„Nagy Géza (régész)” változatai közötti eltérés

Fontosabb művei: kiegészítés
a (apró jav.)
(Fontosabb művei: kiegészítés)
Főleg a magyar őstörténettel foglalkozott. [[1913]]-tól szerkesztette az [[Archaeológiai Értesítő]]t. Ezenkívül szerkesztette a [[Nemere (hetilap)|Nemere]] című hetilapot [[1883]]-ban és a [[Székely Nemzeti Múzeum Értesítője|Székely Nemzeti Múzeum Értesítőjét]] [[1890]]-[[1891]]-ben. Álneve és jegyei: Istvánfi G., (ng.), N. G., Ng., NG., ny.
 
==Fontosabb művei==
==Művei==
[[Archaeologiai Értesítő]]
*Magyarország története a népvándorlás korában (A Szilágyi Sándor által szerk. Milleniumi Magyar történet I. k. 3. könyv. CCLIII-CCCLII. l.).
* 1882. A székely n. múzeum őskori gyűjteménye ([[Arch. Ért.]])
* 1886. Az aldobolyi kardról
*1883-1886 Adatok a székelyek eredetéhez és egykori lakhelyéhez. [[Székely Nemzeti Múzeum Értesítő]]je.
* 1887. A krásznai arany rudakról
*1884 Az Álmos-monda. Mythologiai tanulmány. Sepsiszentgyörgy. (Különlenyomat a [[Székely Nemzet]]ből: Emese álma c.).
* 1890–1891. A magyar középkori fegyverzetről
*1895 A szkíták nemzetisége. Budapest. (Néprajzi Füzetek 3. Különnyomat az Ethnographiából 1894. «Egy pár szó a szkithákról» c.)
* 1892. A kozár kard
*1886 Az aldobolyi kardról (Arch. Ért.)
* 1892. A magyar pogánykor emlékei Fejérmegyében
*1887 A krásznai arany rudakról (Arch. Ért.)
* 1892. A homorszögi magyar pogánykori lelet Csetneki Jelenik Elek jegyzetei nyomán
*1890-91 A magyar középkori fegyverzetről (Arch. Ért.)
* 1893. Az alsó-szent-iványi sírdombok, kunhalmok, Fejérmegyében
*1892 A kozár kard (Arch. Ért.)
* 1893. Aurelius császár leányának állítólagos síremléke
*1892 A magyar pogánykor emlékei Fejérmegyében (Arch. Ért.)
* 1893. A régi kunok temetkezése
*1892 A homorszögi magyar pogánykori lelet Csetneki Jelenik Elek jegyzetei nyomán (Arch. Ért.)
* 1893. A magyarhoni lovas sirok
*1893 Az alsó-szent-iványi sírdombok, kunhalmok, Fejérmegyében (Arch. Ért.)
* 1893. A hunn, avar és magyar pogánykori sírleletek jellemzése
*1893 Aurelius császár leányának állítólagos síremléke (Arch. Ért.)
* 1893. XII. századi magyar gyürü
*1893 A régi kunok temetkezése (Arch. Ért.)
* 1894. A Berényi-féle magyar puska
*1893 A magyarhoni lovas sirok (Arch. Ért.)
* 1894. Fringia, Harczias Fridrik első szász választó fejedelem magyar kardja
*1893 A hunn, avar és magyar pogánykori sírleletek jellemzése (Arch. Ért.)
* 1894. A tömösi kardról
*1893 XII. századi magyar gyürü (Arch. Ért.)
* 1895. A budapesti népvándorláskori lelet
*1894 A Berényi-féle magyar puska (Arch. Ért.)
* 1896. Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon
*1894 Fringia, Harczias Fridrik első szász választó fejedelem magyar kardja (Arch. Ért.)
* 1898. Magyar kardok
*1894 A tömösi kardról (Arch. Ért.)
* 1900. Egy passaui kardkészítő magyar szablyái
*1895 A budapesti népvándorláskori lelet (Arch. Ért.)
* 1901. Válasz Varju Elem. úr birálatára
*1896 Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon (Arch. Ért.)
* 1901. Szkita-szarmata maradványok a magyar viseletben
*1898 Magyar kardok (Arch. Ért.)
* 1901. A csanádi kard
*1900 Egy passaui kardkészítő magyar szablyái (Arch. Ért.)
* 1901. Sirleletek a régibb középkorban
*1900 A magyar viseletek története, Rajzolta és festette Nemes Mihály, szövegét írta… Bpest, 1900. 40 színes és 71 fekete táblával. (Ism. Arch. Értesítő 1900-1901).
* 1901. Népvándorlási turán öltözet
*1901 Válasz Varju Elem. úr birálatára (Arch. Ért.)
 
*1901 Szkita-szarmata maradványok a magyar viseletben (Arch. Ért.)
[[ A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője]]
*1901 A csanádi kard (Arch. Ért.)
* Nagy Géza (1890''a''): A Székely N. Múzeum története. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''1''': 3–30.
*1901 Sirleletek a régibb középkorban (Arch. Ért.)
* Nagy Géza (1890''b''): A Székely N. Múzeum ismertetése. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''1''': 40–90.
*1901 Népvándorlási turán öltözet (Arch. Ért.)
* Nagy Géza (1890''c''): Kimutatás a Múzeumnak 1879. szeptember 15-től 1889. október 30-ig ajándékozott tárgyakról. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''1''': 91–128.
*1904 Budapest és vidéke az őskorban. Budapest.
* Nagy Géza (1891''a''): Az emberiség statisztikája. Nagy Géza számításai 1889. végeig közzétett források alapján. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''2''': 16–22.
*1909 [http://real-eod.mtak.hu/1127/ A skythák]. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 3).
* Nagy Géza (1891''b''): Az Aghaz nem és Koroniza ág. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''2''': 23–27.
*A székely nemzeti múzeum ismertetése
* Nagy Géza (1891''c''): A Homárka név eredete. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''2''': 28–29.
*Az emberiség statisztikája
* Nagy Géza (1891''d''): Szláv nyomok Háromszéken. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''2''': 29–31.
*Az Aghaz nem és Koroniza ág
* Nagy Géza (1891''e''): Daczó Ferencz sírfölirata. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''2''': 31–32.
*A homárka név eredete
* Nagy Géza (1891''f''): Adatok a székelyek eredetéhez s egykori lakhelyük. ''A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője'' '''2''': 75–275.
*Szláv nyomok Háromszéken
 
*Daczó Ferencz sírkőfelirata
[[Ethnographia]]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=0&lang=hun#pg=99&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''a''): Az emberiség statisztikája. ''Ethnographia'' '''1''' (2): 88–93.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=0&lang=hun#pg=165&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''b''): A magyar név. ''Ethnographia'' '''1''' (3): 150–156.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=178&lang=hun#pg=178&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''c''): Etzelburg. ''Ethnographia'' '''1''' (3): 163.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=0&lang=hun#pg=192&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''d''): A székelyek és a pannóniai magyarok. ''Ethnographia'' '''1''' (4): 165–179.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=238&lang=hun#pg=238&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''e''): A Zaránd név eredete. ''Ethnographia'' '''1''' (3): 211–212.]
*[http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=289&lang=hun#pg=289&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''f''): Az Attila név. ''Ethnographia'' '''1''' (3): 258–260.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=0&lang=hun#pg=415&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''g''): Ethnologia és nyelvészet. Válasz Munkácsi Bernátnak és Balassa Józsefnek. ''Ethnographia'' '''1''' (8): 372–380.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1890_001&pg=0&lang=hun#pg=465&zoom=f&l=s Nagy Géza (1890''h''): Ethnologia és nyelvészet. Válasz Munkácsi Bernátnak és Balassa Józsefnek. (Befejező közlemény.) ''Ethnographia'' '''1''' (9–10): 419–442.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1894_005&pg=29&lang=hun#pg=29&zoom=f&l=s Nagy Géza (1894''a''): Monda és hagyomány. ''Ethnographia'' '''5''' (1): 26–32.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1894_005&pg=86&lang=hun#pg=86&zoom=f&l=s Nagy Géza (1894''b''): Honfoglaló őseink. ''Ethnographia'' '''5''' (2): 79–95.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1894_005&pg=0&lang=hun#pg=232&zoom=f&l=s Nagy Géza (1894''c''): Egy pár szó a szkithákról. (Első közlemény.) ''Ethnographia'' '''5''' (4): 223–238.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1894_005&pg=281&lang=hun#pg=281&zoom=f&l=s Nagy Géza (1894''d''): Nőrablás emlékei a magyarságnál. ''Ethnographia'' '''5''' (4): 272–275.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1894_005&pg=0&lang=hun#pg=288&zoom=f&l=s Nagy Géza (1894''e''): Egy pár szó a szkithákról. (Második közlemény.) ''Ethnographia'' '''5''' (5): 279–320.]
*[http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1895_006&pg=272&lang=hun#pg=272&zoom=f&l=s Nagy Géza (1895): A székely írás eredete. ''Ethnographia'' '''6''' (4): 269–276.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1897_008&pg=139&lang=hun#pg=139&zoom=f&l=s Nagy Géza (1897''a''): Egy adat a parthus–ugor érintkezéshez. ''Ethnographia'' '''8''' (1–2): 136–137.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1897_008&pg=265&lang=hun#pg=265&zoom=f&l=s Nagy Géza (1897''b''): A vogulok őskorához. ''Ethnographia'' '''8''' (4): 258–265.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1898_009&pg=32&lang=hun#pg=32&zoom=f&l=s Nagy Géza (1898): Tanulmányok a szumirokról. ''Ethnographia'' '''9''' (1): 27–41.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1900_011&pg=246&lang=hun#pg=246&zoom=f&l=s Nagy Géza (1900): A magyar halászat eredete. ''Ethnographia'' '''11''' (6): 241–249.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1901_012&pg=6&lang=hun#pg=6&zoom=f&l=s Nagy Géza (1901''a''): Népfajok és népek a XIX. században. (Első közlemény.) ''Ethnographia'' '''12''' (1): 1–21.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1901_012&pg=62&lang=hun#pg=62&zoom=f&l=s Nagy Géza (1901''b''): Népfajok és népek a XIX. században. (Második közlemény.) ''Ethnographia'' '''12''' (2): 57–77.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1901_012&pg=116&lang=hun#pg=116&zoom=f&l=s Nagy Géza (1901''c''): Népfajok és népek a XIX. században. (Harmadik közlemény.) ''Ethnographia'' '''12''' (3): 111–115.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1901_012&pg=160&lang=hun#pg=160&zoom=f&l=s Nagy Géza (1901''d''): Népfajok és népek a XIX. században. (Negyedik közlemény.) ''Ethnographia'' '''12''' (4): 155–166.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1901_012&pg=265&lang=hun#pg=265&zoom=f&l=s Nagy Géza (1901''e''): Népfajok és népek a XIX. században. (Ötödik közlemény). ''Ethnographia'' '''12''' (6): 258–262.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=8&lang=hun#pg=8&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''a''): Turánok és árják. (Első közlemény). ''Ethnographia'' '''13''' (1): 1–11.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=58&lang=hun#pg=58&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''b''): Turánok és árják. (Második közlemény). ''Ethnographia'' '''13''' (2): 49–60.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=108&lang=hun#pg=108&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''c''): Turánok és árják. (Befejező közlemény). ''Ethnographia'' '''13''' (3): 97–103.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=221&lang=hun#pg=221&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''d''): Népfajok és népek a XIX. században. Hatodik közlemény. ''Ethnographia'' '''13''' (5): 202–207.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=258&lang=hun#pg=258&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''e''): Az „öt” számnév jelentése és számnévképző szerepe különböző nyelvekben. ''Ethnographia'' '''13''' (5): 239.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=276&lang=hun#pg=276&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''f''): Népfajok és népek a XIX. században. Hetedik közlemény. ''Ethnographia'' '''13''' (6): 253–260.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=328&lang=hun#pg=328&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''g''): Népfajok és népek a XIX. században. Nyolczadik közlemény. ''Ethnographia'' '''13''' (7): 301–312.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1902_013&pg=377&lang=hun#pg=377&zoom=f&l=s Nagy Géza (1902''h''): Népfajok és népek a XIX. században. Kilenczedik közlemény. ''Ethnographia'' '''13''' (8): 350–353.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1907_018&pg=278&lang=hun#pg=278&zoom=f&l=s Nagy Géza (1907''a''): A honfoglalók. Első közlemény. ''Ethnographia'' '''18''' (5): 257–268.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1907_018&pg=346&lang=hun#pg=346&zoom=f&l=s Nagy Géza (1907''b''): A honfoglalók. Befejező közlemény. ''Ethnographia'' '''18''' (6): 321–339.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1908_019&pg=74&lang=hun#pg=74&zoom=f&l=s Nagy Géza (1908''a''): A honfoglalók és a turkok. ''Ethnographia'' '''19''' (2): 65–80.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1908_019&pg=278&lang=hun#pg=278&zoom=f&l=s Nagy Géza (1908''b''): A honfoglalók és a turkok. Második közlemény. ''Ethnographia'' '''19''' (5): 257–271.]
*[http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1909_020&pg=30&lang=hun#pg=30&zoom=f&l=s Nagy Géza (1909''a''): Az Aladár név. ''Ethnographia'' '''20''' (1): 25–29.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1910_021&pg=352&lang=hun#pg=352&zoom=f&l=s Nagy Géza (1910): A magyar nőnevek. ''Ethnographia'' '''21''' (6): 326–341.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1911_022&pg=15&lang=hun#pg=15&zoom=f&l=s Nagy Géza (1911''a''): Nagy Magyarország. (Első közlemény.) ''Ethnographia'' '''22''' (1): 10–23.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1911_022&pg=89&lang=hun#pg=89&zoom=f&l=s Nagy Géza (1911''b''): Nagy Magyarország. (Második közlemény.) ''Ethnographia'' '''22''' (2): 80–88.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1911_022&pg=161&lang=hun#pg=161&zoom=f&l=s Nagy Géza (1911''c''): Nagy Magyarország. (Befejező III. közlemény.) ''Ethnographia'' '''22''' (3): 148–157.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1911_022&pg=367&lang=hun#pg=367&zoom=f&l=s Nagy Géza (1911''d''): Még egyszer a baskír–magyar kérdésről. ''Ethnographia'' '''22''' (6): 342–352.]
* [http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1912_023&pg=232&lang=hun#pg=232&zoom=f&l=s Nagy Géza (1912): A honfoglalók Zemplénben. ''Ethnographia'' '''23''' (4): 213–222.]
 
[[Értekezések a Történeti Tudományok köréből]]
*[http://digilib.mtak.hu/B339/issues/vol22/B3392203.pdf Nagy Géza (1909''b''): A skythák. Székfoglaló értekezés. ''Értekezések a Történeti Tudományok köréből'' '''22''' (1908–1911): 1–96.]
 
Más kiadványokban megjelent dolgozatai
* Nagy Géza (1884): Az Álmos-monda. Mythologiai tanulmány. Sepsiszentgyörgy.
* [http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/ Nagy Géza (1895): Harmadik könyv. Magyarország története a népvándorlás korában. ''In'' Szilágyi Sándor (szerk.): ''A Magyar nemzet története''. Első kötet. Magyarország a királyság megalapitásáig. Budapest.]
* Nagy Géza és Nemes Mihály (1900): A magyar viseletek története. Budapest.
* [http://epa.oszk.hu/02000/02007/00008/pdf/EPA2007_bp_regisegei_08_1904_085-157.pdf Nagy Géza (1904): Budapest és vidéke az őskorban. ''Budapest régiségei. A főváros területén talált műemlékek és történelmi nevezetességű helyek leírása'' '''8''': 85–157.]
 
<!--Czikkei az Egyetértésben: