„Wikipédia:Albán helynevek írásmódja” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
 
Az albán nyelvterületen kívül a helynevek írásmódja meglehetősen vegyes képet mutat.
#Kb. az 19801970-es–1980-as évekig semmiféle névírási koncepció vagy fegyelem nem volt tetten érhető a tudományos publikációkban.
#Összefoglalóan három párhuzamos eljárást különíthetünk el.
#Angol nyelvterületen két párhuzamos eljárás ismert.
##Az egyik általános megközelítés szerint az albán helyneveket határozatlan alakjukban kell írni, amely alól egyetlen kivétel a főváros, Tirana írásmódja. Azaz ''Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Berat,'' de ''Tirana''.{{-}}Az elv nyilvánvalóan könnyen alkalmazható, csupán a határozatlan alak ismerete szükséges hozzá.
##A másik, a nemzetközi albanológiai szakirodalomban egyre inkább elfogadottá váló elv, amely napjainkra nemzetközi ajánlássá nőtte ki magát,<ref>„Albanian nouns and place-names often cause confusion because they can be written with or without the postpositive definite article, e.g., Tirana vs Tiranë and Elbasani vs. Elbasan. In line with recommended international usage for Albanian toponyms, feminine place-names appear here in the definite form and masculine place-names in the indefinite form, thus: Tirana, Vlora, Prishtina, and Shkodra rather than Tiranë, Vlorë, Prishtinë, and Shkodër; Elbasan, Durrës, and Prizren rather than Elbasani, Durrësi, and Prizreni.” {{HistDictAlb|3|xiii}}</ref> a következő: a hím- és semlegesnemű helyneveket határozatlan, a nőnemű helyneveket határozott alakjukban közöljük. Azaz ''Durrës, Berat'' (hímneműek), de ''Tirana, Shkodra, Gjirokastra'' (nőneműek).{{-}}Ez alapvetően „ejtéskényelmi” szempontokat követ, azaz a nem albán nyelvhasználók számára lényegesen könnyebb és egyszerűbb a nőnemű határozott ''Shkodra'' ejtése, szemben a határozatlan ''Shkodër'' alakkal, a hímnemű határozatlan ''Berat'' pedig egyszerűbb a határozott ''Berati'' alaknál. Ugyanakkor szükségszerűen az albán nyelv kissé behatóbb ismeretét követeli meg (hímnem vs nőnem), ami az albanológusok körében nem, de azon kívül gondot okozhat.
##A kisszámú magyar nyelvű albanológiai szakirodalomban létezik egy harmadik megközelítés is, amely szerint minden albán helynév határozott alakjában szerepel.<ref>„A települések esetében: […] az osztrák–magyar forrásokat követve albán nevükön, de mai helyesírás szerint határozott alakban kerülnek megemlítésre (pl. Muzakia)” {{Csaplár – Albán nemzettéválás|24}}</ref>{{-}}Ugyancsak könnyen követhető elv, amely figyelembe veszi a magyar nyelv agglutinációs jellegét, továbbá írásképi és ejtési szempontból is megkönnyíti a nyelvünkre jellemző toldalékolást. E tekintetben ugyanis, amennyiben egységesen a helynevek határozatlan alakjait használnánk, a következő írásképi nehézségekbe ütközhetnénk: Vlorë-ban (vs Vlorában), Shkodëri-tó (vs Shkodrai-tó), Sarandë-i-öböl (vs Sarandai-öböl), tiranë-i (vs tiranai).
 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az onomasztikai szempontból egyébként megbízható és hivatkozási alapként ismert Cartographia-féle világatlaszok az albán helynevek felírásakor elfogadhatatlan megoldásokat használnak. Alapvetően a határozatlan alakokat írják fel a térképlapokra (bár be-becsúszott egy-egy határozott alak is: ''Verri''), azonban rosszul képzik ezek bővítményeit: ''Shkodër'', de ''Shkodrai-tó'' (előbbi határozatlan, utóbbi határozott); ''*Sarandëi-öböl'' (a szó végi ''ë'' néma, tehát a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak); ''*Karavastasë-öböl'' (albánul ''Gjiri i Karavastasë,'' ahol utóbbi elem a ''Karavastë/Karavasta'' helynév birtokos ragozású formája, azaz helyesen ''Karavastë-i-'' vagy ''Karavastai-öböl''). Emellett egyébként is számos a betűtévesztés (''Kuçovë'' helyett ''*Kuçevë;'' ''Nartë'' helyett ''*Narte;'' ''Mamuras'' helyett ''*Mamvras;'' ''Nemërçkë-hg.'' helyett ''*Nëmerçkë-hg.;'' stb.). Ezek alapján referenciapontként a Cartographia-világatlaszok aligha használhatóak.
 
== Az albán helynevek írásmódja a Wikipédián kívül ==
Albán városok címszavait végignézve néhány Wikipédián az alábbi képet kapjuk, összefüggésben a fentebb felsorolt pontokkal:
#Következetesen a határozatlan alakot használja az angol és a francia Wikipédia: ''Berat, Durrës, Gjirokastër, Lushnjë, Shkodër, Vlorë''.
#Következetesen az albanológiai szakirodalom névhasználatát (hímneműek határozatlan, nőneműek határozott alakban) alkalmazza a német, a lengyel, a szerb, az orosz és a magyar Wikipédia: ''Berat, Durrës, Gjirokastra, Lushnja, Shkodra, Vlora''.
#Következetesen a határozott alakot használja az albán Wikipédia: ''Berati, Durrësi, Gjirokastra, Lushnja, Shkodra, Vlora''.
A spanyol Wikipédia következetlen (pl. a nőnemű ''Gjirokastra'' határozott, az ugyancsak nőnemű ''Himarë'' határozatlan alakban szerepel). Hasonlóan zavaros a portugál Wikipédia címszóképzési gyakorlata: alapvetően a határozatlan alakokat részesíti előnyben nyelvtani nemtől függetlenül, néhány határozott alak mégis „becsúszott” (Ballshi, Peqini stb.). Az olasz Wikipédia a városnevek olasz alakját teszi első helyre (''Durazzo, Argirokastro'' stb.), ezt tehát nem tudtam figyelembe venni.
 
Jól látható, hogy ha csak felületes szemlézés szintjén is, a helynevek írásmódjára vonatkozó nemzetközi albanológiai ajánlás a Wikipédiákban is jól érvényesül. [[Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok)/Archív12#Albán helynevek írásmódja|2007 márciusában]] magam is ez irányba alakítottam át az albán helynevek írásmódját Wikipédia-szerte (addig határozatlan alakjukban szerepeltek a helynevek). Ugyanakkor méltányolandó az is, hogy ennek az eljárásnak az indoklása (lásd egy szakasszal fentebb: „ejtéskényelem”) nem tekinthető sziklaszilárdságú tudományos érvnek, legyen mégoly elfogadott is a nemzetközi irodalomban; másfelől az olvasók és a szerkesztők nagy részétől nem elvárható, hogy tisztában legyenek az albán nyelvtan sajátosságaival. (Ez utóbbit igazolja, hogy bár 2007. márciusi akciómat heves érdektelenség övezte, azóta időnként nekem szegezték a kérdést, mégis mi folyik az albán helynevek körül.) Ennek kivédésére, illetve a Wikipédia-használók eligazítására az alábbi sablon létrehozását javaslom, amely minden vonatkozó szócikk elejére téve megadná a szükséges eligazítást.
(az albán Wikipédia utóbbit részesíti előnyben)
 
{{ambox
| type = style
| image = [[Kép:Albania Puzzle Icon Gold.svg|35px]]
| text = A címszóban szereplő helynév az albán nyelvben {{#switch:{{{nyelvtani nem|}}}|{{{nyelvtani nem}}}}}, határozatlan és határozott alakja ''{{#switch:{{{határozatlan|}}}|{{{határozatlan}}}}},'' illetve ''{{#switch:{{{határozott|}}}|{{{határozott}}}}}.'' Az albán helynevek írásmódjára vonatkozó [[Szerkesztő:Pasztilla/Albán helynevek írásmódja|nemzetközi ajánlásnak]] megfelelően a címszóban és a szövegben a hímnemű helynevek határozatlan, a nőneműek határozott alakjukban jelennek meg.}}<noinclude>
{{sablondokumentáció}}
</noinclude>
 
== Jegyzetek ==