„Lumen gentium” változatai közötti eltérés

a
Vessző utáni szóközhiány, egyéb apróság javítása AWB
(→‎Lásd még: nemzetközi katalógusok + portál)
a (Vessző utáni szóközhiány, egyéb apróság javítása AWB)
 
=== A hívők papsága ===
''„A hívők közös papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság—jóllehet nemcsak fokozatilag, hanem lényegileg különböznek egymástól—egymásra vannak rendelve; mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy papságából részesedik. Akit a szolgálati papságra szenteltek föl, szent hatalom birtokában kialakítja és kormányozza a papi népet, Krisztus személyében létrehozza az eucharisztikus áldozatot, és az egész nép nevében fölajánlja Istennek; a hívek pedig királyi papságuk erejével részt vesznek az eucharisztikus áldozatban, xvii és azt a szentségek felvételében, az imádságban és hálaadásban, a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással és tevékeny szeretettel gyakorolják/valósítják meg.”'' (10. fejezet)
 
=== Hívás a szentségre ===
=== Az apostoli szolgálat ===
A zsinati atyák nem tekintettek el az Egyház hierarchikus jellegétől, de az apostolok és segítőik tanító szolgálatához mérve vizsgálták.
''„20. Ez az isteni küldetés, melyet Krisztus bízott rá az apostolokra, a világ végéig fog tartani (vö. Mt 28,20), mert az evangélium, melyet nekik kell továbbadniuk, minden időkre az Egyház egész életének alapja. Ezért az apostolok ebben a hierarchikusan rendezett társaságban utódok rendeléséről gondoskodtak...A püspökök tehát segítőikkel, az áldozópapokkal és a szerpapokkal együtt átvették a közösség szolgálatát , xlvii Isten helyett állnak a nyáj élén, xlviii melynek—mint tanítómesterek, az istentisztelet papjai és a kormányzás szolgái—pásztorai.xlix Miként megmarad az a hivatal, melyet az Úr egyedül Péternek, az első apostolnak adott, s melyet át kellett adnia utódainak, úgy megmarad az apostolok egyházkormányzati hivatala is, melyet a püspökök szent rendjének kell állandóan gyakorolnia.l Ezért a Szent Zsinat tanítja, hogy a püspökök isteni intézkedés folytán léptek az apostolok helyébeli mint az Egyház pásztorai, akiket ha valaki hallgat, Krisztust hallgatja, aki pedig őket megveti, Krisztust veti meg, és azt, aki Krisztust küldte (vö. Lk 10,16).lii”''
 
=== Mariológia ===
{{Nemzetközi katalógusok}}
{{Portál|Vallás}}
 
{{DEFAULTSORT:Lumengentium}}
[[Kategória:Kereszténység]]
305 409

szerkesztés