„Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely” változatai közötti eltérés

A tudományos kutatásokról, tudományos információellátás rendjéről szóló HM utasítások és irányelvek, valamint az MH HVK vezérkarfőnök intézkedései, szakmai és tudományos kutatásokra vonatkozó irányelvei alapján, - az MH HVK állami feladatként ellátandó alaptevékenysége mellett – a tudományos munka szervezése, a tudományos és szakmai kutatások tervezése és végzése, továbbá az elért eredmények innovációja terén: A haderő, az összhaderőnemi, szárazföldi- és légierő haderőnemi, logisztikai szak-, valamint a szervezeti működés funkcionális területein katonai-szakmai feladatok előkészítését és végrehajtását támogató tudományos és szakmai kutatómunka, valamint szakértői tevékenység tervezése, szervezése, folytatása. Haderőfejlesztéssel, - tervezéssel, - szervezésével, - működtetésével, kutatás-fejlesztéssel, a haderő alkalmazásával, vezetésével és irányításával, felkészítésével, a csapatok kiképzésével, erőforrás-gazdálkodással, tapasztalatok gyűjtésével, feldolgozásával és hasznosításával kapcsolatos kutatások végzése. Tudományos kutatások eredményei kiértékelésének, közzétételének, hasznosításának és gyakorlati bevezetésének kezdeményezése, közkinccsé tételének támogatása. Szakmai és tudományos kutatás, doktori képzés és továbbképzés, tudományos információ ellátás, rendezvényszervezés, az eredmények elérhetőségének és további kutathatóságának érdekében tudományos együttműködés szervezése és fenntartása.
 
== KönyvtárSzakkönyvtár küldetésnyilatkozata ==
Korlátozottan nyilvános szakkönyvtárként a hadtudomány, vezetés- és szervezéstudomány, valamint interdiszciplináris tudományterületek szakirodalmának gyűjtésével, feldolgozásával és közrebocsátásával segíti a Honvédelmi Minisztérium és Vezérkar dolgozóinak munkáját, információ ellátását illetve a honvédségben folyó kutatást. A Hadtudományi Szakirodalmi Integrációs Információs Rendszer (HSZIIR) tagkönyvtáraként hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár szerverén épülő hadtudományi adatbázis építéséhez, ezen keresztül a katonai elektronikus tájékoztatáshoz.
 
== Könyvtár feladatai ==
171

szerkesztés