„Lív nyelvjárás” változatai közötti eltérés

[[File:Ventspils novada karte.png|200 px|thumb|Ventspils novada, azaz Ventspils megye, amelynek területe hozzávetőlegesen megegyzik az egykori Ventava történetlmi területtel.]]
 
* '''''Tāmnieku dialekts''''': a lív nyelvjárás korábbi elnevezése ''tāmnieku dialekts'' azaz 'odavalósiak nyelvjárása'. A ''tāmnieku'' szó a ''tāmnieki'' [[birtokos eset|birtokos esetű]] alakja, amelyben a ''tas/tā'' távolra [[Mutató névmás|mutató névmást]] és a ''-nieks'' személynévképzőt találjuk. A ''Lett nyelv értelmező szótárában'' (''Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca'')<ref> [http://www.latvianforyou.com/cgi-bin/l.pl Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca: Tāmnieki.]</ref> a következő találjukáll: "Tāmnieki: Cilvēki (Kurzemes ziemeļdaļas iedzīvotāji), kas runā Kurzemes lībiskajās izloksnēs." azaz: "Tāmnieki: emberek (Kurland északi részének lakosai), akik a kurlandi lív nyelvjárást beszélik." A ''tāmnieks'' szót Bojtár Endre<ref>Bojtár 1997: 168.</ref> nyomán fordítjuk ''odavalósi''-nak, Bojtár megjegyzi, hogy a kifejezést korábban gúnyosan használták. Mára elvesztette [[pejoratív]] jelentését, és [[Nyelvészet|nyelvészeti]] terminussá vált.
 
* '''''Ventiņ valod''''': a ''ventiņ valod'' a lív nyelvjárás belső elnevezése, aminamiben megjelenik a nyelvjárás azon jellegzetessége, hogy a szóvégről hiányzik [[alanyeset|alanyesetben]] és [[Birtokos eset|birtokos esetben]] az [[Eset|esetrag]], a ''ventiņ valod'' köznyelvi változata a ''ventiņu valoda''. A ''ventiņ'' szó összefüggésben van a ''Ventava'' névvel, amely egy történelmi terület elnevezése volt Lettország kurföldi pertvidékén. A ''Ventava'' szóban megtaláljuk a [[Venta]] folyó nevét és a ''-(t)ava'' helységnévképzőt. ''Ventavá''-nak a Venta folyó menti, a Venta Abava mellékfolyójának belépési pontja és a balti-tengeri torkolat közötti területeket hívták. Innen van [[Ventspils]] városának neve is. Egyes vélemények szerint a ''Venta'' szóban a lív ''vēna'' 'folyó tengerparti torkolata' jelentésű szó fedezhető fel, míg a ''Vēna'' tulajdonnévként a [[Daugava]] lív elnevezése. Valószínűbb azonban, hogy térség nevei a [[Vendek|vend]] népnévvel van összefüggésben, vend alatt a középkorban egyaránt érettek szláv és balti népeket is. A ''valoda'' [valuoda] jelentése: 'nyelv (mint kommunikációs eszköz)'.
 
* '''''Ventiņmēl''''': A ''ventiņmēl'' második tagja a ''mēl'', köznyelvi ''mēle'' szó, amely jelentése: 'nyelv (mint testrész)', a bizalmas szóhasználatban a testrész neve áttevődött a kommunikációs eszközre is, ahogy az sok más nyelvben, többek között a magyarban is lejátszódott.
Névtelen felhasználó