„Védjegy” változatai közötti eltérés

(Uniós jogszabályok hozzáadása)
* az [[együttes védjegy]]et és a
* [[tanúsító védjegy]]et.
== AEurópai közösségiuniós védjegy ==
 
{{Bővebben|KözösségiEurópai uniós védjegy}}
Magyarországnak az Európai Unióhoz történt [[2004]]. [[május 1.|május 1-jei]] hatályú csatlakozása nem jelenti azt, hogy a Magyarországon lajstromozott védjegyek oltalma automatikusan kiterjedne az Európai Unióra is. Az oltalomszerzés érdekében új közösségi védjegybejelentést kell tenni.
 
AAz közösségi[[európai uniós védjegy]] elsősorban azok számára lehet fontos, akik nem csak Magyarországon kínálják áruikat illetve nyújtják szolgáltatásaikat.
 
KözösségiEurópai uniós védjegy védjegybejelentést aaz [[Belső Piaci Harmonizációs HivatalEUIPO]]nál lehet tenni (Alicante, Spanyolország)., amelynek Aalapján védjegyeztetésiaz eljárás valamennyi tagországra nézve megindul egyetlen bejelentési kérelem alapján. Nagy előnye, hogy így nem tagállamonként kell külön-külön a megjelölést regisztráltatni. A közösségi védjegybejelentés hátránya, hogy amennyiben akárcsak egyetlen tagállamban kizáró ok merül fel, a megjelölés nem kaphat közösségi oltalmat. Ajánlatos ezért a bejelentés előtt [[védjegykutatás]]t végezni.
 
=== Az európai uniós védjegyrendszer módosítása ===
2015. december 24-én tették közzé a közösségi (most már európai uniós) védjegyrendelet módosított végrehajtási rendeletét<ref>[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R2424 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2424 rendelete (2015. december 16.) a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)]</ref> (Címe: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2424 rendelete (2015. december 16.) a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 
A végrehajtási rendelet 2016. március 23-án lépett hatályba. (Néhány kivétellel: az 1. pont bizonyosegyes rendelkezései csak 2017. október 1-jétől lesznek hatályosak.)
 
A [[preambulum]] (2) bekezdése két terminológiai változtatást tartalmaz: "A [[Lisszaboni Szerződés]] hatálybalépésének következtében aktualizálni kell a 207/2009/EK rendelet<ref>[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=CELEX:32009R0207 A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről]</ref> terminoló­giáját. Ennek keretében a „közösségi védjegy” kifejezés helyébe az „európai uniós védjegy” kifejezés lép. A „Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)” elnevezés helyébe „Az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala” elnevezés ... lép, hogy megfelelőbben tükrözze a Hivatal által