„Wikipédia:Albán helynevek írásmódja” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
== Az albán helynevek nyelvtani sajátosságai ==
Az albán helynevek írásmódjának áttekintéséhez az [[albán nyelv]] alábbi alaktani sajátosságait kell figyelembe vennünk.
#A határozott névelő hátravetett, ún. enkliktikus artikulus, ami mindközönségesen azt jelenti, hogy a román nyelvhez hasonlóan a határozatlan alakú főnév végéhez kapcsolódik: ''qytet'' ’város’ – ''qyteti'' ’a város’; ''lumë'' ’folyó’ – ''luma'' ’a folyó’. Egyes esetekben ez tőváltakozással is járhat: ''kodër'' ’domb’ – ''kodra'' ’a domb’. Ennek megfelelően valamennyi főnév rendelkezik határozatlan és határozott alakkal, köztük a helynevek is, rendelkeznek határozatlan és határozott alakkal: ''Durrës – Durrësi, Tiranë – Tirana, Shkodër – Shkodra, Gjirokastër – Gjirokastra, Berat – Berati.''{{-}}Mindennek pusztán névszóragozási jelentősége van, azaz természetesen az albán nyelvi logika sem gondolja azt, hogy a határozott ’Tirana’ mellett létezik egy határozatlan ’egy Tirana’ értelmezési regisztere is a meglehetősen konkrét helynévnek. Adott összetételek, mondatszerkezetek és albanizmusok egészen egyszerűen a határozott, mások a határozatlan formát vonzzák, mindössze ennyi a jelentősége a helynevek határozott–határozatlan dichotómiájának.
#Az albán nyelv három nyelvtani nemet, hím-, nő- és semlegesnemet különböztet meg, ami a helynevekre is kiterjed azzal a kikötéssel, hogy semlegesnemű albán helynév nincs. ''Durrës – Durrësi'' például hímnemű, ''Tiranë – Tirana'' nőnemű. Ennek jelentőségét az alábbiakban leírtak világítják meg.