„Nemzetiszocializmus” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
a
 
== Az ideológia fontos elemei ==
* Nemzetinemzeti ([[nacionalizmus]]) és baloldali ([[szocializmus]]) ideológiák összedolgozásával egy új világnézet létrehozása.
* Aa szakszervezeti rendszer megújítása, a munkások védelme.
* Németország helyreállítása, a létbiztonság megteremtése.
* Szociálisszociális demagógia (baloldali típusú jelszavak hangoztatása párhuzamosan a szélsőségesen jobboldali tevékenységgel.)
* [[Lebensraum|élettér-elméletélettérelmélet]] („Lebensraumpolitik”, „Lebensraum im Osten”: több lakóterület teremtése a németek számára a kelet felé való terjeszkedés által)
* antiliberalizmus, [[marxizmus]]-, [[kommunizmus]]-, [[leninizmus|bolsevizmusellenesség]]
* a zsidóság elleni fajgyűlölet a [[németek|német]]/[[germánok|germán]]/[[Árja fajelmélet|árja felsőbbrendűségből]] (Übermensch, Untermensch) kiindulva.
* Aa vezetőben való feltétlen hit ''(Führerprinzip)''
* Aa demokrácia korlátozása, ennek következményeként a nem együttműködő politikai pártok, szakszervezetek, és sajtótermékek megszüntetése
* [[szociáldarwinizmus]] (azAz emberi társadalomban is a legalkalmasabb csoportok (fajták, változatok) tudnak fennmaradni, életben maradni, szelektálódni.)
* rasszizmus: az emberi rasszok közötti különbségek hangsúlyozása
* [[eugenika]] (a szociáldarwinizmusban megfogalmazott fajfejlődés „elősegítése”, az akadályozó tényezők „kiiktatása”)
* [[homoszexualitás|homoszexuális]] beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv; a homoszexualitás korlátozása, tiltása, és büntetése ([[homofóbia]])
* a vallásszabadság korlátozása
 
 
[[Adolf Hitler]] ''[[Mein Kampf]]'' című könyvében röviden a következő programot ajánlotta a német nemzet fellendítésére:
# Aa szocializmus és a nacionalizmus összhangjának kihasználása Németország háború utáni helyreállításában. (Aa baloldal és a jobboldal összefogása a NSDAP alatt)
# Aa jellegzetesen német, hagyományos kulturális értékek védelme.
# Nem teljesítésnemteljesítés politikája: a fegyverkezés megkezdése, a megszállt területek kiürítése és a hadisarc fizetésének abbahagyása (ezzel a versailles-i szerződésben foglaltaknak mond ellent).
# Európa németjeinek egyesítése Nagy-Németország létrehozásának érdekében; Ausztria bekebelezése (anschlussAnschluss), Csehország és Lengyelország németlakta területeinek elfoglalása, valamint Európa (beleértve a Baltikumot) németjeinek hazatelepítése. Úgy vélte, szövetséget köthet Angliával, mert az angolok a franciáktól jobban félnek, mint amennyire ragaszkodnak a status quóhoz.
# Terjeszkedésterjeszkedés keletre, a Szovjetunió elfoglalásával a Birodalom kiterjesztése az Urálig. Hitler szerint a Szovjetunió hatalmas területét arra nem alkalmas népek lakják, ugyanis hagyták, hogy a zsidók/kommunisták kezükbe vegyék a hatalmat. (Az adott területeknek nagyon rossz volt a kihasználása gazdasági és földművelési szempontból.)
# Ezután fordulna az eddig tétlen Franciaország felé, és vagy megsemmisítené a nemzetet, vagy a gyengébb partner szerepébe kényszerítené (reváns az első világháborúért).
# A létrejött 400 milliós Német Birodalom (egy pángermán Európa) szembeszállhatna az Egyesült Államokkal.