„Politikai rendszer” változatai közötti eltérés

a
{{Politikai fogalmak}}
*
 
A '''politikai rendszer''' azoknak a struktúráknak és szabályoknak az összessége amelyen belül a hatalmi cselekvés zajlik, illetve a hatalmi kérdések eldőlnek. A politikai rendszer a [[társadalmi struktúra]] alrendszere, amelyet a [[jogrendszer]], a [[gazdasági rendszer]] és a [[politikai kultúra]] alakít. Maga a fogalom David Easton 1981-ben publikált ''"The Political System"'' című művében jelent meg; azóta az amerikai és európai szóhasználatban is elterjedt.
 
== A politikai rendszer további definíciói ==
 
A '''politikai rendszer''' több különböző egyedi definícióval írható le.
* A politikai rendszer társadalmi [[intézmény]]ek, [[politikai szervezet]]ek, [[érdekcsoport]]ok (úgy is mint [[párt]]ok, [[szakszervezet]]ek, [[lobbi]]körök) összessége, valamint a kapcsolat az intézmények, a politikai normák és szabályok között, amelyek azokat működtetik [[választás]]ok, [[jogrendszer]], különös tekintettel az [[alkotmány]]ra.
* A politikai rendszer a hatalmon lévő társadalmi csoportok tagjai által alkotott rendszer.
* A politikai rendszer az a rendszer, amellyel az uralkodó [[hatalom]] biztosítja a [[hatalomgyakorlás]] kizárólagosságát.
* A politikai rendszernek szükségszerűen két fő tulajdonsága van: az egymásra utaltság kényszere és a környezetre (társadalomra) kifejtett cselekvéseinek [[tűréshatár]]ai.
* Nem egy önmagát gerjesztő rendszer. Létezik környezete ami befolyásolja a működését.
 
== A politikai rendszer fő típusai minőségük szerint ==
=== Demokratikus ===
 
=== Diktatórikus ===
 
==== Autoriter ====
{{Fő|Autoritarizmus}}
 
==== Totalitárius ====
 
== A politikai rendszerek egyéb felosztása ==
 
Fontos figyelembe venni, hogy gyakran szoros összefüggés található a különböző szellemi irányzatok, politikai rendszerek és kormányzati formák között.
 
Számos politikai rendszer átfedésben áll egymással, ráadásul rengeteg egymásból származó és különálló hierarchikus felosztás létezik.
 
=== A politikai rendszerek elnevezéseinek listája ===
 
Az alábbi etimológiai lista ábécé-sorrendben felsorolja a politikai rendszerek valóságos, lehetséges és gondolati formáit.
 
*'''[[adhokrácia]]''' a politikai hatalom strukturálatlan
*'''[[androkrácia]]''' a politikai hatalom férfiaknál van
*'''[[arisztokrácia]]''' a politikai hatalmat a nemesség alkotja