„Breznay Béla” változatai közötti eltérés

* De philosophicis, historicis atque literarum studiis per Leonem XIII. pontificem maximum in Hungaria provectis oratio habita... die 30. Dec 1887 in aula academiae religionis catholicae. Bpest.
* Paulai szent Vincze élete. Szent beszéd. Bpest, év n.
* Az isteni, istenes és istenies életről. Uo., 1889.
* A vallás ügyében. Uo., 1891.
* Jézus Krisztus. Adventi gondolatok a kath. öntudat szolgálatában. Uo., 1893.
* A polg. házasság erkölcsi alapja és Mo. jövőjére való kihatása. Uo., 1892. (Klny. Religió)
* XIII. Leó pápa és a magyar nemz. Gyászbeszéd. Uo., 1903.
* A modern kor hajnalán. Hofbauer Szt Kelemen atya élete. Uo., 1912.
* Vallásosság és becsületesség hiánya az oka minden bajnak, a mostani vh-nak is. Az Orsz. Vöröskereszt Egylet balatonlellei fiókjának titkári jelentése 1917-ről. Veszprém, 1918.
* A szavalati és ének-trilógia. Bp., 1919.
* Lelkek ébresztője. Szózat a szétszórt magyarsághoz. Ker. hitbölcselmi tanköltemény. Székesfehérvár, 1925.
 
Szerkesztette a Kath. Theol. Folyóiratot dr. Aschenbrier és dr. Kanyurszky egyetemi tanárok közreműködésével 1883-84-ben és 1878. aug. 17.-től 1905. dec. 28-ig a Religiót.
 
==Források==