„Európai Bizottság” változatai közötti eltérés

Bővítés és rendszerezés
(Bővítés és rendszerezés)
Címke: HTML-sortörés
{{Infobox/Fejléc<!--
[[Fájl:European Commission.svg|bélyegkép|jobbra|250px|Az Európai Bizottság logója]]
-->|Európai Bizottság<!--
-->|<!--
-->|#003399<!--
-->|white<!--
-->|<!--
-->}}
{{Infobox/Kép<!--
-->|European Commission.svg<!--
-->|170px<!--
-->}}
{{Infobox/Fejezet<!--
-->|Adatok<!--
-->|#003399<!--
-->|white<!--
-->}}
{{Infobox/Általános<!--
-->|[[Az Európai Unió intézményei|EU intézmény]]<!--
-->|Típus<!--
-->|<!--
-->}}
{{Infobox/Általános<!--
-->|[[Jean-Claude Juncker]]<!--
-->|[[Az Európai Bizottság elnökeinek listája|Elnök]]<!--
-->|<!--
-->}}
{{Infobox/Általános<!--
-->|1958<!--
-->|Alapítva<!--
-->|<!--
-->}}
{{Infobox/Általános<!--
-->|[[Angol nyelv|angol]], [[Francia nyelv|francia]], [[Német nyelv|német]]<!--
-->|[[Az Európai Unió hivatalos nyelvei|Nyelvek]]<!--
-->|<!--
-->}}
{{Infobox/Általános<!--
-->|[[Brüsszel]], Belgium<br />[[Luxembourg]], Luxemburg<!--
-->|Székhely<!--
-->|<!--
-->}}
{{Infobox/Kép<!--
-->|European Comission HD (Retouched).jpg<!--
-->|210px<!--
-->|A Bizottság épülete [[Brüsszel]]ben<!--
-->}}
{{Infobox/Lábléc}}
 
Az '''Európai Bizottság''' (magyar rövidítés szerint: '''EB''', [[Angol nyelv|angolul]]: ''(European Commission'', [[Francia nyelv|franciául]]: ''Commission européenne)'', [[Német nyelv|németül]]: ''Europese Commissie''), az [[Európai Unió]] (EU) döntés-előkészítő, végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve. Az [[Európai Parlament]] és az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsa]] mellett egyike az [[Az Európai Unió intézményei|EU három fő kormányzati intézményének]]. Legfőbb feladata a jogszabályok kezdeményezése és becikkelyezése, valamint az uniós szerződések őreként tevékenykedik, amik az EU jogalapját jelentik. Az Európai Bizottság tevékenysége nagyon sok párhuzamot mutat a nemzeti kormányok végrehajtó testületével, de csak korlátozottan rendelkezik végrehajtó és döntéshozó feladatokkal.
 
A Bizottságnak a jelenlegi rendszer szerint annyi tagja van, ahány tagországa van az Európai Uniónak, minden [[Az Európai Unió tagállamai|tagállam]] egy biztost küld a testületbe. A Bizottság munkáját {{szám|3000023000}} fős adminisztratív csapat segíti.<ref>[http://ec.europa.eu/about/index_en.htm EC.europa.eu]</ref> Minden biztosnak van egy különálló szakterülete, amelyen ő a felelős az uniós politikáért. Ehhez külön szaktárcát kap legfeljebb 6hat fős kabinettel. Az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsától]] eltérően a Bizottság tagjai függetlenek a tagállamoktól. Nem vehetik figyelembe az őket küldő ország kormányának utasításait, az EU összes állampolgárának az érdekeit kell képviselniük. A Bizottságot [[az Európai Bizottság elnöke]] vezeti. Ezt a tisztséget 2014. novembere óta [[Jean-Claude Juncker]] tölti be.
Az '''Európai Bizottság''' ''(European Commission, Commission européenne)'' az [[Európai Unió]] (EU) döntés-előkészítő, végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve. Az [[Európai Parlament]] és az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsa]] mellett egyike az EU három fő kormányzati intézményének. Legfőbb feladata a jogszabályok kezdeményezése és becikkelyezése, valamint az uniós szerződések őreként tevékenykedik, amik az EU jogalapját jelentik. Az Európai Bizottság tevékenysége nagyon sok párhuzamot mutat a nemzeti kormányok végrehajtó testületével, de csak korlátozottan rendelkezik végrehajtó és döntéshozó feladatokkal.
 
== Megnevezése ==
A Bizottságnak a jelenlegi rendszer szerint annyi tagja van, ahány tagországa van az Uniónak, minden [[Az Európai Unió tagállamai|tagállam]] egy biztost küld a testületbe. A Bizottság munkáját {{szám|30000}} fős adminisztratív csapat segíti. Minden biztosnak van egy különálló szakterülete, amelyen ő a felelős az uniós politikáért. Ehhez külön szaktárcát kap legfeljebb 6 fős kabinettel. A Bizottságot [[az Európai Bizottság elnöke]] vezeti.
{{Columns-list|2|
*[[Angol nyelv|Angolul]]: ''European Commission''
*[[Bolgár nyelv|Bolgárul]]: ''Европейска комисия''
*[[Cseh nyelv|Csehül]]: ''Evropská komise''
*[[Dán nyelv|Dánul]]: ''Europa-Kommissionen''
*[[Észt nyelv|Észtül]]: ''Euroopa Komisjon''
*[[Finn nyelv|Finnül]]: ''Euroopan komissio''
*[[Francia nyelv|Franciául]]: ''Commission européenne''
*[[Görög nyelv|Görögül]]: ''Ευρωπαϊκή Επιτροπή''
*[[Horvát nyelv|Horvátul]]: ''Europska komisija''
*[[Ír nyelv|Írül]]: ''Coimisiún Eorpach''
*[[Lengyel nyelv|Lengyelül]]: ''Komisja Europejska''
*[[Lett nyelv|Lettül]]: ''Eiropas Komisija''
*[[Litván nyelv|Litvánul]]: ''Europos Komisija''
*[[Máltai nyelv|Máltai]]: ''Kummissjoni Ewropea''
*[[Német nyelv|Németül]]: ''Europese Commissie''
*[[Olasz nyelv|Olaszul]]: ''Commissione europea''
*[[Portugál nyelv|Portugálul]]: ''Comissão Europeia''
*[[Román nyelv|Románul]]: ''Comisia Europeană''
*[[Spanyol nyelv|Spanyolul]]: ''Comisión Europea''
*[[Svéd nyelv|Svédül]]: ''Europeiska kommissionen''
*[[Szlovák nyelv|Szlovákul]]: ''Evropska komisija''
*[[Szlovén nyelv|Szlovénül]]: ''Европейска комисия''
}}
 
== Története ==
Az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsától]] eltérően a Bizottság tagjai függetlenek a tagállamoktól. Nem vehetik figyelembe az őket küldő ország kormányának utasításait, az EU összes állampolgárának az érdekeit kell képviselniük.
:''Lásd még: [[Az Európai Unió története]]''
 
A Bizottságot az [[Európai Szén- és Acélközösség]] Főhatóságából származtatják, amelyet [[1952]]-ben hozott létre a [[párizsi szerződés]]. [[1958]]-ban jött létre a [[római szerződésekkelszerződés]]ekkel az [[Európai Gazdasági Közösség]] és az [[Európai Atomenergia Közösség|Euratom]]. [[1967]]-ben alakult meg az Európai Bizottság mai formájában a három szervezet végrehajtó szerveinek egyesítéséből.
== A Bizottság hatásköre ==
A Bizottság különbözik az EU rendszerének többi intézményétől, a jogalkotásban kis kivételtől eltekintve kizárólagos kezdeményező szerepe van, vagyis csak a Bizottság szövegezhet meg jogalkotási javaslatokat és terjesztheti elő őket. Az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsa]] és az [[Európai Parlament]] hivatalosan felkérheti a Bizottságot egy adott témájú jogszabály megalkotására. A kül- és biztonságpolitika területén testületként nem rendelkezik kezdeményezési jogkörrel, csupán alelnöke, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ahol a szerződések lehetővé teszik számára, normákat bocsáthat ki, így származékos döntéshozói hatáskörrel is rendelkezik.<ref>{{Opcit|n=Horváth Zoltán|c=Kézikönyv az Európai Unióról|o=88–89}}</ref>
 
== Hatásköre ==
Bizonyos esetekben a végrehajtás is a Bizottság feladata (ez ritkább eset, elsődlegesen a tagállamok feladata), főleg akkor, ha a végrehajtásnak egységes szemlélet szerint kell megtörténnie. Ebből adódóan vannak ellenőrző funkciói is, például a [[versenyjog]] terén. Versenyhatóságként is működik, versenyeljárást folytathat le vállalkozásokkal és tagállamokkal szemben. A Bizottság készíti el az EU költségvetésének a tervezetét és előterjeszti azt, és felelős annak végrehajtásáért, például felügyeli az uniós programokat és pénzalapokat.<ref name="Horváth89">{{Opcit|n=Horváth Zoltán|c=Kézikönyv az Európai Unióról|o=89}}</ref>
 
A Bizottság különbözik az EUEurópai Unió rendszerének többi intézményétől, a jogalkotásban kis kivételtől eltekintve kizárólagos kezdeményező szerepe van, vagyis csak a Bizottság szövegezhet meg jogalkotási javaslatokat és terjesztheti elő őket. Az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsa]] és az [[Európai Parlament]] hivatalosan felkérheti a Bizottságot egy adott témájú jogszabály megalkotására. A kül- és biztonságpolitika területén testületként nem rendelkezik kezdeményezési jogkörrel, csupán alelnöke, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ahol a szerződések lehetővé teszik számára, normákat bocsáthat ki, így származékos döntéshozói hatáskörrel is rendelkezik.<ref>{{Opcit|n=Horváth Zoltán|c=Kézikönyv az Európai Unióról|o=88–89}}</ref>
A Bizottság a „szerződések őre”, ellenőrzi, a szerződések és jogszabályok megfelelően érvényesülnek-e a tagállamokban. A szerződések be nem tartása, valamint kötelezettségeik nemteljesítése esetén eljárást indíthat.<ref name="Horváth89" />
 
Bizonyos esetekben a végrehajtás is a Bizottság feladata (ez ritkább eset, elsődlegesen a tagállamok feladata), főleg akkor, ha a végrehajtásnak egységes szemlélet szerint kell megtörténnie. Ebből adódóan vannak ellenőrző funkciói is, például a [[versenyjog]] terén. Versenyhatóságként is működik, versenyeljárást folytathat le vállalkozásokkal és tagállamokkal szemben. A Bizottság készíti el az EU költségvetésének a tervezetét és előterjeszti azt, és felelős annak végrehajtásáért, például felügyeli az uniós programokat és pénzalapokat.<ref name="Horváth89">{{Opcit|n=Horváth Zoltán|c=Kézikönyv az Európai Unióról|o=89}}</ref> A Bizottság ezen felül a „szerződések őre”, ellenőrzi, hogy a szerződések és jogszabályok megfelelően érvényesülnek-e a tagállamokban. A szerződések be nem tartása, valamint kötelezettségeik nemteljesítése esetén eljárást indíthat.<ref name="Horváth89" /> Továbbá, a Bizottság tárgyal nemzetközi [[Kereskedelem|kereskedelmi]] szerződésekről (a [[Kereskedelmi Világszervezet|Világkereskedelmi Szervezeten]] belül) és más az EU-t érintő nemzetközi megállapodásokról. Ebben szorosan együttműködik az Európai Unió Tanácsával.<ref name="Horváth89" />
A Bizottság tárgyal nemzetközi [[kereskedelem|kereskedelmi]] szerződésekről (a [[Világkereskedelmi Szervezet]]en belül) és más az EU-t érintő nemzetközi megállapodásokról. Ebben szorosan együttműködik az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsával]].<ref name="Horváth89" />
 
== A Bizottság kinevezése ==
||<center>2014. november 1. - hivatalban
|}
 
== Történet ==
A Bizottságot az [[Európai Szén- és Acélközösség]] Főhatóságából származtatják, amelyet [[1952]]-ben hozott létre a [[párizsi szerződés]]. [[1958]]-ban jött létre a római szerződésekkel az [[Európai Gazdasági Közösség]] és az [[Európai Atomenergia Közösség|Euratom]]. [[1967]]-ben alakult meg az Európai Bizottság mai formájában a három szervezet végrehajtó szerveinek egyesítéséből.
 
== Bizottsági döntéshozatal ==
3 164

szerkesztés