„Kiút Alapítvány” változatai közötti eltérés

=== Szolgáltatásaik ===
 
A „KIÚT” Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány által működtetni kívánt, a korábbi évekhez hasonlóan, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatás alapvető célja az 1/2000 SzCsM rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően a szenvedélybetegek, az addiktológiai problémával küzdők fogadása, aktuális problémájuk kezelése, , a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás megindítása és segítése valamint közvetlen környezetük elérése.
* Egyéni és csoportos és családi konzultáció
 
* Jogi információadás
A szolgáltatás célja elsősorban az alkohol-drog és gyógyszerfüggők és a viselkedéses addikcióban szenvedők minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása, a szerhasználatnak és járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése, és közvetlen környezetük megkeresése. Az ösztönzés a szolgáltatások igénybevételére is vonatkozik, Ilyenek a túléléshez szükséges szolgáltatások és a kliensek további kezelések felé terelése. Mindemellett célunk az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk elősegítése és megkönnyítése is szenvedélybeteg, addikciós problémával küzdő populációk számára.
* Esetmenedzsment
 
* Szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése
1.1 A szolgáltatás célja
* Drop in - "toppanj be" szolgáltatás
 
* Álláskeresés segítése
1.1.1 Pszichoszociális intervenciók
* Tűcsere
 
1.1.1.1 Konzultáció, tanácsadás
 
A konzultáció olyan kapcsolat, amelyben a segítő arra törekszik, hogy beláttassa a klienssel, hogy életének elsődleges problémája a szerhasználat, minden más ennek következtében jön létre.
 
A konzultáció egyik része lehet tehát a problémák felismertetése, a másik része pedig a problémák megoldása. A konzultáció során segíthetünk a kliensnek kialakítani a helyes önértékelését, a társadalmi normák elfogadását. A konzultáció során arra is motiválhatjuk a klienst, hogy életmódváltást tegyen. Eddigi tapasztalataink során, úgy tűnik, a kliensek előszeretettel választják az egyéni konzultációt problémáik megoldása érdekében, és inkább tartózkodnak eleinte a csoportos konzultációtól. Ugyanakkor, a kliens bizalmának kialakulása után, a legsúlyosabb problémáinak négyszemközti megbeszélését követően, szívesen ül be a csoportos konzultációra.
 
Szolgáltatásunk rendszerszemléletű, ezért az érintettek körét, a családot, a hozzátartozókat is bevonjuk a konzultációba. Eddigi működésünk során arról győződtünk meg, hogy bár nagyon nehéz egy asztalhoz ültetni a haragban-perben álló családtagokat, ha mégis sikerül, eredményesebb lehet a munkánk, mint csak a klienssel dolgozva.
 
A tanácsadás is használja a konzultáció elemeit, ám ilyenkor a szociális kontextus kerül előtérbe.
 
Tapasztaltuk, hogy a hozzánk forduló kliensek egy részének az addikció nem az egyetlen problémája lesz, hiszen a függőség számtalan társadalmi, szociális, egészségügyi problémához vezethet. Kialakulhatnak olyan élethelyzetek, amelyeket a szolgáltatón belül nem tudunk megoldani. Ezért továbbra is célunk, hogy azok, akik komplex, a kompetenciánkat meghaladó problémával fordulnak hozzánk, azokat olyan szervezet felé indítsunk el, ahol megkapják a megfelelő segítséget problémájuk megoldásához. Ennek a célnak a teljesítése érdekében eddig is,de a jövőben is együttműködünk mindazokkal a kórházakkal, pszichiátriai osztályokkal, terápiás intézményekkel és addiktológiai gondozókkal, valamint szociális intézményekkel, melyek segíteni tudnak abban, hogy a problémákat összefüggéseikben tudjuk kezelni.
 
1.1.1.2 Életvezetés segítése
 
Az életvezetési segítés során a kliens információkat kap betegségéről, az addikció egészség és lélekromboló voltáról. Megismeri a szerek tulajdonságait és hatásmechanizmusukat.
Az új életmódra motiváltság kialakítása könnyebb, ha a kliensben tudatosulnak önértékelési zavarai, hiányosságai, majd megerősödik éntudata. Ezt követően segítjük a klienst kapcsolatai feltárásában, ezek megváltoztatásában és új erőforrások kialakításában.
A klienssel folytatott személyes beszélgetések alkalmával el kell elnyernünk a bizalmát ahhoz, hogy motiválni tudjuk életmódjának, a függő életmódnak megváltoztatására. A motiváció bármely alkalommal megtörténhet, ahányszor a kliens megjelenik a szolgáltatóban. Elsődleges cél, a kliens ott-tartása, odaszoktatása, hogy minden találkozás egy újabb és újabb lökést, impulzust küldjön a kliens felé életmód változtatásának szükségességéért.
A motivált kliens bejelentkezik a konzultációra vagy a tanácsadásra, esetleg hozzátartozóival megjelenik a családi napon.
 
A szolgáltatás komplex és folyamatos jellegére tekintettel nem írunk ki külön időpontot, a kliens minden megjelenésekor a teszünk a motiváltságáért.
 
*1.1.1.3. Jogi információadás
 
Az addiktológiai problémákkal küzdők jelentős része a szerhasználat során eljut a törvénnyel való összeütközésig. Nem csupán a szerbeszerzés törvénybeütköző módja miatt, megtörténhet ez szociális, egzisztenciális gondok miatt is. A kliens tájékozatlanságát, járatlanságát, akár jogi, akár társadalombiztosítási vagy egyéb más, szociális ügyekben segítjük ezzel a szolgáltatásunkkal. Tapasztalataink szerint erre nagy szüksége van klienseinknek.
 
 
*1.1.1.4. Szociális és -egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásellátáshoz segítése
 
A szerfüggők élete igen sok szociális gondot vet fel. A szociális segélyezés rendszerében való “közlekedésüket” segítjük ezzel a munkával. Az addikt személy mentális – egészségügyi-fizikai állapota sokszor szakorvosi ellátást igényel. Ezeknek az ellátásoknak az igénybevételéről, a rendszerbe jutás módjáról és a rendszerek működéséről világosítjuk fel a klienst, és juttatjuk el a célintézményhez, rendszerbe.
 
 
*1.1.1.5 Álláskeresés segítése
 
A legtöbb függő munkanélküli. Nincs tisztában a rendszeres napi /munka/tevékenység szükségességével, az életmódváltás elindításának nehézségeivel. Többnyire nem motivált erre.
A motiváció felkeltése, a rendszeres napi munkavégzés,a szükség esetén akár napi vagy heti rend készítésének beláttatása szolgáltatónk feladata. Ezt követi a munkakeresés módjainak megismertetése a klienssel. Ennek sikeressége érdekében pályáztunk sikerrel asztali számítógép beszerzésére,mert így minimális alapismereteket is nyújthatunk a kliensnek az internetes ismeretek megszerzésében.
 
1.1.1.6 Klubszerű szolgáltatás
 
Klubszerű szolgáltatásainkat a kliensforgalom igényeinek megfelelően alakítjuk. Ezek rendszeressége az általunk elért szerhasználók és magatartási addikcióval küzdők időbeosztásának függvényében alakul, csakúgy, mint ezeknek a kluboknak a nyitva tartása. A hozzátartozók számára is működtetünk klubokat, speciális igényeik szerint. Filmklubunkat sikerrel működtetjük az absztinens és a tartósan józan életmódot folytató klienseink és hozzátartozóik számára.
 
1.1.2 Információs, felvilágosító szolgáltatások
 
A szolgáltató az alapvető egészségügyi- szociális-és munkaügyi információkhoz való hozzáférést biztosítja nemcsak a kliensek, de hozzátartozóik számára is.
Kiemelt célunk a jövőben is,hogy elősegítsük az intravénás droghasználók belátásának, betegségtudatának kialakulását,ezzel segítve elő a különböző szűréseken való részvételüket,és a steril tű használatát, a tűcserék alkalmazását.
 
1.1. 3 Telefonos, információs vonal fenntartása
 
Alapelvünk ebben a szolgáltatási formában, hogy a kliens anélkül is megismerje az igénybe vehető opciókat,hogy személyesen megjelenne.Általános tapasztalatunk,könnyebben jön be személyesen hozzánk a kliens néhány telefonos beszélgetés után.
Felvilágosító, információs vonalunk vezetékes és mobiltelenon is működik.Természetesen, a cél az, hogy a segítséget kérő megtapasztalja a segítőkészségünket, az emberi hangot és hogy higgye el nekünk, az önerőből történő megoldáshoz segítjük hozzá.
 
1.1.4 Közvetett megkereső munka
 
Munkatársaink eddigi megkereső munkájuk során oktatási intézményekben, szerhasználók által gyakran látogatott helyeken, “rejtőzködő” függőkkel keresünk kapcsolatot, hogy megtörténhessen a felvilágosítás, információátadás és a szolgáltatás keretébe való bevonás, ha ez lehetséges. A munka azonban arra is lehetőséget ad, hogy bizalmi kapcsolatot építsünk ki egy-egy meghatározó tagjával a célcsoportnak,így remélve a csoport elérését.
 
1.1.5 Ártalomcsökkentés
 
A szolgáltatás legfontosabb céljai között szerepel a szerhasználat ártalmainak csökkentése. Ezt az eddigi gyakorlatunkban a tűcsereprogram valósította meg,de mint korábban már jeleztük a jövőben óvszer és tű automatát szeretnénk üzembe helyezni.
 
=== Elérhetőségek: ===
Névtelen felhasználó