesapja Győri József lelkész-[[költő]], a laki gyülekezet lelkésze volt. A [[Debreceni Református Kollégium Gimnázium]]ában érettségizett, majd [[1974]]-től [[1979]]-ig a [[Debreceni Református Teológiai Akadémia|Debreceni Református Teológiai Akadémián]] tanult. Exmittált teológiai hallgatóként az 1977/78-as tanévben a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyüjteményében könyvtári munkatárs, az 1978/79-es tanévben a [[Tolcsva]]i gyülekezetben végez segédlelkészi szolgálatot. [[1979]]-től [[1992]]-ig az [[erdőbénye]]i gyülekezet [[lelkipásztor]]a és az erdőbényei Ref. Szeretetotthon intézeti lelkésze.
[[1979]]-ben kötött házasságot, öt gyermeke van. Az 1982/83-as tanévben ösztöndíjasként doktoranduszi tanulmányokat folytat a Münsteri Egyetemen, [[Németország]]ban. A Debreceni Református Teológiai Akadémián [[1997]]-ben szerzett [[PhD]] tudományos fokozatot. Doktori dolgozatának címe: A szövegkutatás szerepe az [[Újszövetség]] megértésében. Az újszövetségi tudományokon belüli szakterülete az újszövetségi szövegtörténet és szövegkutatás, a korai [[keresztyén]] [[irodalom]].
Kutatási területe a [[református]] pedagógiatörténet, különösen a pataki kollégium 20. sz.-i története.
További szakterülete a keresztyén nevelés speciális területei, a börtönpasztoráció.

[[1991]]-től a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója, [[1992]]-től az Újszövetségi tanszék vezetője, [[1999]]-től egyetemi tanár.
[[2002]]-tól a börtönpasztorációs továbbképzés szakirány felelőse.
[[2005]]-ben a Babes-Bólyai Egyetem (Kolozsvár) vendégtanára.
A [[Magyarországi Református Egyház Zsinata|Magyarországi Református Egyház Zsinatától]] [[2000]]-ben a református iskolaügyért végzett munkájáért "[[Imre Sándor díj]]at" kapott.
A [[Debreceni Egyetem]]en [[2001]]-ben pedagógia szakos tanári oklevelet, a [[Debreceni Református Hittudományi Egyetem]]en pedig vallástanári oklevelet szerzett.
[[2002]]-től a [[Tiszáninneni Református Egyházkerület]] Tanulmányi Bizottságának elnöke.
[[1992]]-[[2002]] között a [[Sárospataki Református Lapok]] szerkesztőbizottsági tagja.
[[2003]]-tól a Felnőttképzési Akkreditációs Testület szakértője.

==A következő testületek tagja:==

* Magyar Bibliatanács Bibliafordító Szakbizottsága
* Doctorok Kollégiuma Újszövetségi Szekciója
* DRHE Doktori Tanácsa
* Magyar [[Comenius]] Társaság Elnöksége
* PROPER Protestáns Társadalomtudományi Periodika szerkesztőbizottsága
* Gesellschaft für Evangelische Theologie/Neukirchen-Vluyn, Németország (Protestáns Teológiai Társaság)
* [[IPCA]] (International Prison Chaplains Association)
* Országos Református Tanáregyesület

==Publikációk==

'''Önálló monográfiák'''
* Ungarische Barth-Bibliographie, ( társszerzők: Hörcsik Richárd, Szilvási József ) Budapest. (1985)
* A menedékvárosok Reformátusok Lapja L. évf. 25. sz. 2006. 06. 18. (201)

'''Könyvfejezetek'''
* A praesens historicum szerepe a tíz szűz példázatának megértésében in: Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára szerk. Adorjáni Zoltán, Kolozsvár 2006. pp 129-134. (2006)
* Mátyás Ernő iskolaszervező és nevelő munkássága Hit és tudomány, 101-108 pp., Debrecen-Sárospatak, 2005. (2005)
* Pedagógiai lehetőségek a cserkészetben Doctrina et Pietas, 126-132 pp.Debrecen-Sárospatak, 2002. (2002)
* Mátyás Ernő és Sárospatak in: Győri István szerk.: Mátyás Ernő emlékfüzet, Kiadja a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia, Sárospatak, 2000. 102-114. pp. (2000)

'''Lektorált tanulmányok'''
* Theologische Akademie Sárospatak in G2W Ökumenisches Forum für Religion und Gesellschaft in Ost und West, Zürich 35.Jahrgang 3/2007 pp. 30-31 (2007)
* 475 éves a Sárospataki Kollégium Református Egyház LVIII. évf. 12. sz. 2006. december, pp 280-281. (2006)
* Krisztus követőinek közéleti felelőssége az Újszövetségben Eulogia – ünnepi kötet dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára, Budapest 2004. 125-133p. (2004)
* Akadémiánk végnapjai – ötven éve történt…III. Sárospataki Füzetek, 2001./1. 151-158.pp. (2001)
* A Sárospataki Főiskola Faluszemináriumának vándorkönyvtára 1936-1950. Theca patachiana, civitas bibliothecarum, Sárospatak, 2001. 86-91p. (2001)
* Eszkhatológia az Újszövetségben Eszkhatológia és utópia, Acta Theologica Papensia (2001)
* Akadémiánk végnapjai – ötven éve történt… I. Sárospataki Füzetek, 2000/1. 89-98. pp. (2000)
* Akadémiánk végnapjai – ötven éve történt…II. Sárospataki Füzetek, 2000/2. 127-132. pp. (2000)
* A Szentlélek munkája az első tanítványok életében in: „Sola Scriptura…” Tanulmányok dr. Nagy Antal Mihály tiszteletére 70. születésnapja alkalmából , Kiadja a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia Sárospatak, 2000. 109-114. pp. (2000)
* Jövőkép = Krisztus-kép in: Képes Kálvin Kalendárium 2000. 71-72. pp. (2000)
* A feltámadás gondolata a Jelenések könyvében in: Deus providebit, Kiadja a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia Sárospatak, 1999. 89-95. pp. (1999)
* A szenvedés motívuma Mátyás Ernő néhány teológiai művében Sárospataki füzetek, 1999/1. 43-48.pp (1999)
* Kontextualitás, misszió, bibliafordítás in "Menjetek el szerte ez egész világba" Tanulmányok Szabó Dániel tiszteletére. Kiadja a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia, Sárospatak, 1998. 67-73. pp. (1998)
* Mit Weisheit auf dem richtigen Weg - Die Ungarische Reformierte Kirche zwischen Tradition und Erneuerung Glaube in der zweiten Welt, Zürich, 22.Jahrgang, Nr. 9. 27-30. pp. (1994)
* Hogy keressék Uram a Te nevedet (igehirdetési vázlat) Református Egyház,1992.44.évf. 270-271.p. (1992)

'''Előadások'''
* Training of Prison Chaplains. Workshop at the Confernce of IPCA (International Prison Chaplains Association), 2004, Tallin, Estonia (2004)
* A református felsőoktatás néhány kérdése Magyar Református Nevelés, 2000.2. 5-6. pp. (2000)
* A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó igeszakaszok a D-kódexben in: Sárospataki Füzetek, 1998/2. 32-40. pp (1998)
* A harmonizáció és a szövegkutatás kérdése a Máté szerinti evangéliumban Sárospataki füzetek 1997/1. 17-25. pp. (1997)
* Igazság és küldetés Theologiai Szemle 1996/6. 333-333.p (1996)
* A szabadság ára – Igetanulmány, Máté ev. 17,22-27 Református Egyház XLVI. évf. 1.sz. 5-6. pp. (1994)
* „Boldog ember az…” – Igetanulmány, Zsoltárok könyve 84,13 Református Egyház LXIV: évf. 12. sz. 271-272 pp. (1992)
* Hogy keressék Uram a Te nevedet! – Igetanulmány, Református Egyház LXIV. évf. 12.sz. 271-271. p. (1992)
* Csak ami épít! – Igetanulmány [[Róma]] 14,17-19 [[Református]] [[Egyház]] XLII. évf. 9.sz. 212-213. pp. (1990)
* Az úrvacsora szereztetési igéje az újabb exegetikai irodalomban Theologiai Szemle, 211-216. pp. (1979)

'''Fordítások/Lektorálás'''
* Lektorálás Dani László: Bibliaismeret-Hittankönyv 7. osztályosoknak, [[Budapest]], 2000. (2000)

'''Oktatási segédanyagok'''
* Varga Zsigmond J. Bibliai [[görög]] olvasó- és gyakorlókönyv, a harmadik bővített kiadás szerkesztése, [[Sárospatak]], 2002. (2002)

==Forrás==

* [http://www.srta.hu/?user=9005 Győri István oldala az SRTA honlapján]

[[Kategória:Magyar pedagógusok]]

[[de:István Győri]]
[[en:István Győri]]
47

szerkesztés