Főmenü megnyitása

Módosítások

a
formázás, elütések jav. stb.
== Különböző nyelvek behatása az amerikai angolban ==
=== Indián nyelvek ===
Nagyrészt növény- és állatnevek. Azok a fajok, fajták, amik a gyarmatosítók számára ismeretlenek voltak, nem kaptak új angol elnevezést, hanem az eredeti indián elnevezést használták, időnként némi egyszerűsítéssel. OlyenOlyan szavak jöttek létre, mint ''chipmunk, moose, opposum'' vagy ''pecan''.
 
Indián szavak eszközöket is jelölhetnek: ''kayak'' (magyarosan kajak). Említésre méltó még, hogy az ''igloo'' is innen származik.
 
Az indián kultúra nagyrészt politikai kifejezéseket hozott létre, ilyen például a ''caucus'' vagy a ''bury the hatchet'' kifejezés (vö. ''elásni„elásni a csatabárdot''csatabárdot”).
 
Földrajzi nevek is jöttek át. Az Egyesült Államokban ma 26 állam nevének van indián eredete (pl. ''Tennessee'', ''Massachusetts'', ''Dakota''). Folyók, tavak, vízesések nevei is gyakran indián eredetűek; ilyen a ''Mississippi'', a ''Michigan'' és a ''Niagara'' is.
 
=== Francia ===
 
=== Spanyol ===
A spanyol nyelvnek a hatása nagyrészt növényneveknél és halfajtáknál látható: ''marijuana'', ''tomato'', ''mesquite'' és ''yucca''. Az egyik leggyakrabban használt spanyol eredetű szó a halaknál például a ''barracuda''.
 
Még említésre méltó az akkori mindennapi életben gyakran használt kifejezések közül a ''lasso'', ''corral'' vagy maga a ''ranch''.
 
== Helyesírás ==
 
=== -our és -or ===
Webster egyik első javaslata az volt, hogy az /ə/-nek ejtett ''-our'' végződésű szavakból vegyék ki az ''u''-t. Az amerikai helyesírás szerint a ''color'', ''honor'' vagy ''labor'' szavakban – a brit írásmóddal szemben – nincsen ''u''.
 
=== -re és -er ===
Az olyan szavak mint például a ''centre'' vagy ''metre'' félrevezetőek és gyakran elhibázták, mert a kiejtés szerint nem ''-re''-t mondanak hanem ''-er''-t. Ezeknek a szavaknak az amerikai megfelelője ''center'' és ''meter''. A mesterségek neve viszont a brit angolban is mindig ''-er''-re végződik: ''teacher'', ''butcher'', ''player'' stb.
 
=== -ae és -e ===
A latinbőllatinból jött ''-ae'' kettőshangzókapcsolat nem maradt meg az amerikai angolban. Az ''encyclopaedia'' helyett az amerikai angol ''encyclopedia''-t ír. Betegségek nevében is előfordulnak ''-ae'' vagy ''-oe'' kettőshangzókbetűkapcsolatok, amelyek ''-e''-re illetve ''-o''-ra egyszerűsödnek. Erre jó példa a ''Diarrhoea'', ami az amerikai angolban ''diarrhea''.
 
=== -ce és -se ===
Az esetek nagy részénél a ''-ce'' végződésű szavak ''-se'' végződést kapnak az amerikai angolban. ''Defence'' és ''defense'', vagy ''pretence'' és ''pretense''
 
=== -ise és -ize ===
Azok a melléknévből képzett igék, amelyeket általában ''-ise'' végződéssel használnak a brit angolban, ''-ize''-re végződnek az amerikai angolban. Ilyen például a ''realise'', ami ''realize'' lesz. Annak ellenére, hogy Angliában elsősorban az ''-ise'' végződést használják, hiba az ''-ize'' helyesírást amerikanizmusnak tekinteni – többek között olyan tekintélyes angol források is az ''-ize''-t részesítik előnyben, mint az Oxford English Dictionary. Vannak továbbá olyan igék, amik a brit angolban is mindenképpen ''-ize''-re végződnek (például ''seize'', ''capsize'')
:'''Megjegyzés''': Ez az eltérés ''-yse'' és ''-yze'' végződéseknél is megfigyelhető. Ilyen például az ''analyse'' és ''analyze''. Az ''-yze'' végződést kizárólag Észak-Amerikában használják.
 
== Nyelvtan ==
 
=== Have és take ===
Bizonyos kifejezések, leginkább hétköznapi kifejezések, a ''have'' ige helyett a ''take''-kel képződnek. Ilyen például a ''take a break'' vagy ''take a bath'', ami a brit angolban ''have a break'' illetve ''have a bath''.
 
=== Have you, do you have és have got ===
Az amerikai angol kerüli a ''Have you…''-val kezdődő birtoklásra utaló kérdéseket és inkább helyettesíti a ''Do you have…''-vel. Ha a brit angolban kérdezünk ''Do you have''-vel, például ''Do you have bread at home?'', akkor az általánosságra feltett kérdés, vagyis itt azt jelenti, ''van„van-e általában otthon (nálad, nálatok) kenyér?'' A ''have you got'' főleg brit angolban használatos, azonban előfordul néhány amerikai dialektusban is.
 
:'''Megjegyzés:''' A ''you'' szó természetesen bármelyik másikkal is helyettesíthető, az egyszerűség kedvéért ezt használtuk a példában.
 
=== Múlt idejű alakok ===
Általában a brit angolban ''-t''-re végződő rendhagyó igék az amerikai angolban nem rendhagyó módon végződnek, így szabályosan képezzük a ''learned'', ''spelled'' és a ''dreamed'' alakokat. Az amerikai angol nyelvben a ''get'' harmadik alakja ''gotten'', míg britben a ''got''tá rövidült. A ''gotten'' archaikusan hat.
 
=== Really és real ===
A ''really''-t abban az értelemben, hogy ''valódi„valódi, valójában''valójában” általában ''real''-lel fejezik ki az amerikai angolban. ''He is really nice''-ból ''he is real nice'' lesz. Azoknál a mondatoknál vigyázzunk, ahol a ''really'' vagy ''real'' nem mint minősítés van jelen. Itt az amerikai angol is ''really''-t használ. ''Did you really find what you were looking for?'', mindkét változatban.
 
=== Egyes, többes számú alakok ===