„Szathmári Paksi Mihály (tanár, 1683–1744)” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
(→‎Élete: a lánya nem nevezetes, valamint nem is biztos, hogy viselte az apja által íróként felvett nevet)
a
| aláírás =
}}
'''Szathmári Paksi Mihály''' ([[Mezőkaszony]], Bereg megye, [[1683]]. – [[1744]]. [[június 2.]]) tanár, református főiskolai igazgató.
 
==Élete==
 
[[Szathmári Paksi István]] református lelkész-író és Békési Anna fia. Mint korán árvaságra jutott fiúgyermek, a [[gyulafehérvár]]i kollégiumba ment és ott alsóbb tanulmányait dicséretesen végezte; ekkor visszament Magyarországra, s az akkori [[tállya]]i iskolába lépett és itteni pályájának befejezése után [[Diósgyőr|NagygyőrNagygyőrbe]]be hívták meg tanítónak; onnétonnan visszatért tanulókkal 1703-ban [[Sárospatak]]ra, hogy teológiai tanulását befejezte. 1708-ban [[Tokaj]] városába kapott meghívást tanítónak, honnétahonnan azután külföldre indult; 1710-ben a [[franeker]]i, később az [[utrecht]]i egyetemre iratkozott be. 1711-ben tért haza s ezen év végén tokaji lelkésznek választották. Ugyanezen év őszén feleségül vette Ember Juditot, [[Debreceni Ember Pál]] lányát. Gyorsan terjedt jó híre és [[1716]]. [[február 21.|február 21]]-én]] az erdélyi református főkonzisztórium meghívta a gyulafehérvári kollégiumba a bölcselet és természettudományok tanítására. InnétInnen március 27-én elűzött iskolájával [[Boroskrakkó]]ba ([[Alsó-Fehér vármegye]]), [[1716]]. [[december 2.|december 2]]-án]] [[Marosvásárhely]]re kellett vonulnia, ahol előbb mint vendég, [[1718]]. [[április 30.|április 30]]-tól]] pedig ugyanott az egyesült [[sárospatak]]-gyulafehérvár-[[marosvásárhely]]i kollégiumban folytatta működését. 1719-től a teológiai tudományokat adta elő. 1728-ban az erdélyi egyházkerületnek generális notáriusává választották a püspökségre következés jogával. Ezt azonban nem várta be, amennyiben [[1734]]. [[szeptember 3.|szeptember 3]]-án a sárospataki kollégium igazgatására hívták meg, az év augusztusában odaköltözött s haláláig ott működött, úgy is mint a [[zemplén]]i egyházmegye esperese. Teológiai irányára nézve a típusok keresésébe mélyedt coccejanusok közé tartozott.
 
==Munkái==
 
* Gyászbeszéd Bethlen Elek fölött... 1717.
* Physica contracta juxta principia Neotericorum, in usus collegii Marosvásárhelyiensis concinnata. Claudiopoli, 1719.
* Bethlen Judit Kölcséri Sámuelné fölött oratio... Uuo. ott, 1720.
* Nemes ajándékok tüköre, tekint. Petki Nagy Sámuel urfi. Kit szomorú, de boldog halála után is ez együgyü oratiónak ereje szerint megeleveníteni kivánt 1723. eszt. Szent-Iván havának 12. napján. U. ott, 1723.
* Szomorú halotti pompa ... Kemény Simonnak és fiának Kemény Jánosnak... koporsóba tétetésekor ... U. ott, 1724. (Többek beszédeivel együtt.)
* Isten oskolája ... Bethlen Julia Wass Lászlóné felett gyászbeszéd ... 1731.
* Sátán harczain és kisértetein győzedelmeskedő kegyelem ... Széki Teleki Pál ... felett gyászbeszéd. U. ott, 1732.
* Lázár Mária ... Bethlen Samuné felett könyörgés és prédikáczió. 1732.
* Tyrocinium emblematico propheticum seu meditationes in S. Jobi cap. XXXVIII. Franequerae, 1732.
* Teleki József felett prédikáczió ... 1733.
* Testi dolgokkal való gazdagságnak hijjába valósága, mellyről, néhai régi úri törsökű Pongrátz Nagy Mihályi János ... özvegye, mélt. Széki Teleki Judit gróf asszonynak ... utósó megtiszteltetése alkalmatosságával, a gernyeszegi nagyobbik palotán világosan tanított ... 1733. okt. 11. KolosvárKolozsvár, 1734. (Mások gyászbeszédeivel együtt).
* Halotti oratio ... Vesselényi István ... és neje Bánffi Kata felett 1734. aug. 22. ... a temető helyen. Uuo. ott, 1734.
* Dissertatio de arbore scientiae boni et mali, seu: vite ferali, litterali et mystica. Ugyanott, 1736.
 
Latin verse [[Pápai Páriz Ferenc]] halálára (1717), Üdvözlő verse István nevű fiához (1743.)
 
===Kéziratban maradt===
 
Házasulandók praescriptiója, Vargyasi Dániel István és gróf Teleki Judita menyegzőjökre, 1731. (Székely Naptárban 1884.); Tokajban öt év alatt írt munkái.
 
==Források==