„Darányi Ignác (ügyvéd)” változatai közötti eltérés

a
==Élete==
 
Darányi György és [[balásfalva]]i Kiss Erzsébet fia volt. Tanulmányait szülővárosában kezdte és a [[Debreceni Református Kollégium]]ban a joggal együtt végezte; ekkor [[Békés]] városba rendeltetett rektorságra, itt ismerte őt meg Wenkheim Béla báró, a ki akkor [[Békés vármegye|Békés megye]] alispánja volt s neki aztán pártolója lett. Végezte a [[keszthely]]i Georgicont és joggyakorlatra [[Pest (történelmi település)|Pest]]re ment; majd királyi táblai jegyzőnek esküdött fel, egyúttal a gazdasági egyesület titoknoki hivatalában nyert alkalmazást, elkezdett a gazdasági ügyekkel és gazdasági irodalommal is foglalkozni. Ügyvédi oklevet szerzett és [[Kossuth Lajos]] felhivásárafelhívására a [[pozsony]]i országgyűlésre tudósítónak ment fel. [[1844]]. [[január 29.|január 29-étől]] özv. gróf Teleki Józsefné gyermekeinek birtokait kezelte. Már ekkor tagja volt a gazdasági egyesületnek, mely [[1848]]-ban igazgatósági választmányába is beválasztotta; ugyanakkor gazdasági hivatala mellett [[Klauzál Gábor]] földmivelésiföldmívelési minisztertől kormánybiztosi megbizatástmegbízatást fogadott el; [[1849]]-ben pedig [[Nemzetőrség|nemzetőri]] kapitány volt. A [[1848–49-es forradalom és szabadságharc|szabadságharc]] után [[Buda (történelmi település)|Budán]] telepedett le s előszeretettel foglalkozott különösen a faültetéssel s az ármentesítési meliorációkkal (talajjavítással); még nevezetesebb kulturális hatást gyakorolt a [[tiszainoka]]i, [[csámpa]]i és [[sáp]]i birtokok ármentesítése körül; a Szolnok-Csongrád jobbparti árm. társulatnak 16 évig helyettes elnöke is volt és e társulat vezetésétől csak [[1866]]-ban betegeskedése miatt lépett vissza. E hivatalát minden tiszteletdíj nélkül vitte, ezért a társulat ezüst billikomot nyujtottnyújtott át neki emlékül, melyet Darányi a pesti református egyháznak hagyományozott. Buda város polgárságának [[Magyarország|magyarosodásában]] nem kis érdeme van. Szerepet vitt [[Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye|Pest megye]] bizottsági gyűlésein is, hol a [[Deák-párt]] legbuzgóbb képviselőinek egyike, azonfelül a pesti református egyháznak évekig tanácsbírája volt. Nyolc nappal halála előtt értesült, hogy a király a magyar nemességgel tüntette ki. A gazdasági egyesületnél [[1864]]-ben 1000 forint alapítványt tett.
 
==Munkái==