„Podjebrád Katalin magyar királyné” változatai közötti eltérés

Ellenőrzést köszi előre is.
(Köszönöm előre is az ellenőrzést.)
(Ellenőrzést köszi előre is.)
A királyné főkancellárja a [[Veszprémi püspökök listája|veszprémi püspök]], [[Vetési Albert]] lett, ahogy a hagyomány diktálta. [[Kubinyi András]] megkérdőjelezi [[Janus Pannonius]] [[Pécsi püspökök listája|pécsi püspök]] királynéi főkancellárságát, viszont azt elképzelhetőnek tartja, hogy cím nélkül besegített a kancelláriába, főleg, külügyekben.<ref name="Lásd Kubinyi 2000: 12"/>
 
[[Fájl:PodjebradKatalinFotoThalerTamas.JPG|thumb|260px|left|Emléktábla a budai Szent Zsigmond-templom maradványai mellett]]
Katalin királyné a házasságkötést követően rögtön megfogant, mert amikor [[1463]]. [[július 19.|július 19-én]] a férje, [[I. Mátyás magyar király|I. Mátyás király]] nevében [[Vitéz János]] [[nagyváradi római katolikus egyházmegye|váradi püspök]], későbbi [[Esztergomi érsekek listája|esztergomi érsek]], valamint [[III. Frigyes német-római császár|III. Frigyes]] örökösödési szerződést kötött [[Bécsújhely]]en, amelynek értelmében ha Mátyás törvényes örökös nélkül hal meg, a magyar trónt III. Frigyes vagy fia, az akkor 4 éves [[I. Miksa német-római császár|Miksa]] örökli,<ref>Lásd Solymosi (1981: 280).</ref> Katalin királyné már 1-2 hónapos terhes lehetett. Ez is hozzájárulhatott, hogy Mátyás könnyedén beleegyezett a [[Habsburg-ház|Habsburgok]] esetleges magyarországi trónöröklésébe, hiszen Katalin termékenynek bizonyult, és sok gyermeket, köztük fiúkat remélhetett tőle.
 
 
==Katalin királyné sírja==
[[Fájl:PodjebradKatalinFotoThalerTamas.JPG|thumb|260px|left|Emléktábla a budai Szent Zsigmond-templom maradványai mellett]]
Katalin királynét a budai [[Szent Zsigmond prépostsági templom|Szent Zsigmond-templom]]ban temették el.<blockquote>(''a következő szöveg némely helyen korabeli, [[19. század|XIX. századi]] nyelvi stílussal és helyesírással íródott, így azokban az esetekben némileg eltér a mai változattól és helyesírástól''): „A Szűz Mária-társaskáptalant [[1410]]-ben [[Zsigmond magyar király|Zsigmond]] király alapította a [[Budai Várnegyed|budai Vár]] akkori Zsidó utcájában, a [[Ova kapu|Fehérvári kapu]] közelében. [[1424]]-ben [[Szent Zsigmond prépostsági templom|Szent Zsigmond]] néven újjáalapítja. Ebbe a templomba temették [[1464]]-ben a [[szülés]] közben elhunyt Podjebrád Katalint, [[I. Mátyás magyar király|Mátyás]] király első feleségét. »[[1827]]. [[Január 13.|Januarius 13]]. napján [[Szent Zsigmond prépostsági templom|Sz. Sigmond Templomához]] eljutván talp falait is a'rendelt alapig felszaggatták. [[Buda (történelmi település)|Budán]] a' [[Budai Várnegyed|Várban]] [[Szent György tér|Sz. György piatzának]] egyenítése, és lejebb szállítása alkalmával, mostani [[Várszínház (Budapest)|Játdzó-szín]] előtt földalatt lévő talpfalak között felnyílt üregben, egy drága köntösben öltözött, ragyogó kövekkel ékes koronával koszorúzott, egész emberi tetem találtatott... A'setét üregben lébotsájtkozott két munkások több elhányt [[Csont|tsontokat]], de különössen egy hosszan terült, már elavult, de tsillámló ruházattal borított tetemet mellnek koponyája hasonlóképpen a' setétben tsillamló bokros fodrokkal koszorúzva volt, észre vettek. Azonnal mint a'fodros koponyát, mint pediglen a' letépett avúlt ruha szakadékokat, valamintis némelly sorvadt tsontokat, korhadt fa (vélni lehet koporsó) darabokat magokkal haza vittek... azonnal, tudniillik már [[Január 16.|16. Januáriusban]] költ kegyes levelében a' Városi Tanátsnak parantsolta, hogy mivel a' történet-írók szerint azon helyen Templom állott, és Budán némely Magyar Királyoknak temetése meg is történt... Ezen felfedezés iránt környűlállásos tudósítást küldjön. Azon esetre pedig, ha az említett drága kövekkel ékesített egész tetem valóban felfedeztetett, legnagyobb szorgalommal a' találásnak módja, vallatásoknak kihallgatásával rendszerint jegyzőkönyvbe foglaltasson, és a' tetemnek legkisebb részei, minden hozzá tartozó mívszerekkel lajstromba foglaltatván, figyelmes vigyázat alatt tartassanak, minthogy e' nevezetes tetemnek bővebb megítélése után illendő és tisztességes helyéről, 's fentartásáról gondoskodnia szükség lenne...« – írta [[1827]]-ben Wadasi [[Jankovich Miklós]].''</blockquote><blockquote>''A jelentés a továbbiakban a megtalálás körülményeit írja le, és egyúttal azok pusztítását is dokumentálja: »... A' kisebb koponya, és annak tsontforrása [[Nő|fehér személyt]], és mivel a' hátulsó böltsesség fogak szinte kibújásban valának, 16. vagy 17. Esztendőst jelenteni láttatnak...« A tetemet [[Jankovich Miklós]] Podjebrád Katalinnak tulajdonította, összevetve a korabeli temetési adatokkal és szokásokkal. »Ezek a' jelenségek öszveséggel tsak magához Katalin Királynéhoz, és [[I. György cseh király|Podjebrad György]] leányához, nem pedig akárki más személyéhez illenek.« – fejeződik be a jelentés.''</blockquote><blockquote>''A sírban talált »keleti gyöngyöket és különböző színű zománcokkal hímzett ruhát, gazdagon megaranyozott hajtűt stb. a prágai múzeumnak küldték el« ([[Toldy László (történész)|Toldy László]], Uxa József). Hogy a csontokkal mi lett, azt nem tudjuk, feltehetően azok is [[Prága|Prágába]] kerültek, hiszen a megtalálás helyére nem lehetett visszatemetni, arról pedig semmi adatunk sincs, hogy máshová helyezték volna.''</blockquote><blockquote>''Az [[1970]]-es években történt területrendezés során »párna- vagy címertartó angyalfejes« kőtöredékek kerültek elő. A templomot Nagy Emese régész tárta fel, és a térrendezés után az alapfalak szabadtéri bemutatásra kerültek.”<ref>Lásd Hankó (1987: 79–180).</ref></blockquote><blockquote></blockquote>