„Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely” változatai közötti eltérés

Korlátozottan nyilvános szakkönyvtárként a hadtudomány, vezetés és szervezéstudomány, valamint interdiszciplináris tudományterületek szakirodalmának gyűjtésével, feldolgozásával és közrebocsátásával segíti a Honvédelmi Minisztérium és Vezérkar dolgozóinak munkáját, információ ellátását illetve a honvédségben folyó kutatást. A Hadtudományi Szakirodalmi Integrációs Információs Rendszer (HSZIIR) tagkönyvtáraként hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár szerverén épülő hadtudományi adatbázis építéséhez, ezen keresztül a katonai elektronikus tájékoztatáshoz.
 
== Könyvtár feladatai == *
* a szakmai irányító által meghatározott szakirodalmi igények kielégítése, a honvédségben folyó tudományos kutatómunka segítése;
* a honvédség központi tudományos tervében 1998 - 2000 között meghatározott kutatások tanulmányainak gyűjtése;
* a 2001-2008 között a HM által a hadtudományi kutatások keretében meghirdetett pályázatokra beérkezett tanulmányok gyűjtése;
* a nyelvi és szakmai továbbképzéshez szükséges könyvek, szótárak és egyéb információhordozók biztosítása;
* a gyűjtőkör által meghatározott állomány fejlesztése, gyarapítása és megőrzése;
* a könyvtári anyagok feltárása és a Honvédelmi Minisztérium, illetve Magyar Honvédség vezető és végrehajtó szervei részére történő rendelkezésre bocsátása;
* a szakkönyvtár a gyűjtőkörének megfelelő területen a szakmai tájékoztatási (információs) rendszer része. A NKE HHK könyvtárának vezetésével - a többi honvédségi szakkönyvtárral együttműködve - részt vesz a szakirodalom számítógépes feldolgozásában, a hadtudományi adatbázis építésében.
* a szakmai irányító által meghatározott közművelődési feladatok ellátása;
* a könyvtár rendelkezik Internet hozzáféréssel, melynek segítségével a felhasználók részére tájékoztatást biztosít az Országos Dokumentumellátó Rendszerben szereplő nyilvános könyvtárakban fellelhető dokumentumok elérhetőségéről.
könyvtári hírlevél készítése: - új könyvekből figyelemfelkeltő ajánló készítése, - színházjegy árusítás - hírlevélben való közzététel;
* részvétel a honvédségi könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, könyvtárközi kölcsönzésben;
* a szakmai könyvbemutatók szervezése, megrendezése
 
== Könyvtár fő gyűjtőköre ==
171

szerkesztés