„Kiút Alapítvány” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
{{nincs bevezető}}
{{forma}}
 
== Története ==
 
1.1.1.1 Konzultáció, tanácsadás
 
A konzultáció olyan kapcsolat, amelyben a segítő arra törekszik, hogy beláttassa a klienssel, hogy életének elsődleges problémája a szerhasználat, minden más ennek következtében jön létre.
 
A konzultáció egyik része lehet tehát a problémák felismertetése, a másik része pedig a problémák megoldása. A konzultáció során segíthetünk a kliensnek kialakítani a helyes önértékelését, a társadalmi normák elfogadását. A konzultáció során arra is motiválhatjuk a klienst, hogy életmódváltást tegyen. Eddigi tapasztalataink során, úgy tűnik, a kliensek előszeretettel választják az egyéni konzultációt problémáik megoldása érdekében, és inkább tartózkodnak eleinte a csoportos konzultációtól. Ugyanakkor, a kliens bizalmának kialakulása után, a legsúlyosabb problémáinak négyszemközti megbeszélését követően, szívesen ül be a csoportos konzultációra.
Szolgáltatásunk rendszerszemléletű, ezért az érintettek körét, a családot, a hozzátartozókat is bevonjuk a konzultációba. Eddigi működésünk során arról győződtünk meg, hogy bár nagyon nehéz egy asztalhoz ültetni a haragban-perben álló családtagokat, ha mégis sikerül, eredményesebb lehet a munkánk, mint csak a klienssel dolgozva.
 
A tanácsadás is használja a konzultáció elemeit, ám ilyenkor a szociális kontextus kerül előtérbe.
 
Tapasztaltuk, hogy a hozzánk forduló kliensek egy részének az addikció nem az egyetlen problémája lesz, hiszen a függőség számtalan társadalmi, szociális, egészségügyi problémához vezethet. Kialakulhatnak olyan élethelyzetek, amelyeket a szolgáltatón belül nem tudunk megoldani. Ezért továbbra is célunk, hogy azok, akik komplex, a kompetenciánkat meghaladó problémával fordulnak hozzánk, azokat olyan szervezet felé indítsunk el, ahol megkapják a megfelelő segítséget problémájuk megoldásához. Ennek a célnak a teljesítése érdekében eddig is,de a jövőben is együttműködünk mindazokkal a kórházakkal, pszichiátriai osztályokkal, terápiás intézményekkel és addiktológiai gondozókkal, valamint szociális intézményekkel, melyek segíteni tudnak abban, hogy a problémákat összefüggéseikben tudjuk kezelni.
1.1.1.2 Életvezetés segítése
 
Az életvezetési segítés során a kliens információkat kap betegségéről, az addikció egészség és lélekromboló voltáról. Megismeri a szerek tulajdonságait és hatásmechanizmusukat.
Az új életmódra motiváltság kialakítása könnyebb, ha a kliensben tudatosulnak önértékelési zavarai, hiányosságai, majd megerősödik éntudata. Ezt követően segítjük a klienst kapcsolatai feltárásában, ezek megváltoztatásában és új erőforrások kialakításában.
A klienssel folytatott személyes beszélgetések alkalmával el kell elnyernünk a bizalmát ahhoz, hogy motiválni tudjuk életmódjának, a függő életmódnak megváltoztatására. A motiváció bármely alkalommal megtörténhet, ahányszor a kliens megjelenik a szolgáltatóban. Elsődleges cél, a kliens ott-tartása, odaszoktatása, hogy minden találkozás egy újabb és újabb lökést, impulzust küldjön a kliens felé életmód változtatásának szükségességéért.
A motivált kliens bejelentkezik a konzultációra vagy a tanácsadásra, esetleg hozzátartozóival megjelenik a családi napon.
 
A szolgáltatás komplex és folyamatos jellegére tekintettel nem írunk ki külön időpontot, a kliens minden megjelenésekor a teszünk a motiváltságáért.
 
1.1.1.3. Jogi információadás
 
Az addiktológiai problémákkal küzdők jelentős része a szerhasználat során eljut a törvénnyel való összeütközésig. Nem csupán a szerbeszerzés törvénybeütköző módja miatt, megtörténhet ez szociális, egzisztenciális gondok miatt is. A kliens tájékozatlanságát, járatlanságát, akár jogi, akár társadalombiztosítási vagy egyéb más, szociális ügyekben segítjük ezzel a szolgáltatásunkkal. Tapasztalataink szerint erre nagy szüksége van klienseinknek.
 
Az addiktológiai problémákkal küzdők jelentős része a szerhasználat során eljut a törvénnyel való összeütközésig. Nem csupán a szerbeszerzés törvénybeütköző módja miatt, megtörténhet ez szociális, egzisztenciális gondok miatt is. A kliens tájékozatlanságát, járatlanságát, akár jogi, akár társadalombiztosítási vagy egyéb más, szociális ügyekben segítjük ezzel a szolgáltatásunkkal. Tapasztalataink szerint erre nagy szüksége van klienseinknek.
 
1.1.1.4. Szociális-egészségügyi ellátáshoz segítése
 
A szerfüggők élete igen sok szociális gondot vet fel. A szociális segélyezés rendszerében való “közlekedésüket” segítjük ezzel a munkával. Az addikt személy mentális – egészségügyi-fizikai állapota sokszor szakorvosi ellátást igényel. Ezeknek az ellátásoknak az igénybevételéről, a rendszerbe jutás módjáról és a rendszerek működéséről világosítjuk fel a klienst, és juttatjuk el a célintézményhez, rendszerbe.
 
 
1.1.1.5 Álláskeresés segítése
 
A legtöbb függő munkanélküli. Nincs tisztában a rendszeres napi /munka/tevékenység szükségességével, az életmódváltás elindításának nehézségeivel. Többnyire nem motivált erre.
A motiváció felkeltése, a rendszeres napi munkavégzés,a szükség esetén akár napi vagy heti rend készítésének beláttatása szolgáltatónk feladata. Ezt követi a munkakeresés módjainak megismertetése a klienssel. Ennek sikeressége érdekében pályáztunk sikerrel asztali számítógép beszerzésére,mert így minimális alapismereteket is nyújthatunk a kliensnek az internetes ismeretek megszerzésében.
 
1.1.1.6 Klubszerű szolgáltatás
 
Klubszerű szolgáltatásainkat a kliensforgalom igényeinek megfelelően alakítjuk. Ezek rendszeressége az általunk elért szerhasználók és magatartási addikcióval küzdők időbeosztásának függvényében alakul, csakúgy, mint ezeknek a kluboknak a nyitva tartása. A hozzátartozók számára is működtetünk klubokat, speciális igényeik szerint. Filmklubunkat sikerrel működtetjük az absztinens és a tartósan józan életmódot folytató klienseink és hozzátartozóik számára.
 
1.1.2 Információs, felvilágosító szolgáltatások
 
A szolgáltató az alapvető egészségügyi- szociális- és munkaügyi információkhoz való hozzáférést biztosítja nemcsak a kliensek, de hozzátartozóik számára is.
Kiemelt célunk a jövőben is,hogy elősegítsük az intravénás droghasználók belátásának, betegségtudatának kialakulását, ezzel segítve elő a különböző szűréseken való részvételüket, és a steril tű használatát, a tűcserék alkalmazását.
 
1.1. 3 Telefonos, információs vonal fenntartása
 
Alapelvünk ebben a szolgáltatási formában, hogy a kliens anélkül is megismerje az igénybe vehető opciókat, hogy személyesen megjelenne. Általános tapasztalatunk,könnyebben jön be személyesen hozzánk a kliens néhány telefonos beszélgetés után.
Felvilágosító, információs vonalunk vezetékes és mobiltelenonmobiltelefonon is működik. Természetesen, a cél az, hogy a segítséget kérő megtapasztalja a segítőkészségünket, az emberi hangot és hogy higgye el nekünk, az önerőből történő megoldáshoz segítjük hozzá.
 
1.1.4 Közvetett megkereső munka