„Honvédség” változatai közötti eltérés

a
egyért
a (egyért)
 
[[Kép:Honvéd.jpg|jobbra|bélyegkép|320px|Magyar honvédtiszt a [[19. század]] közepén]]
{{egyért2|a honvédelmi szolgálatról|Magyar Honvédség}}
A '''honvédség''' (Landwehr, armée territoriale, milizia mobile, opolcenie stb.) az [[állam]]ok véd- és hadszervezetének egyik intézménye. A modern kori hadviselés szükségessé tette a polgárok védkötelezettségének kiterjeszteni, úgy, hogy a védkötelesek még [[sorkatonai]] és tartalékos szolgálatkötelezettségüknek teljesítése után is, háború esetére honvédelmi célokra rendelkezésre álljanak.
 
Némely országban a honvédséghez oly védköteleseket is besoroztak, akik az állandó hadsereghez egyáltalában nem soroztak volna be. A legtöbb hadseregben (az egyetlen osztrák-magyart kivéve) a honvédségben ugyanazon fegyvernemek (gyalogság, lovasság, tüzérség stb.) és szervezési csoportok vannak, mint az állandó hadseregben; a háborúban azonban ritkán szoktak tisztán honvédségből a hadosztálynál magasabb hadászati köteléket alakítani. A honvédségből békében rendszerint csak keretek, néhol még ilyenek sem állanak fenn, hanem csak nyilvántartás vezetnek a védkötelesekről.
 
==További információk==
==Lásd még==
* [https://www.academia.edu/11285522/A_Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g_terminol%C3%B3giai_fejleszt%C3%A9s%C3%A9nek_%C3%A9s_harmoniz%C3%A1ci%C3%B3j%C3%A1nak_elvei A Magyar Honvédség terminológiai fejlesztésének és harmonizációjának elvei](Sereg Szemle 42.o)
 
* [[Magyar Honvédség]]
* [https://www.academia.edu/11285522/A_Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g_terminol%C3%B3giai_fejleszt%C3%A9s%C3%A9nek_%C3%A9s_harmoniz%C3%A1ci%C3%B3j%C3%A1nak_elvei A Magyar Honvédség terminológiai fejlesztésének és harmonizációjának elvei](Sereg Szemle 42.o)
* [https://www.academia.edu/11285284/A_csapatok_tev%C3%A9kenys%C3%A9g%C3%A9nek_oszt%C3%A1lyoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l A csapatok tevékenységének osztályozásáról (Honvédségi Szemle)]
* [https://www.academia.edu/11285329/Az_%C3%B6nk%C3%A9ntes_m%C5%B1veleti_tartal%C3%A9kosok_alkalmaz%C3%A1s%C3%A1nak_tapasztalatai_az_MH_Vezet%C3%A9si_%C3%A9s_Doktrin%C3%A1lis_K%C3%B6zpont_ford%C3%ADt%C3%B3kapacit%C3%A1s%C3%A1nak_ki%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se_sor%C3%A1n Az önkéntes műveleti tartalékosok alkalmazásának tapasztalatai az MH Vezetési és Doktrinális Központ fordítókapacitásának kiépítése során]