„Függő keletkezés” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
a
{{buddhizmus}}
A '''''pratítja-szamutpáda''''' ({{szanszkritul|प्रतीत्यसमुत्पाद}}, [[Páli nyelv|páliul]]: ''paticcsaszamuppáda'', {{kínaiul|緣起}}), melyet leggyakrabban '''függő keletkezéskeletkezésként'''ként fordítanak magyar nyelvre, a [[buddhizmus]] egyik fő tana, amely szerint ok-okozati összefüggés van a pszichológiai jelenségek között. Ez tartja fent a [[Dukkha|dukkhát]] (elégedetlenség) a [[Szanszára|világi tapasztalásokban]]<ref>[http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/resonance.html Thanissaro Bhikku - Samsara Divided by Zero (esszé)]</ref>. Ezt fordítják „függő keletkezés”-nek vagy „függőségben való keletkezés”-nek is. Ez jelenti a második [[Négy nemes igazság|nemes igazság]] bővebb magyarázatát is.
 
== Áttekintés ==
 
[[Gautama Sziddhártha|Buddha]] tanítása azzal kezdődik, hogy részletezi azokat a spirituális problémákat, amikkelamelyekkel ő szembekerült. Ez a [[dukkha]], amely közelítőleg annyit jelent, hogy [[dukkha|szenvedés]], [[stressz]] vagy örömtelenség. Magyarázata szerint az élet nem kielégítő, amelyben folyvást hajszoljuk a nem tartós boldogságot. Ez az elégedetlenség szerinte gyakran szomorúsághoz, bánathoz és csalódottsághoz vezet. Folyamatosan ficánkol a tudatunkban, de valahogy soha nem lesz olyan teljesen, mint amilyet szeretnénk. Az érző lények minden pillanatban a boldogságot keresik: az étel a gyomor éhségét csillapítja, a partner a szív vágyait csillapítja, az utód, a szakma és az ambíció a sikeresség utáni vágyakozásában segít, a szavak és gondolatok az intellektuális éhséget enyhítik. Ezek egyike sem tökéletesen kielégítő. Végül mindenkinek meg kell halnia, hátrahagyva mindent, amit addig keservesen összekuporgatott. Ráadásul továbbra sem szűntek meg az elégedetlenséget szülő álmok. Ezek halálunk után sem szűnnek meg (lásd [[szanszáraSzamszára (buddhizmus)|szamszára]] és [[Újjászületés (buddhizmus)|újjászületés]]). Erről a spirituális problémáról gondolta azt a történelmi Buddha, hogy érdemes megoldani.
 
Buddha a szanszárátszamszárát nem egy fizikai helynek írta le, hanem egy olyan folyamatnak, mely során örömöket és vágyakat gyűjtünk és fogyasztunk<ref>[http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/samsara.html Thanissaro Bhikku - Samsara, The Karma of Questions]</ref>. A buddha erre a problémára kereste a megoldást. A [[Tipitaka|páli kánon]] Buddhát egy tehetséges orvoshoz hasonlítja, aki egy betegséget diagnosztizált, majd előállt egy gyógymóddal<ref>[http://www.accesstoinsight.org/lib/study/aids/medicine.html Beyond Coping - Thanissaro Bhikku, 1999 Metta Forest Monastery, CA, USA - I. rész (The Buddha as doctor, the Dhamma as Medicine)]</ref>. Buddha megállapította a problémát (''[[dukkha]]''), majd azt is, hogy miért marad is marad fent (az első két [[Négy nemes igazság|nemes igazság]]). Ezután megnyugtatta hallgatóságát, hogy létezik egy mód a dukkhától való megszabadulásra (a harmadik nemes igazság). Végül leírta, hogy milyen módszerrel érhető el a teljes megszabadulás ([[Nemesnemes nyolcrétű ösvény]] (a negyedik nemes igazság).
 
Általában a pratítja-szamutpáda a második nemes igazság kifejtése, melyamelynek állítása szerint a dukkhának van oka. Az okokkal való nemtörődés miatt vándorlunk szüntelen a szanszárábanszamszárában összezavarodva, elégedetlenül és nyugtalanul. Ha ki tudunk fejleszteni teljesen ellentétes [[indrija|tényezőket]], amelyek nem tartják fent a dukkhát, és ha az okokat teljesen elhalványítjuk, akkor elérhető a [[Bodhi|teljes megszabadulás]].
 
==A 12 oksági láncszem (12 nidána)==
{{fő|A tizenkét nidána}}
{{Nidánák|float=right}}
# [[Avidjá (buddhizmus)|Avidjá]] (avidjā), nem tudása: öröktől, nemzedékeken keresztül létező és teremtő erő – kulturális szokások, szemléletek. A látásmódra, világszemléletre vonatkozik, annak az igazságnak, hogy minden földi, evilági dolog nélkülözi az állandó Ént, azaz örökkévaló szubsztanciális lét nélkül való, mulandó és szenvedésteli. Ahol felmerül a nem-tudás, ott jön a késztetés – akár a megismerés felé is. Gyökerei: lobha, dosa, mokha
# [[Szankhára]] (saṅkhārā), a karma-alkotó ösztönző erők; csíra, amelyek meghatározzák a sorsot az újra-megtestesüléskor. Hiedelmek, látomások, ösztönök, képességek, programozott reakciók, reflexek, késztetések mindezeknek a kifejezésére. A [[gén]]készlet információi. A szülők tettei/vágyai.
# [[Vidzsnyána]] (viññāṇa), a tudat; a majdani Én-ség és külvilág tudata majdan kifejlődik, ahogy a zigóta elkezd osztódni, az első dualitás; egy alakuló személyiség karmikus feltételektől meghatározott szellemi magja, amely a fogamzáskor jut be az anyaölbe.
# [[Námarúpa]] (nāma-rūpa), név-alak/forma; a konkrét test és alak, a személyiség (egyén) szellemi és testi alkotórészei, az anya testében létrejövő öt khandha (lásd lentebb) kapcsolata; a folyamatosan átalakuló egyéniség, a khandhák beindulása/működése.
# [[Sadájatana]] (sadāyatana), a hat érzékszerv, az érzéki észlelés és a gondolkodás szervei, amelyek az új lényben keletkeznek, amelyekkel kapcsolatba léphet a külvilággal.
# [[Szparsá]] (sprsá), az érintkezés; az érintkezés, érzékek és a gondolkodás érintkezése a külső világgal; ez a születéskor kezdődik meg.
# Vedaná (vedanā), az érzet; a kiváltott érzet, amelyet az érzékeknek a tárgyakkal való kapcsolata idéz elő, majd elraktározódik.
# [[Tanhá]] (taṇhā), a vágyakozás, az érzéki vágy, szomj, elsősorban a nemi vágy, amelynek jelentkezésével, indiai elképzelés szerint, a [[karma]]-létrehozás tulajdonképpen itt megkezdődik. Az új érzetek iránti vágy.
# [[Upádána]] (upādāna), az élet utáni vonzódás/kötődés, vagyis az intenzív vágyakozás – szó szerint: birtokbavétel – az érzéki világ birtokbavétele, hasonlóan ahhoz, ahogy a tüzelőanyagot birtokba veszi a láng.
# [[Bhava]] (bhava), a létesülés, azaz a karma előidézése, ami az új létezés előfeltétele az egyik létből a másikba való átmenetnek. Testetöltés beteljesülése, maga a biológiai létezés és tapasztalat folyamata. A hétköznapi élet/élés. A samskâra és a bhâva meglendíti a létezés kerekét, a szándékos tettek (kamma/karma) által hatunk a környezetünkre, szövődik a háló.
# [[Dzsáti (buddhizmus)|Dzsáti]] (jāti), (új) születés.
# [[Dzsarámarana]] (jarā-maraṇa), öregség, betegség, fájdalom, szenvedés, halál.
 
== Hivatkozások ==