„Gegő Elek” változatai közötti eltérés

* Elavult szavak gyűjteménye. Pázmány- és Káldy munkáiból....
* A pesti magyarosodás lassú haladtának egyik főokáról...
* A moldvai magyar telepek... A m. tud. académia elibe terjesztve... két toldalékkal a moldvai püspökségekről, a bukovinai magyar telepekről s a moldvai cath. egyház két század előtti állapotjáról. Moldvaország abroszával. Buda, 1838. (Ism. Figyelmező 47. sz.) [http://real-eod.mtak.hu/1372/ REAL-EOD]
* Az egyenes lelkű hivatalviselő charactervonásai, szivbélyegei, b. e. Sz. M. kolozsvári pap után közli... Kőszeg. (1838. nyomatott 4000 példányban.)
* Néhai mélt. Szentgyörgyi Horváth Nep. János ur, ő csász. apost. felsége aranykulcsos hive, és több megye táblabirája, emlékszobrának, «Nagy ember, jó hazafi, jámbor keresztény», felirata. Melyet a Szentgyörgyi egyházban 1841. júl. hirdetett. Pest, 1841.