„Függő keletkezés” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(Tenigl-Takács László - A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tankönyve))
Ha az ember nem-tudásban él ('''tévelygés'''), vagyis nincs tudatában önnön szabadságának, és csak saját lételemeihez kötözötten képes létezni, akkor testi, nyelvi és tudati síkon '''késztetései''' támadnak arra, hogy érvényre jusson ebben a létezésben. E késztetések csomópontjában kialakul tudat-magja ('''tudatosság'''),ami a létezést már csak a „név-alakzat” ('''név és forma''') kettősségben, vagyis alany-tárgy relációban képes szemlélni. A tárgyvilágra sóvárgó tudat-mag a létet az öt érzékszerv és a gondolkodás alapján hat tartományban ('''hat érzékszerv''') éli meg. Ezekben a „tartományokban” történik meg az érzékelés ('''kapcsolódás'''), az alanyi és tárgyi tartalmak folytonos érintkezése. Az ebből keletkező érzetek ('''érzés''') visszahatnak a folyamat hátterében álló éntudati magra, ami az érzeteket megítéli és kategorizálja. A tapasztalás során az éntudat énképzetté alakul át, ez rászokik arra, hogy az érzeteket jónak, rossznak, kellemesnek, kellemetlennek stb. minősítse, és önmagát ebben a minősítésben élje meg. Így alakul ki a létszomj ('''sóvárgás'''), a tapasztalás szomjazása, ami az énképzetet saját tárgyvilágához köti ('''ragaszkodás'''). Ez a szomj és ragaszkodás olyan erő, amely a tapasztalót újra meg újra a '''létesülés''' felé löki. A létesülés azonban a keletkezés és elmúlás, a '''születés''' és vénülés-'''halál''' törvényeinek alávetett, ezért arra az emberre, aki önmaga biztonságát a tárgyi és tudati tartalmakban keresi, szenvedés, gond, panasz, fájdalom, szomorúság és csüggedés vár.
 
Ha a fentieket összevetjük a Négy Nemes Igazság tanával, úgy egyértelműen kiderül, hogy a Függő Keletkezés elve valójában az első két igazság gondolatmenetét fűzi tovább.<ref>Tenigl-Takács László - A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tankönyve)</ref>
 
== Hivatkozások ==
3

szerkesztés