„Habsburg–Lotaringiai Rudolf osztrák–magyar trónörökös” változatai közötti eltérés

a
a (fogdja javítva fogadja-ra)
A számításban jöhető feleségjelöltek közül [[Habsburg–Lotaringiai József Károly főherceg|József főherceg]] lányával kötendő házasság tervét [[Habsburg–Tescheni Albert főherceg|Albert]] főherceg vetette el, arra hivatkozva, hogy a lány anyja családjának (Szász–Coburg–Koháry) genealógiája hiányos, illetve az apának túl szoros a kapcsolata a mágnásokkal. A [[Viktória német császárné|német trónörökösné]] egyik lányával kötendő házasságot a felekezeti különbségek hiúsították meg. Szóba jöttek még a spanyol, portugál és szász királyi udvarok lányai is. 1880. márciusában Rudolf Brüsszelbe utazott és megkérte [[II. Lipót belga király|II. Lipót]] [[Belgium uralkodóinak listája|belga király]] lányának, [[Stefánia belga királyi hercegnő|Stefániának]] kezét. Olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy Rudolf még ez idő alatt sem fogott vissza kicsapongó életmódjából és Brüsszelbe is magával vitte akkori szeretőjét, a [[baden]]i színház fiatal zsidó színésznőjét, erről későbbi anyósa is értesült, de az eljegyzést nem bontották fel<ref>Hamann, 2008, 170-172. oldal</ref>
 
Rudolf [[1881]]. [[május 10.|május 10-én]] [[Bécs]]ben, az ágoston Ágoston-rendiek templomában vette feleségül az akkor 17 éves lányt. Az esketést a prágai érsek, Rudolf ellenlábasa végezte 24 püspök és érsek segédletével.<ref>Hamann, 2008, 179. oldal</ref> A trónörökös esküvőjén megjelent magas rangú vendégek között volt [[VII. Eduárd brit király|Eduárd walesi herceg]], [[Egyesült Királyság|brit]] trónörökös (később VII. Eduárd király), és unokaöccse, [[II. Vilmos német császár|Hohenzollern Vilmos]] német trónörökös herceg (később II. Vilmos császár). A fiatal pár egy ideig [[Prága|Prágában]] élt. Kettejük temperamentuma teljesen eltérő volt. Rudolf kiemelkedően intelligens, liberális szabadgondolkodó, mindenfajta konvenciótól mentes, impulzív és túlérzékeny lélek volt, Stefánia komoly, formákhoz mereven ragaszkodó, kevésbé intelligens, színtelenebb személyiség volt. Rudolf anyja, Erzsébet császárné emiatt sohasem kedvelte Stefániát, lenézően kezelte, háta mögött sértő kifejezésekkel illette (például „Trampeltier”, ami „tevét” és „tramplit” is jelent).
 
A házasság első évei még boldogan teltek, számos barátjának írt levélben dicsérte új feleségét és szerelméről áradozott.<ref>Hamann, 2008, 181. oldal</ref> [[1883]]-ban leányuk született, [[Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Mária főhercegnő|Erzsébet Mária főhercegnő]], akit még az osztrák családtagok is magyar becenevén, „Erzsi”-nek hívtak. Ezen időszak mindkettejük visszaemlékezése szerint boldog és kiegyensúlyozott volt. Mária Valéria naplófeljegyzése szerint Rudolf a kor szokásával szemben nem tágított vajúdó felesége mellől, mellette aludt a földön és mikor a várva várt fiú helyett leány született, a csalódottságában síró feleségét így nyugtatta: ''"Nem„Nem baj hiszen sokkal aranyosabb egy kislány"kislány”''.<ref>Hamann, 2008, 199. oldal</ref>
<center><gallery>
Kép:Rudolf Habsburg and Princess Stephanie.jpg|Eljegyzési kép
Gyorsan kiderült azonban, hogy a házasság nem kötötte le a csapongó szellemű Rudolfot, és nem is terelte el figyelmét azokról a problémákról, amelyek trónörökösi mellőzöttségéből, a kormány és az udvar bizalmatlanságából fakadtak.
 
1886 elején Rudolf megbetegedett. A hivatalos orvosi vélemény reumát és hashártyagyulladást állapított meg. Gyógykezelés céljából [[Lokrum]] szigeti kastélyába utazott, ahol feleségének is továbbadta a kórt. Rudolf betegsége azonban feltehetően gonorrhoea volt,<ref>Heiszler Vilmos: A mayerlingi tragédia.Rudolf trónörökös halála in Rubicon, 2008/7-8. 51. oldal</ref> ami Stefániánál meddőséget okozott, így a várva várt fiúgyermekének születése elmaradt.<ref>Hamann, 2008, 350. oldal</ref>
 
A házasfelek elhidegültek egymástól, érzelmi kapcsolatuk megszűnt. Gondolkodásmódjuk közti különbség is hamar nyilvánvalóvá vált. Stefánia bírálta Rudolf arisztokratákkal szembeni viselkedését, nem helyeselte a polgári származású emberekhez kötődő szoros barátságát sem. Ugyanakkor rajongott a reprezentációért, melyet Rudolf szívből gyűlölt. Stefánia nővére ennél intimebb részletekről is megemlékezett; Rudolf rászokott az alkoholra és tettlegességre is sor került. A két házasfél kölcsönösen sértegette a másikat; Rudolf 1888-ban szemgyulladást kapott, ezért Stefániával íratott levelet, melyben elnézést kér, hogy nem maga ír, hanem csak egy közömbös személy, akinek egészsége kevésbé fontos.<ref>Hamann, 2008, 443-445. oldal</ref>