„Lív esetrendszer” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Címke: Hullámos ő – kalapos ű
Címke: HTML-sortörés
{{navoszlop
|név = Lív esetrendszer
|cím = [[Lív esetrendszer]]
|háttérszín = LightSteelBlue
|listaigazítás = center
|szélesség = 300px
|csoport1 = [[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint|Esetek]]
|lista1=
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Nominatívusz|Nominatívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Genitívusz|Genitívusz]] <br />
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Akkuzatívusz|Akkuzatívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Partitívusz|Partitívusz]] <br />
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Datívusz(‑lokatívusz‑esszívusz)|Datívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Transzlatívusz és insztrumentálisz(‑komitatívusz)|Insztrumentálisz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Transzlatívusz és insztrumentálisz(‑komitatívusz)|Transzlatívusz]] <br />
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Illatívusz|Illatívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Inesszívusz|Inesszívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Elatívusz|Elatívusz]]
----
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Abesszívusz|Abesszívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Datívusz(‑lokatívusz‑esszívusz)|Esszívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Insztruktívusz|Insztruktívusz]] <br />
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Allatívusz, adesszívusz és ablatívusz|Allatívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Allatívusz, adesszívusz és ablatívusz|Adesszívusz]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Az esetek jelentés szerint#Allatívusz, adesszívusz és ablatívusz|Ablatívusz]]
|csoport2= [[Lív esetrendszer#Esetragok eredet szerint|Esetragok eredet szerint]]
|lista2=
|csoport3= [[Lív esetrendszer#Esetkiosztás|Esetkiosztás]]
|lista3=
[[Lív esetrendszer#Esetkiosztás#Állítmány|Állítmány]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Esetkiosztás#Alany|Alany]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Esetkiosztás#Tárgy|Tárgy]] {{•}}
[[Lív esetrendszer#Esetkiosztás#Számnevek után|Számnevek után]]
|csoport4= [[Lív esetrendszer#A jelző és a jelzett szó esetbeli egyeztetése|A jelző és a jelzett szó esetbeli egyeztetése]]
|lista4=
}}
 
 
A [[lív nyelv]] [[Eset|esetrendszere]] sokban hasonlít más [[balti-finn nyelvek]] esetrendszeréhez szerkezetét illetően, megtalálunk benne sok, a közfinn alapnyelvre visszavezetett esetragot, bár ezek közül nem mindegyik tekinthető produktívnak. A finnugor nyelvekre jellemző irányhármasság a lívben is megfigyelhető, de a finnségi nyelvekre jellemző belső és külső helyhatározói rendszer alapvetően visszafejlődött. Az közfinn alapnyelvi esetragok alakjaihoz képest a lívben ‑ más déli finnségi nyelvekhez hasonlóan ‑ jellemző a redukálódás (elsősorban a magánhangzók teintetében) és (főleg a többes számú alakoknál) bizonyos hangok palatalizálódása. A hagyomány úgy tartja, hogy a balti-finn nyelvek közül a lívben maradt meg a legkevesebb eset (az esetek száma pontosan nem meghatározható), illetve a lív esetrendszere vette fel a legtöbb, a [[flektáló nyelv|flektáló nyelvekre]] jellemző vonást (a többes számú alakokban a többes szám jele és az esetrag nem különíthető el egymástól, valamint számos alapnyelvi szóban belső flexió is megfigyelhető).
* ''Mäd rāndas um veitõ perni.'' 'A mi (tenger)partunkon kevés a hárs.'
 
==A jelző és a jelzett szó esetbeli egyeztetése==
 
A finnségi nyelvek jellemzője, hogy a jelzett szót és a jelzőt számban és esetben egyeztetik, pl.: finn ''köyhissä maissa'' 'a szegény országokban'. A finnben a jelző és a jelzett esete mindig megegyezik, az észtben és a lívben viszont a jelzőn nem szerepelhet akármelyik rag. Az észtben a terminatívuszban, az esszívuszban, az abesszívuszban és a komitatívuszban álló jelzett szavak jelzője genitívuszban áll. A lívben ugyanez a helyzet a datívusz, az insztrumentálisz és a transzlatívusz esetében (valószínűleg ez vonatkozott az eltűnőfélben lévő abesszívuszra is).
 
==Az esetekEsetragok eredet szerint==
Eredetük alapján a lívben háromféle esetraggal találkozunk.
* Az esetragok egy része a finnugor alapnyelv esetragjainak (az összefoglaló táblázat első oszlopa) továbbélése (második oszlop) az alapnyelvre jellemző jelentéssel és/vagy annak módosulásával.
Névtelen felhasználó