„Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely” változatai közötti eltérés

Tudományos kutatások eredményei kiértékelésének, közzétételének, hasznosításának és gyakorlati bevezetésének kezdeményezése, közkinccsé tételének támogatása. Szakmai és tudományos kutatás, doktori képzés és továbbképzés, tudományos információ ellátás, rendezvényszervezés, az eredmények elérhetőségének és további kutathatóságának érdekében tudományos együttműködés szervezése és fenntartása.
 
== Könyvtár küldetésnyilatkozata ==
== Küldetésnyilatkozat ==
Korlátozottan nyilvános szakkönyvtárként a hadtudomány, vezetés- és szervezéstudomány, valamint interdiszciplináris tudományterületek szakirodalmának gyűjtésével, feldolgozásával és közrebocsátásával segíti a Honvédelmi Minisztérium és Vezérkar dolgozóinak munkáját, információ ellátását illetve a honvédségben folyó kutatást. A Hadtudományi Szakirodalmi Integrációs Információs Rendszer (HSZIIR) tagkönyvtáraként hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár szerverén épülő hadtudományi adatbázis építéséhez, ezen keresztül a katonai elektronikus tájékoztatáshoz.
 
== FeladataiKönyvtár feladatai ==
* a szakmai irányító által meghatározott szakirodalmi igények kielégítése, a honvédségben folyó tudományos kutatómunka segítése;
* a honvédség központi tudományos tervében 1998 - 2000 között meghatározott kutatások tanulmányainak gyűjtése;
* a könyvtár rendelkezik Internet hozzáféréssel, melynek segítségével a felhasználók részére tájékoztatást biztosít az Országos Dokumentumellátó Rendszerben szereplő nyilvános könyvtárakban fellelhető dokumentumok elérhetőségéről.
 
== Könyvtár fő gyűjtőköre ==
A hadtudomány, hadtörténelem, haditechnika, vezetés- és szervezéstudomány, védelem- és biztonságpolitika, valamint az interdiszciplináris tudományterületek szakirodalma. Gyűjtőkörébe tartoznak még általános tudományelméleti kézikönyvek, a társadalom-, természet- és műszaki tudományok legátfogóbb kézikönyvei, illetve szépirodalmi művek.
 
171

szerkesztés