„Magyar állampolgárság” változatai közötti eltérés

ez a hivatalos rövidítése, nem kéne újat kreálnunk
a (Linkrövidites)
(ez a hivatalos rövidítése, nem kéne újat kreálnunk)
A '''magyar állampolgárság''' születéssel, honosítással vagy visszahonosítással és családjogi tények alapján keletkezhet.
 
A magyar állampolgárság keletkezésének alapelveit az Alaptörvény G) cikke, míg részletes szabályait a [http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19290 magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény] (továbbiakban: ÁptvÁpt.) állapítja meg.
 
==A lakosság fogalmának alkotmányjogi értelmezése==
* tágabb értelemben a lakosság kiegészül a magyar állampolgárok mellett a bevándoroltakkal és a menekültekkel, akik a Magyarországon tartózkodó külföldiek közül a lakcímnyilvántartás hatálya alatt állnak.
 
A magyar állampolgárság fogalmát a magyar állampolgársági törvény (ÁptvÁpt.) formai értelemben (a korábbiakkal megegyezően) az állampolgárok körébe való bekerülés módjának felsorolásával határozza meg: „Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki az Alaptörvény vagy e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg. " [2. § (1) bek.]
 
==Az állampolgárság szabályozásának elvei==
 
=== Honosítással ===
Ezt öt feltételhez köti az ÁptvÁpt.:
 
a) nyolc éven keresztül folyamatosan Magyarországon kell lakni (kiskorú tekintetében ettől el lehet térni, ha az állampolgárságot a szülővel együtt kéri, illetve azt a szülő már megszerezte),
A magát magyar nemzetiségűnek valló nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy magyar származását valószínűsíti és magyar nyelvtudását igazolja, ha a honosítás b) és d) pontjában felsorolt feltételeknek megfelel, kedvezményesen honosítható.
 
Bizonyos esetekben a köztársasági elnök az állampolgársági ügyekért felelős miniszter javaslatára további kedvezményt adhat a honosítás tekintetében (ld. ÁptvÁpt. 4. § (7) bek.)
 
===Visszahonosítással===