„Görögország történelme” változatai közötti eltérés

A birodalom korai szakaszát ([[324]]–[[610]]) Nagy Konstantin és [[I. Justinianus bizánci császár|I. Justinianus]] alakja fémjelzi. A római tradíció folytatóiként ekkor a birodalom határainak védelme, ill. a birodalom helyreállítása volt a céljuk. Ugyanekkor vált először szabadon gyakorolható, majd államvallássá a kereszténység, s rengeteg belső konfliktus származott a doktrinális különbségekből ''(eretnekségek)'', végül sikerült rögzíteni az [[ortodox kereszténység|ortodox]] doktrínát..
 
A középső bizánci éra ([[610]]–[[867]]) első részében külső támadások érték a birodalmat a [[Szászánida Birodalom|perzsák]], [[longobárdok]], [[Avar Kaganátus|avarok]], [[Szláv népek|szlávok]], [[Az első dunai bolgár birodalom|bolgár-törökök]] és [[arabok]]) részéről. Ezek a támadások nem korlátozódtak a határterületekre, hanem a belső területeket, sőt a fővárost is fenyegették. Végül a támadók nem is hagyták el a birodalom területét, hanem benne megtelepedve, Bizánccal ellenséges új államokat hoztak létre. A belső és külső körülmények a birodalom szerkezetének átalakulásához vezettek. Beteljesedtek az előző korszakban elindult folyamatok, bekövetkezett a szabad parasztok túlsúlya, elterjedtek a katonai birtokok, létrejött a [[théma]]-rendszer. A kormányzat és a társadalom eltéveszthetetlenül göröggé vált, a [[képrombolás|képromboló mozgalom]] után az [[ortodox kereszténység|ortodoxia]] helyreállítása pedig sikeres térítő akciókat tett lehetővé a szomszéd népek körében. amivel bizánci kulturális befolyás alá vonták őket. Ebben az időszakban a birodalom területileg és gazdaságilag visszaesett, elveszített gazdag területeket, de nagyobb kulturális, nyelvi és dogmatikai homogenitásra tett szert.
 
A [[8. század]]tól kezdve a birodalom kezdett magához térni az egymás követő inváziók sokkjából és megkezdődött Görögország visszafoglalása. [[Szicília|Szicíliából]] és [[Kis-Ázsia|Kis-Ázsiából]] görög telepeseket hoztak be, a szlávokat pedig vagy kiszorították, vagy asszimilálták. A [[9. század]] közepére Görögország görög volt megint, városai ismét fejlődni kezdtek a nagyobb biztonság és a hatékony központi ellenőrzés következtében.