„Végítélet” változatai közötti eltérés

Nincs méretváltozás ,  3 évvel ezelőtt
 
A Szentírás az emberek két osztályát állítja egymással szembe. Az egyik oldalon Isten gyermekei: akik az Ő parancsolatait megtartják, a másik oldalon a világ fiai: akik Isten parancsolatait semmibe veszik. A jelenések könyve ''az élet könyvével'' szimbolizálja, hogy kik kapnak örök életet Istentől. Az összes hívők reménysége az örök élet, az ''[[új föld]]'', amelyet Isten kínál a parancsait megtartóknak.<ref>Máté 19, 17-21</ref> A "''paradicsom''" vagy "''mennyország''" örökségül adatik azoknak, akik a világot annak kívánságaival és kísértéseivel együtt legyőzték és Isten parancsolatai iránt engedelmesek voltak. Ezen új földön ’’''halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom''’’<ref>Jel. 21, 4</ref> Itt az üdvözültek egy örökké tartó boldog honban fognak élni.
 
Az embereknek nem lesz több lehetőségük, hogy a túlvilágon még további érdemeket szerezzenek, és ilyen módon megváltoztassák az ítéletet, mivel az uralkodó
keresztény felfogás szerint kizárólag a föld a munkálkodás és a próbatétel színtere. Később megszűnik minden változás, minden átalakulás, és nem lesz többé idő
sem. <ref>Jel. 10, 6</ref>
 
''Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét élvezhetik. Jaj a gonosznak! Rossz dolga lesz, mert cselekedetei szerint fizetek neki.''<ref>Ésaiás 3, 11-12.</ref>
 
''Eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.''<ref>Jelenések könyve 11:18</ref>
 
Az embereknek nem lesz több lehetőségük, hogy a túlvilágon még további érdemeket szerezzenek, és ilyen módon megváltoztassák az ítéletet, mivel az uralkodó
keresztény felfogás szerint kizárólag a föld a munkálkodás és a próbatétel színtere. Később megszűnik minden változás, minden átalakulás, és nem lesz többé idő
sem. <ref>Jel. 10, 6</ref>
 
A bűnben gyönyörködők és akik nem szakadtak el bűnös életüktől, akik nem Isten örök és megváltozatlan törvényei szerint éltek, a végítélet után a kárhozatra jutnak és elpusztítattnak. Isten mindenkinek az ő életének cselekedetei alapján fizet meg.