„Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
=== Tanulmányok ===
A HVK Tudományszervező Osztály, ill. megszűnése után a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály éves tudományos munkaterveiben meghirdetett pályázatokra beérkezett tanulmányok.
== Publikációk ==
 
===Dr. Besenyő János===
 
Kutatási és oktatási tevékenység között kiemelendők a következő területek és témák: Békefenntartás, Katonai logisztika, kiemelten érintve a műveleti logisztikát illetve a békefenntartó műveletekben alkalmazott módszerek és az ehhez kapcsolódó képzések, Afrika, magyar békefenntartó műveletek Afrikában, az Észak-afrikai országok, kiemelt tekintettel Nyugat-Szaharára, politikai kultúrák összehasonlítása, politikai kommunikáció és interkulturális kommunikáció, gyerekkatonaság intézménye, DDR programok Afrikában, terrorizmus, illetve a keresztény-muzulmán szembenállás a kontinensen.
 
Tudományos Publikációk:
Disszertáció:
* Az ENSZ nyugat-szaharai missziójának tapasztalatai – doktori (PhD) értekezés, Zrínyi Miklós nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Hadtudományi Doktori Iskola, 2010, 165 oldal, http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/phd/2011/besenyo_janos.pdf valamint http://portal.zmne.hu/download/konyvtar/digitgy/phd/2011/besenyo_janos.pdf
 
Önálló könyvek, monográfiák:
* Western Sahara (angol nyelvű könyv) Publikon Publishers, Pécs, 2009, 197 oldal, ISBN: 978-963-88332-0-4 http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/besenyo_western_sahara.pdf
* Országismertető-Szudán – „Sereg Szemle” kiadvány, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kiadványa, Székesfehérvár, 2010, ISBN: 978-963-89037-2-3, 132 oldal
http://www.kfh.hu/hu/letoltes/szsz/2013_3_szam.pdf
* A nyugat-szaharai válság - egy magyar békefenntartó szemével - IDResearch Kft./Publikon Kiadó, 2012, Pécs, 353 oldal, ISBN:978-615-5001-56-7
* Magyar Békefenntartók Afrikában - A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kiadványa, Budapest, ISBN 978-963-08-5497-9, 488 oldal, http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/besenyo_13.10.03._magyar_bekefenntartok_afrikaban.pdf
 
Társszerzős könyvek, könyvfejezetek:
* Hagyomány vagy újkori találmány? A gyerekkatonaság – Afrika Ma, Tradíció, átalakulás, fejlődés (Tanulmánykötet, kiadó: IDResearch Kft./Publikon Kiadó, Pécs, 2009, ISBN: 978-963-88505-8-4), 163-187. o.
* A Katonai Logisztika - A Tervezéstől a Műveletekig sorozatban – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2009, 123 oldal, ISBN: 9789637060670, (a 4. fejezet megírásában vettem részt)
* A biztonság új aspektusai: A kórházi személyzet biztonsága – A kórházi erőszakos cselekedetek megelőzése (Deák Gabriellával közösen) – MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa, 2010, 72 oldal, ISBN: 978-963-06-9219-9 http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/korhazi_szemelyzet_biztonsaga.pdf
* Országismertető-Szomália (Kis-Álmos Péterrel és Resperger Istvánnal közösen) – „Sereg Szemle” kiadvány, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kiadványa, Székesfehérvár, 2010, ISBN: 978-963-89037-3-0, 84 oldal http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/orszagismerteto_szomalia.pdf
* Országismertető-Csád (Jagadics Péterrel, Hetényi Soma Ambrussal és Resperger Istvánnal közösen) – „Sereg Szemle” kiadvány, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kiadványa, Székesfehérvár, 2010, ISBN: 978-963-89037-0-9, 114 oldal
* Országismertető-Kongói Demokratikus Köztársaság (Gyarmati Ádámmal, Hetényi Soma Ambrussal, Pető Gergővel, Szijj Dórával és Resperger Istvánnal közösen) – „Sereg Szemle” kiadvány, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kiadványa, Székesfehérvár, 2010, ISBN: 978-963-89037-1-6, 138 oldal, http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/orszagismerteto_kongo.pdf
* Országismertető – Líbia (Marsai Viktorral közösen) - „Sereg Szemle” kiadvány, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kiadványa, Székesfehérvár, 2012, ISBN: 978-963-89037-5-4, 115 oldal http://kalasnyikov.hu/dokumentumok/orszagismerteto_libia.pdf
* Országismertető – Egyiptom (Miletics Péterrel közösen) - „Sereg Szemle” kiadvány, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kiadványa, Székesfehérvár, 2013, ISBN: 978-963-257-250-5, 148 oldal, http://www.scribd.com/doc/128739389/Beseny%C5%91-Janos-Miletics-Peter-Orszagismertet%C5%91-Egyiptom
* Országismertető – Mali (Miletics Péterrel közösen) - MH Geoinformációs Szolgálat kiadványa, Budapest, 2013, ISBN: 978-963-08-7010-8, 204 oldal, http://www.scribd.com/doc/171269967/Beseny%C5%91-Janos-Miletics-Peter-Orszagismertet%C5%91-Mali
* Magyar katonák és rendőrök az ENSZ angolai békeműveletében (Búr Gáborral és Horváth Sándorral) - A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kiadványa, Budapest, ISBN 978-963-08-8044-2, 188 oldal, https://hu.scribd.com/doc/214490487/Beseny%C5%91-Janos-Bur-Gabor-Horvath-Sandor-Magyar-katonak-es-rend%C5%91rok-az-ENSZ-angolai-bekem%C5%B1veleteben
* Thoughts on the Crisis in Mali – In: PANORAMA of global security environment 2013, pp. 415-430. ISBN: 978-80-971124-5-5
* Országismertető - Egyiptom, (Miletics Péterrel közösen) második, bővített kiadás, MH ÖHP – MH KDK és az MH GEOSZ közös kiadványa, Budapest, 2014, ISBN: 978-963-89948-1-3, 294 oldal, http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/orszagismerteto_egyiptom2.pdf
* Országismertető Szomália, második, bővített kiadás (Kis Álmos Péterrel és Resperger Istvánnal közösen) – Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, MH GEOSZ közös kiadványa, Budapest, 2014, ISBN: 978-963-89037-6-1, 189 oldal, https://www.scribd.com/doc/248577664/Szomalia-Orszagismertet%C5%91-2014
* Országismertető – Közép-afrikai Köztársaság (Balogh Andreával, Miletics Péterrel és Vogel Dáviddal) Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, MH GEOSZ közös kiadványa, Budapest, 2015, ISBN: 978-963-89948-2-0, 221 oldal
 
Önálló tanulmányok, cikkek:
* A kanadai NATO angol nyelvképzés tapasztalatai és sajátosságai, Katonai Logisztika – 11. évfolyam, 2002. 4. szám, 230-233 oldal
* A békefenntartás-békekiképzés kérdései, Katonai Logisztika – 12. évfolyam, 2003. 2. szám, 258-262 oldal
* Magyar logisztikusként az ENSZ nyugat-szaharai missziójában, Katonai Logisztika - 13. évfolyam, 2004. 1. szám, 208-223 oldal
* Az ENSZ nyugat-szaharai missziójáról (MINURSO) – Új Honvédségi Szemle - LVIII évfolyam – 2004/9, 22-36 oldal
* Logistic Experiences: The Case of Darfur -Promoting Peace and Security in Africa – Finnish Department of Strategic and Defence Studies (2006 – Series 2 No 35), pp. 41-59. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77169/StratL2_35.pdf?sequence=1
* Magyar Logisztikai tanácsadó az Afrikai Unió darfuri missziójában, Katonai Logisztika - 14. évfolyam, 2006. 1. szám
* Szudán, Darfur: Helyreállhat a béke? - Magyar Honvéd, XVIII. Évf. 7. szám (2007), 18-19.o. http://www.regiment.hu/hirek/kiadvanyok/magyar_honved/szudan__darfur_helyreallhat_a_beke
* Misszióban Afrikában; Honvéd Altiszti folyóirat XIX. Évfolyam- 2007/1, 8-9. oldal
* Szudáni körkép, azaz mi a helyzet Darfurban; Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum (2007/2. szám) 28-31. oldal, http://www.zmne.hu/Forum/07masodik/szudan_.htm
* Válság Zimbabwéban; Új Honvédségi Szemle, LXI évfolyam, 2007/7, 28-36. o. http://www.regiment.hu/hirek/kiadvanyok/uj_honvedsesegi_szemle/valsag_zimbabweban
* Az USA Afrikai Parancsnokság létrehozása – Hallgatói Közlemények, XI. évfolyam, 2. szám, 2007 (A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos lapja), 21-29. oldal
* Újabb EU misszió Afrikában?; Magyar Honvéd, 2007/30 (XVIII. Évfolyam), 16-17. o. http://www.regiment.hu/hirek/kiadvanyok/magyar_honved/ujabb_eu-misszio_afrikaban
* Polgári cégek alkalmazása katonai műveletek logisztikai támogatása során, különös tekintettel a biztonság kérdésére; Katonai Logisztika - 15. évfolyam, 2007. 2. szám, 93-115. o, http://www.honvedelem.hu/files/9/8723/a_polgari_cegek_alkalmazasa_katonai_muv_log_-besenyo_j.pdf
* Logisztikai szerződések, Katonai Logisztika – 15. évfolyam, 2007. 3. szám, 168-173. oldal
* Darfur: béke vagy további háború? Magyar Honvéd XVIII. Évfolyam, 48. szám (2007), 16-17. oldal
* A nemzetközi terrorizmus veszélye Észak-Afrikában, Új Honvédségi Szemle LXI. Évfolyam-2007/12, 41-50. oldal
* Harc az afrikai olajért, Kína gazdasági térnyerése a fekete kontinensen – Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum XI. évfolyam, 2007. 4. szám, 36-37. oldal http://www.zmne.hu/Forum/07negyedik/afrika.htm
* The first military operation between European Union and African Union. The European advisors role in Darfur – AARMS (Miklós Zrínyi National Defence University), Volume 6, Issue 4. 2007, 771-784. oldal http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume6/Issue4/pdf/18bese.pdf
* Csád: harcra kényszerített gyerekkatonák, Magyar Honvéd XIX. Évfolyam, 2. szám (2008), 14-16. o.
* Leszerelési, demobilizációs és a civil életbe való visszaillesztési programok Afrikában, Kapu XXI. évfolyam, 1. szám, 2008, 30-33. o.
http://members.chello.hu/kapu/biztonsagpolitika/besenyo.htm
* A nyugat-szaharai őslakosok függetlenségi törekvései, Kapu, XXI. Évfolyam, 2008/2 24-27.o.
* Törékeny demokrácia Kenyában –Kapu, XXI. évfolyam, 4. szám, 2008, 26-27. oldal, a cikk rövidítve megjelent még a Honvédelmi Minisztérium honlapján http://www.regiment.hu/hirek/kulfoldi_hirek/torekeny_demokracia_kenyaban
* Hungarian logistics specialist working for UN’s Western Sahara mission – AARMS (Miklós Zrínyi National Defence University), Volume 7, Issue 1. 2008, pp. 155-156 http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume7/Issue1/pdf/12bese.pdf
* Az ENSZ nyugat-szaharai missziójáról (MINURSO) – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Intézményi Diákköri Konferencia, MH Műveleti Központ parancsnokának különdíja (2006.– rektori határozat száma: 545/2006)
* Az ENSZ nyugat-szaharai missziójáról (MINURSO) – XXVIII. Országos Diákköri Konferencia, 10. Hadtudományi szekció, 2. helyezet és az MH Műveleti Központ parancsnokának különdíja (2007. április 18-19. – rektori határozat száma: 132/2007)
* A nyugat-szaharai spanyol népszámlálás és az ENSZ – Afrika tanulmányok (IDResearch Kutatási és Képzési Kft), 2008, II. évfolyam, 2. szám, 18-29. oldal http://afrikatanulmanyok.hu/application/essay/605_1.pdf
* Nyugat-Szahara - Homok, Hőség, Honvédelem – A Földgömb (A Magyar Földrajzi Társaság Folyóirata) XXVI. Évfolyam, 2008/5. szám, július-augusztus, 2-15. oldal
* Válság Darfurban – Szakmai Szemle, 2008. 3. szám, 35-48. oldal, http://www.scribd.com/doc/132829262/Szakmai-Szemle-2008-3
* Az Afrikai konfliktusok és kezelésük sajátosságai, a békefenntartó műveletek során szerzett tapasztalatok – Felderítő Szemle, VII. évfolyam, 3. szám, 2008. szeptember (Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos folyóirata), 5-15. oldal
* Az égő tartomány, véráztatta Darfur – A Földgömb (A Magyar Földrajzi Társaság folyóirata), XXVI. évfolyam, 2008/8 szám (november-december). 16-31. oldal
* Nyugat- Szahara - a helyzet változatlan? Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VI. évfolyam, 3. szám, 2008. december, 18-26. oldal http://www.scribd.com/doc/126271846/Sereg-Szemle-V-evfolyam-1-szam-18-26-o
* Újfajta háború? Internetes hadviselés Grúziában. Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VI. évfolyam, 3. szám, 2008. december, 61-63. oldal,
* The society of the Sahrawians – AARMS (Miklós Zrínyi National Defence University), Volume 7, Issue 4. 2008, 667-677. oldal http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume7/Issue4/pdf/08bese.pdf
* Az ENSZ leszerelési, demobilizációs és reintegrációs programjai Afrikában, Honvédségi Szemle, 63. évfolyam, 1. szám, 2009. január, 24-26. oldal
* EU support to the African Union mission in Darfur – AMIS, Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of Military Security Office, 2009, Special Issue, p. 31-45, http://www.scribd.com/doc/127198391/EU-support-to-the-African-Union-mission-in-Darfur-AMIS
* Beszámoló a kongói EUSEC misszióról, Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VII. évfolyam, 1. szám, 2009. január-március 45-52. oldal, http://www.scribd.com/doc/126272971/Sereg-Szemle-VII-evfolyam-1-szam-2009-januar-marcius-45-52-oldal ugyanez a cikk megjelent (rövidítve és átdolgozva) az Afrika Tanulmányokban IDResearch Kutatási és Képzési Kft), 2008, II. évfolyam, 4. szám. 28-33 oldal http://www.afrikatanulmanyok.hu/application/essay/734_1.pdf
* Új trend az afrikai békefenntartásban - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VII. évfolyam, 2. szám, 2009. április-június 54-62. oldal http://www.scribd.com/doc/126273252/Sereg-Szemle-VII-evfolyam-2-szam-2009-aprilis-junius-54-62-oldal
* Nyugat-Szahara: A „zöld menet” és az azt követő események - Szakmai Szemle, 2009. 2. szám, 196-203. oldal, http://www.scribd.com/doc/132829922/Szakmai-Szemle-2009-2
* A nyugat-szaharai konfliktus, az önállósodási küzdelem kezdete – a Nemzetközi Bíróság döntése és a „zöld menet”. – Kül-Világ, a Nemzetközi Kapcsolatok Folyóirata, VI. évfolyam, 2009/2. 37-57. oldal, HU ISSN 1785-5284,
http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2009/02/200902.pdf
* Női terroristák a radikális iszlámban, új biztonsági kihívások a 21. században - Szakmai Szemle, 2009. 4. szám, 195-205. oldal, http://www.scribd.com/doc/132830221/Szakmai-Szemle-2009-4
* Privát Béke, Az afrikai békefenntartás és a magánszektor - Magyar Honvéd, XXI. évfolyam, 2010. 2. szám, 12-14 oldal
* A Magyar Honvédség részvétele az angolai béketeremtésben - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VIII. évfolyam, 1. szám, 2010. január-március 134-143. oldal http://www.scribd.com/doc/126274163/Sereg-Szemle-VIII-evfolyam-1-szam-2010-januar-marcius-134-142-oldal
* Az Afrikai Készenléti Erők–Honvédségi Szemle, 64. évfolyam, 1. szám, 2010. január, 7-10. o.
* Szomáliai ténykép: Befejezetlen Történet – Magyar Honvéd, XXI. Évfolyam, 5. Szám (2010), 11-13. o.
* CIMIC tevékenység az Afrikai Unió szudáni missziójában (AMIS) - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VIII. évfolyam, 2. szám, 2009. április-június 70-86. oldal
http://www.scribd.com/doc/126274748/Sereg-Szemle-VIII-evfolyam-2-szam-2010-aprilis-junius-70-85-oldal
* Etnikai és vallási konfliktusokkal terhelt többnemzetiségű Csád - Szakmai Szemle, 2010. 2. szám, 112-135. oldal http://www.scribd.com/doc/132830452/Szakmai-Szemle-2010-1
* The Occupation of Western Sahara by Morocco and Mauritania – Periodical of the Scientific board of Military Security Office, 2010, Special Issue, 76-94 oldal http://www.scribd.com/doc/127198909/The-Occupation-of-Western-Sahara-by-Morocco-and-Mauritania
* Az Al-Kaida térnyerése a Maghreb régióban – Seregszemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VIII. évfolyam, 3. szám, 2010. július-szeptember 148-154. oldal,
http://www.scribd.com/doc/126275001/Sereg-Szemle-VIII-evfolyam-3-szam-2010-julius-szeptember-148-154-oldal
* A szomáliai kalózkérdés: Milyen érdekek mentén? – Mediterrán Világ, kulturális folyóirat, 2010-13, ISSN: 1787-7350, 43-79. oldal
* A nyugat-szaharai menekültkérdés és az algériai menekülttáborok – Afrika Tanulmányok, 2010. IV. évfolyam, 3. szám, 74-85 oldal http://www.afrikatanulmanyok.hu/application/essay/906_1.pdf
* Saharawi refugees in Algeria - AARMS (Miklós Zrínyi National Defence University), Volume 9, Issue 1. 2010. 67-78. oldal http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume9/Issue1/pdf/07.pdf
* Egy vérengzés krónikája - AFRIPORT.hu honlapon, (2010. 11.26) http://www.afriport.hu/elemzes/4701-egy-verengzes-kronikaja.html
* A nyugat-szaharai őslakosok függetlenségi harca Marokkó és Mauritánia ellen 1976-1979 Seregszemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VIII. évfolyam, 4. szám, 2010. október-december 129-144. oldal http://www.scribd.com/doc/126275488/Sereg-Szemle-VIII-evfolyam-4-szam-2010-oktober-december-129-143-oldal
* Az Európai Unió és Szomália - AFRIPORT.hu honlapon, (2011. 01.01) http://www.afriport.hu/elemzes/5215-az-europai-unio-es-szomalia.html
* Tétek és ellentétek a szudáni népszavazáson - AFRIPORT.hu honlapon, (2011. 01.04) http://www.afriport.hu/elemzes/5235-tetek-es-ellentetek-a-szudani-nepszavazason.html
* CIMIC activities in the African Union Mission in Sudan - Tradecraft Review , Periodical of the Scientific board of Military Security Office, 2010, 2. Special Issue, 95-113 oldal http://www.scribd.com/doc/127199474/CIMIC-activities-int-he-African-Union-Mission-in-Sudan
* Colonisation of Western Sahara – Études Sur La Région Méditerranéenne (Mediterrán Tanulmányok), ISSN: 02388308, Szegedi Tudományegyetem, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, 2011, 97-117. oldal
* Western-Sahara under the Spanish empire – AARMS (Miklós Zrínyi National Defence University), Volume 9, Issue 2. 2010, pp. 195-215 http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume9/Issue2/pdf/01.pdf
* Economy of Western Sahara - Periodical of the Scientific board of Military Security Office, 2011, 1. Special Issue, pp. 115-125 http://www.scribd.com/doc/127200567/Economy-of-Western-Sahara
* Erősödő terrorizmus a Maghreb-régióban - AFRIPORT.hu honlapon, (2011. 07.27) http://www.afriport.hu/hirek/gazdasagi-hirek-magyarorszag/8998-ersoed-terrorizmus-a-maghreb--regioban-elemzes.html
* A szomáliai stabilitás és a nemzetközi közösség - Afrika Tanulmányok, 2011. V. évfolyam, 1. szám, 29-41 oldal
* Nyugat-Szahara Marokkó és Mauritánia által történt megszállása 1975-ben – Honvédségi Szemle, 2011, március, 65. évfolyam, 2. szám. 52-57. oldal http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/25881/honvedsegi_szemle_2011-02.pdf
* Magyar kiképzők az Európai Unió Szomáliai Kiképző Missziójában - Afrika Tanulmányok, 2011. V. évfolyam, 2. szám, 30-39 oldal
* Terrorexport a Szaharába – Al-Káida klón a sivatagban – A Földgömb, a Magyar Földrajzi Társaság folyóirata, XIII (XXIX) évfolyam, 2011/5. lapszám, 257. füzet, 2011. július-augusztus, 38-41. oldal
* Nyugat-Szahara és a migráció - Afrika Tanulmányok, 2011. V. évfolyam, különszám, 34-45. oldal
* Hungarian Peacekeepers in Africa and a Hungarian Perspective on the UN Mission in Mozambique - Romanian Military Thinking, Military theory and Sciente Journal of Romanian Armed Forces General Staff, 2011/2, April-June, p. 174-183. http://www.mapn.ro/smg/gmr/Engleza/Arhiva_pdf/2011/revista_2.pdf
* Nyugat-Szahara és az ENSZ: a MINURSO létrehozásához vezető út - Szakmai Szemle, 2011. 3. szám, 104-114. oldal, http://www.scribd.com/doc/132832412/Szakmai-Szemle-2011-3
* Magyar békefenntartók tapasztalatai: Angola és Uganda - Afrika Tanulmányok, 2011. V. évfolyam, 4. szám, 112-127 oldal
* Peacekeeping mission in Maghreb: The MINURSO – Tradecraft Review, Periodical of the Military National Security Service, 2012, 1. Special Issue, 125-144. oldal http://www.scribd.com/doc/127200908/Peacekeeping-mission-in-Maghreb-The-MINURSO
* Arab tavasz - politikai rendszerváltás az észak-afrikai arab államokban – Kül-Világ, a nemzetközi Kapcsolatok Folyóirata, VIII. évfolyam, 2011/4. – 51-75. oldal
http://www.kul-vilag.hu/2011/04/besenyo.pdf
* Magyar békefenntartók Afrikában, Portré: Varsányi Zsolt rendőr ezredes - Afrika Tanulmányok, 2012. VI. évfolyam, 1. szám, 71-85 oldal
* Magyar békefenntartók Afrikában – Boldizsár Gábor ezredes - Seregszemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) X. évfolyam, 2. szám, 2012. április-június 106-125. oldal http://www.scribd.com/doc/126277309/Sereg-Szemle-X-evfolyam-2-szam-2012-aprilis-junius-106-125-oldal
* Magyar békefenntartók Afrikában – Kalló Kálmán őrnagy, Nyugat-Szahara - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) X. évfolyam, 3. szám, 2012. július-szeptember 151-166. oldal http://www.scribd.com/doc/126277827/Sereg-Szemle-X-evfolyam-3-szam-2012-julius-szeprember-151-166-oldal
* Újabb válsággóc Afrikában: Mali - Honvédségi Szemle, 140. évfolyam, 2012/5. szám, 10-12. oldalak http://hu.scribd.com/doc/110816155/honvedsegi-szemle-2012-05
* Portré: Horváth Csaba Zsolt százados- EUTM SOMALIA – Afrika Tanulmányok, VI. évfolyam. 3. szám, 2012. 55-74. oldalak
* Magyar békefenntartók Afrikában – Portré: Labanc Imre őrnagy, missziós feladatok Ruandában és Ugandában - Afrika Tanulmányok, VI. évfolyam. 4. szám, Tél, 2012. 85-103. oldalak
* Magyarok a hadszíntéren – magyar békefenntartó a Szaharában –A Földgömb, a Magyar Földrajzi Társaság folyóirata, XIV (XXX) évfolyam, 2012/7. lapszám, 74-77. oldal
* A Magyar Honvédség afrikai szerepvállalása, a kultúrantropológusok lehetséges szerepe a műveletek során – Hadtudomány, XXIII. évfolyam, 2013/1-2. szám, 148-162. oldal http://mhtt.eu/hadtudomany/HT_2013_1-2_Besenyo_Janos.pdf
* Háború Európa előterében: a Mali krízis - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) XI. évfolyam, 1. szám, 2013. január-március 105-134. oldal
* Hungarian military forces in Africa – past and future. Recovering lost knowledge, exploiting cultural anthropology resources, creating a comprehensive system of training and preparation – Études Sur La Région Méditerranéenne (Mediterrán Tanulmányok), ISSN: 02388308, Szegedi Tudományegyetem, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, 2013, 145-168. oldal http://www.scribd.com/doc/161017303/Hungarian-military-forces-in-Africa-%E2%80%93-past-and-future-Recovering-lost-knowledge-exploiting-cultural-anthropology-resources-creating-a-comprehensive
* Magyar békefenntartók a fekete kontinensen – Rendőrkommandósként Angolában. Surányi Péter r. őrnagy - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) XI. évfolyam, 2-3. szám, 2013. április-szeptember 198-211. oldal
* A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békeműveleteiben – In: Válságkezelés és békefenntartás az ENSZ-ben, konferencia kötete. Szerk.: Szenes Zoltán, ISBN: 978-615-5305-13-9, Budapest, 2013.58-74 oldal
* Nyugat-Szahara magyar szemmel – interjú Száraz György vezérőrnaggyal – Afrika Tanulmányok, VII. évfolyam 3. szám, 105-120. oldal
* Az Európai Unió kiképző művelete Maliban és a magyar szerepvállalás – Honvédségi Szemle, 141. évfolyam, 2013/5. szám, 68-76. oldal, http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/40386/hsz_2013_5.pdf
* Hungary's contribution to African peacekeeping operations: Lessons Learned – In: Budapest Africa Forum 2013, Budapest. Ministry of Foreign Affairs in Hungary, pp. 192-201. ISBN: 978-963-7038-45-7 http://budapestafricaforum.kormany.hu/download/c/05/70000/Beseny%C5%91%20J%C3%A1nos.pdf
* The European Union mission in Mali - Hungary's involvement in the mission - Contemporary Military Challanges/Sodobni Vojaski Izzivi (ISSN: 1580-1993), November 2013: pp. 25-37. http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/vojaski_izzivi/svi_15_3.pdf
* War at the background of Europe: The crisis of Mali – AARMS, Volume 12, Issue 2, 2013, pp. 247-271. http://uni-nke.hu/uploads/media_items/aarms-vol-12_-issue-2_-2013.original.pdf
* Magyar műveleti tapasztalatok Maliban - Honvédségi Szemle, 142. évfolyam, 2. szám, 2014/2. szám, 78-92. oldal, http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/42782/hsz20142.pdf
* Western Sahara and Migration, AARMS, Volume 13, Issue 2, 2014, pp. 251-260. http://uni-nke.hu/uploads/media_items/aarms-2014-2.original.pdf
* Can the „Arab Spring” present a real threat to Europe? Strategic Impact (Romania), ISSN: 1841-5784, No. 50., 1/2014, pp. 32-44, http://www.scribd.com/doc/241476196/Can-the-Arab-Spring-present-a-real-threat-to-Europe
* Gerillaháború Nyugat-Szaharában - Polisario vs. Marokkó és Mauritánia – Afrika Tanulmányok, VIII.évfolyam, 4. szám, (2014 tél), 39-67. oldalak
 
 
Társszerzős tanulmányok, cikkek:
* A békepartnerségi program és az Osztrák Szövetségi Hadsereg, (Bánfi Zsuzsannával) Katonai Logisztika - 14. évfolyam, 2006. 4. szám, 258-279 oldal, http://www.honvedelem.hu/files/9/7183/a_bekepartnersegi_program_es_az_osztrak_szovetsegi_hadsereg-besenyo-banfi.pdf
* A NATO törzstiszti terminológiai tanfolyam első évének tapasztalatai, (Panajotu Kosztasszal) Katonai Logisztika - 15. évfolyam, 2007. 1. szám, 254-267. oldal, http://www.honvedelem.hu/files/9/8137/besenyo-panajotu_b5.pdf
* Nyugat-Szahara az autonómia és az intifáda között 1. Magyar Honvéd 2007/20, XVIII. Évfolyam, 20. szám, 16-17. oldal
* Nyugat-Szahara az autonómia és az intifáda között 2. Magyar Honvéd 2007/21, XVIII. Évfolyam, 21. szám, 16-17. oldal (Tunyogi Dórával)
* Az Egyesült Nemzetek Szervezete békefenntartó műveleteinek logisztikai rendszere (különös tekintettel a költség-visszatérítésre) – Boldizsár Gáborral – Katonai Logisztika, a Honvédelmi Minisztérium honlapján két részben jelent meg.
* A Magyar Honvédség víztisztító századának lehetséges szerepvállalása az afrikai kontinensen - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) VII. évfolyam, 3. szám, 2009. július-szeptember 75-92. oldal (Jagadics Péterrel közösen) http://www.scribd.com/doc/126273842/Sereg-Szemle-VII-evfolyam-3-szam-2009-julius-szeptember-75-92-oldal
* Kelet-Afrika tengeri farkasai - A szomáliai kalózok fénykora – Afrika Tanulmányok, (IDResearch Kutatási és Képzési Kft), 2009, III. évfolyam, 3-4. szám, 46-58. oldal (Kis Álmos Péterrel közösen) http://www.afrikatanulmanyok.hu/application/essay/847_1.pdf
* Az orosz védelmi ipar és Afrika – (Bokányi Zoltánnal közösen) - Szakmai Szemle, 2011. 1. szám, 133-145. oldal, - http://www.kbh.gov.hu/publ/szakmai_szemle/2011_1_szam.pdf
* A francia Afrika-politika változása (Hetényi Soma Ambrussal) - Seregszemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) IX. évfolyam, 3-4. szám, 2011. október-december 199-208. oldal, http://www.scribd.com/doc/126276223/Sereg-Szemle-IX-evfolyam-3-4-szam-2011-oktober-december-199-207-oldal
* Forradalom vagy vezetőcserék? – tanulmány az arab tavaszról. (Marsai Viktorral közösen) http://afriport.hu/hirek/10696-forradalom-vagy-vezetcserek-tanulmany-az-arab-tavasz-rol.html
* A fegyverkereskedelem jelenlegi helyzete és szabályozása Afrika déli részén - Szakmai Szemle, 2012. 1. szám, 97-107. oldal (Molnár Erikkel közösen!), http://www.scribd.com/doc/132832560/Szakmai-Szemle-2012-1
* ENSZ békefenntartás magyar részvétellel: Namíbia (Molnár Erikkel közösen) - Seregszemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) X. évfolyam, 1. szám, 2012. január-március 133-144. oldal http://www.scribd.com/doc/126276669/Sereg-Szemle-X-evfolyam-1-szam-2012-januar-marcius-133-144-oldal
* Új szereplő az afrikai kontinensen: Törökország (Oláh Péterrel közösen) – Szakmai Szemle, 2012. 2. szám, 66-80. oldal, http://www.scribd.com/doc/132832766/Szakmai-Szemle-2012-2
* A namíbiai haderő (Molnár Erikkel) – Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) X. évfolyam, 3. szám, 2012. július-szeptember 121-133. oldal http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/33677/seregszemle_2012_3.pdf
* A namíbiai viharsarok: a caprivi sáv (Molnár Erikkel) - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) X. évfolyam, 4. szám, 2012. október-december 111-120. oldal http://www.scribd.com/doc/126278618/Sereg-Szemle-X-evfolyam-4-szam-2012-oktober-december-111-120-oldal
* One of the new competitors in Africa: Turkey (Oláh Péterrel) - AARMS (Scientific Journal of the National University of Public Service, Hungary), Volume 11, Issue 1. 2012, pp. 135-148, http://www.zmka.hu/docs/Volume11/Issue1/pdf/12.pdf
* The first anniversary of the „Arab Spring” – What kind of change have taken place since then - Tradecraft Review, Periodical of the Military National Security Service, 2012, 2. Special Issue, 5-16. oldal http://www.scribd.com/doc/127201195/The-first-anniversary-of-the-%E2%80%9EArab-Spring%E2%80%9D-%E2%80%93-What-kind-of-change-have-taken-place-since-then
* Arab Spring, Christian Fall? – The situation of Christian minorities in the Middle East after the Arab Spring (Gömöri Rolanddal közösen) – International Institute for Counter-Terrorism, Herzliya, 2013. június, http://www.ict.org.il/Article/998/Arab_Spring_Christian_Fall
* Merre tovább magyar hadiipar? Kitől és mit érdemes átvennünk a magyar hadiipar felfuttatásához? (Vojnár Gáborral közösen) - Sereg Szemle, (MH ÖHP szakmai tudományos folyóirat) XI. évfolyam, 2-3. szám, 2013. április-szeptember 159-183. oldal
* UN peacekeeping in Namibia – (with Erik Molnár jr.) Tradecraft Review, Periodical of the Military National Security Service, 2013, 1. Special Issue, 93-109. oldal, http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2013_1_spec.pdf
* Arab tavasz, keresztény ősz? – A keresztény kisebbségek helyzete a Közel-Keleten az „Arab Tavasz” után – (Gömöri Rolanddal közösen), Szakmai Szemle, 2013/1. szám, 5-23. oldal
* Az afrikai kontinensen tevékenykedő civil szervezetek elemzésének lehetőségei – (Lóderer Balázzsal közösen), Hadtudomány, XXIII. évfolyam, 2013/3-4 szám, 97-103. oldal
* PR-tevékenység a nemzetközi békefenntartás során, különös tekintettel az afrikai hadműveletekre – (Braun Enikővel közösen) Honvédségi Szemle, 141. évfolyam, 2013/6. szám, 28-39. oldal, http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/41086/hsz_2013_06.pdf
* A kopt kereszténység helyzete és mai állapota. Magyarország, mint a kopt migráció lehetséges iránya (Gömöri Rolanddal) – Sereg Szemle, XI. évfolyam, 4. szám, 2013. október – december, 122-139. oldal
* A 2013-as fordulat: az egyiptomi nyár – (Miletics Péterrel közösen) Szakmai Szemle, 2014/2. szám, 27-62. oldal
* Where the Hungarian arms industry should be heading? (Vojnár Gáborral közösen), Műhelytanulmányok, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Fejlesztéspolitikai és külgazdasági kutatóműhelyének időszaki kiadványa (ISSN: 2064-6828) 1. évfolyam: (1. szám) pp. 51-86. (2014)
* New terrorist challenges in the Sinai peninsula – prominent jihadists organisations - Strategic Impact (Impact Strategic), issue: 3 / 2014, pages: 39-47
 
===Dr. Vogel Dávid===
* Anonymus vs. ISIL – A háború új arca, ArsBoni Jogi Folyóirat (szerkesztés alatt)
* Vogel Dávid [szerk.]: Mediterráneum: múlt, jelen, jövő Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Budapest, 2015 (szerkesztés alatt)
* Besenyő János – Prantner Zoltán – Speidl Bianka – Vogel Dávid: „Iszlám Állam”: Terrorizmus 2.0 – Történet. Ideogia. Propaganda. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – Kossuth Kiadó, Budapest, 2015 (megjelenés alatt)
* Magyar katonai műveletek a CSDP égisze alatt a Balkánon In. Besenyő János – Türke András – Wagner Péter: Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája, Budapest, (szerkesztés alatt)
* NATO’s Kosovo Force Mission in transition: Fifteen years after the deployment - Past experiences, future perspectives In. Honvédségi Szemle, 2015/special issue, pp. 33-47. ISSN 2060-1506 https://www.researchgate.net/publication/284512784_NATOs_Kosovo_Force_Mission_in_transition_Fifteen_years_after_the_deployment_-_Past_experiences_future_perspectives
* A Rend és Haladás szolgálatában: a Brazil Fegyveres Erők In. Pál Ferenc [szerk.]: O Brasil em contexto europeu e húngaro - Brazília európai és magyar kontextusban, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015, pp. 192-221, ISBN: 978-963-284-688-0
https://www.researchgate.net/publication/283018446_A_Rend_s_Halads_szolglatban_a_Brazil_Fegyveres_Erk
* Balogh Andrea – Besenyő János – Miletics Péter – Vogel Dávid: Országismertető – Közép-afrikai Köztársaság, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest, 2015, ISBN 978-963-89948-2-0
https://www.researchgate.net/publication/277129961_Orszgismertet_Kzp-afrikai_Kztrsasg
* Recenzió: Válaszkeresés az adott kor kihívásaira. Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Mítosz és valóság: érdekek és értékek című könyvéről In. Honvédségi Szemle 2015/3. szám, pp. 157-159., ISSN 2060-1506
https://www.researchgate.net/publication/278301467_Vlaszkeress_az_adott_kor_kihvsaira._Magyarics_Tams_Az_Egyeslt_llamok_klpolitikjnak_trtnete._Mtosz_s_valsg_rdekek_s_rtkek_cm_knyvrl
* Terrorizmus és terrorizmusellenes tevékenység Nigerben In. Kiss Álmos Péter [szerk.]: Afrikai terror- és szakadárszervezetek, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely - Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság - Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat, Budapest, 2015, pp. 191-210, ISBN 978-963-89948-4-4
https://www.researchgate.net/publication/279402260_Terrorizmus_s_terrorellenes_tevkenysg_Nigerben
* Három ország - három út. Terrorszervezetek érvényesülése Latin-Amerikában In. Mediterrán Világ 2014/31-32., pp. 132-156. ISSN 1787-7350
https://www.researchgate.net/publication/284644566_Hrom_orszg_-_hrom_t._Terrorszervezetek_rvnyeslse_Latin-Amerikban
 
===Mező András===
* Robbanóeszközök, IN: Honvéd Altiszti Folyóirat, 2008/3-4
* A rögtönzött robbanószerkezetek elhárításáról, In: Honvédségi Szemle, 2009/1
* Öngyilkos merénylők…, In: Sereg Szemle, 2009/8
* Konvojkísérés aktuális kérdéseiről, IN: Honvédségi Szemle, 2009/3
* A kötelék lőgyakorlatok… IN: Seregszemle, 2010/1
* A könnyűlövész fegyvernem…1-2, IN: Honvédségi Szemle, 2010/2-3, http://parbeszed/sites/kulso/Documents/katonaisajto/honvedsegiszemle/2010/2010/2/mezo_andras.pdf, http://parbeszed/sites/kulso/Documents/katonaisajto/honvedsegiszemle/2010/2010/3/mezo_andras.pdf
* A klímaváltozás és annak lehetséges hatásai…, IN: Honvédségi Szemle online, 2010/1, http://parbeszed/sites/kulso/Documents/katonaisajto/honvedsegiszemle/Elektonikus%20Lap/2010/2010/1/mezo_ferencz.pdf
* A terminológiai egységesítés folyamata, IN: Sereg Szemle, 2012/3
* A szárazföldi harcászati tevékenységek fogalomrendszere, IN: Honvédségi Szemle, 2014/1, http://parbeszed/sites/kulso/aktualitasok/honvedsegiszemle/Documents/2014/1/HSz%201_beliv_119-135.pdf
* Önkéntes műveleti tartalékosok alkalmazásának tapasztalatai, IN: Honvédségi Szemle, 2013/6, http://parbeszed/sites/kulso/aktualitasok/honvedsegiszemle/Documents/2013_6/HSz%206_beliv%20069-73.pdf
* A csapatok tevékenységének osztályozásáról, IN: Honvédségi Szemle, 2013/4, http://parbeszed/sites/kulso/aktualitasok/honvedsegiszemle/Documents/2013_4/H%20Szle%202013-4_beliv_10-15.pdf
* A MH terminológiai harmonizációinak elvei, IN: Sereg Szemle, 2013/4
==Tudományos előadások==
 
===Dr. Vogel Dávid===
* Diplomatic and economic activities of the BRICS countries in Africa
Afrika: kihívások és lehetőségek, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Budapest, 2015. november 12.
* Social (In)Justice? - Challenges, answers and tendencies of the democratic transition in Brazil and in Hungary
LatinEast Conference: "Public policies for social inclusion in Latin America and Eastern Europe", Karl Polanyi Research Center of Global Social Studies, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2015. november 5.
* „La copia feliz del Edén” – Emelkedőben Chile csillaga?
Mediterrán Világ Symposium XII. – Geoökonómiai és geopolitikai perspektívák a Mediterráneumban, 2000-2030, Pannon Egyetem, Veszprém, 2017. október 17.
* Megtorpanó hatalom: a brazil krízis háttere (Vogel Dávid – Solti Ágnes)
Brasil perante os desafios do século XXI: literatura, cultura, sociedade – Brazília a XXI. század kihívásai előtt, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. október 12-13.
* Ukraine - Situational Brief
„Crossing borders: the crisis in Ukraine and what it means for future of the Alliance”, Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács, Budapest, 2015. május 20-21.
* KFOR: 15 év a balkáni stabilitásért
A Mediterrán térség: Múlt, jelen, jövő, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Budapest, 2015. május 5.
* BRIC(S) – Felzárkózástól a vezető szerepig (Vogel Dávid – Solti Ágnes)
A brazil kül- és biztonságpolitika alapjai, Antall József Tudásközpont, Pécs, 2015. március 10.
 
==Médiaszereplések==
 
===Dr. Vogel Dávid===
* Inforádió
2015. november 10., Afrika téma
* Kossuth Rádió – 180 perc
2015. november 9., Afrika téma
* Magyar Nemzet – A sokarcú Brazília sokarcú válsága
2015. szeptember 3, 16. oldal
* Magyar Nemzet – Korrupció és bűnözés fojtogatja Mexikót
2015. augusztus 7., 16. oldal
* Kossuth Rádió – 180 perc
2015. július 21., Kuba téma
* hvg.hu – Cseresznye helyett pirula és gigabyte
2015. április 29.
http://hvg.hu/gazdasag/20150429_cseresznye_helyett_aszpirin_es_tumblr
* Világgazdaság – Kuba: Kezdődhet a verseny
171

szerkesztés