„Szabadalmi ügyvivő” változatai közötti eltérés

Jegyzetek
(Jegyzetek)
{{országspecifikus/hu}}
{{tataroz}}
A '''szabadalmi ügyvivő''' megfelelő képzettségű személy, akinek a feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez hozzásegítse. Ennek során iparjogvédelmi ügyekben megbízás vagy kirendelés alapján [[jogi képviselet]]et lát el az illetékes bíróságok és más hatóságok előtt, beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat szerkeszt, valamint iparjogvédelmi ügyekben kutatásokat végez, szakvéleményt, tanácsot és tájékoztatást ad.<ref>1995. évi XXXII. törvény [1. § (1) bek. ] <br/ref> Ha iparjogvédelmi ügyben a fél számára kötelező a jogi képviselet, e követelménynek megfelel az is, ha a felet szabadalmi ügyvivő képviseli.<ref>1995. évi XXXII. törvény [1. § (4) bek. ]</ref>
== A szabadalmi ügyvivői hivatás története Magyarországon ==
:Az 1995. évi szabadalmi ügyvivői törvény indokolása az alábbiakat tartalmazza:
* f) a [[Polgári Törvénykönyv]] által védett és külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokkal kapcsolatos eljárások;
* g) a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik ([[know-how]]) tekintetében megillető védelemmel kapcsolatos eljárások; valamint
* h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény alapján a [[tisztességtelen verseny]] tilalmának és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának megsértése miatt indított eljárások, feltéve, hogy azok találmányokkal vagy egyéb műszaki megoldásokkal, formatervezési mintákkal, növényfajtákkal, számítógépi programalkotásokkal és az ezekhez tartozó dokumentációval, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotásokkal, műszaki létesítmények terveivel, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokkal, gazdasági, műszaki és szervezési ismeretekkel és tapasztalatokkal (know-how) vagy üzleti titokkal, illetve áruk és szolgáltatások jellegzetes külsejével, csomagolásával, megjelölésével vagy elnevezésével, illetve gazdasági tevékenység során használt névvel, megjelöléssel vagy árujelzővel kapcsolatosak. [<ref>1995. évi XXXII. törvény 1. § (1) és (3) bek. ]</ref>
 
== A szabadalmi ügyvivő eljárása külföldön ==
* Ha a szabadalmi ügyvivő iparjogvédelmi ügyekben külföldön jár el, tevékenységére a külföldi jogszabályok előírásai az irányadók, azonban az ilyen tevékenységére e törvény rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell. Külföldi jogszabályon az eljárás helye szerinti államra kötelező nemzetközi szerződéseket, ha pedig a szabadalmi ügyvivő valamely EGT-állam területén jár el, az [[Európai Gazdasági Térség]]ről szóló megállapodással összhangban az európai közösségi jogi aktusokat is érteni kell.<ref>1995. évi XXXII. törvény [1. § (5) bek. ]</ref>
 
== A szabadalmi ügyvivői működés feltételei ==
* Szabadalmi ügyvivőként az működhet, aki a [[Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara]] tagja.<ref>1995. évi XXXII. törvény [2. § (1) bek.]</ref>
* A Kamarába való felvételre jogosult, aki
** a) magyar állampolgár, valamely EGT-állam állampolgára, letelepedett vagy bevándorló;
** b) büntetlen előéletű;
** c) mérnöki vagy azzal egyenértékű természettudományi szakos egyetemi oklevéllel rendelkezik; és
** d) szabadalmi ügyvivői vizsgát tett. [<ref>1995. évi XXXII. törvény 2. § (2) bek.]</ref>
== A szabadalmi ügyvivői működés szervezeti keretei ==
* Ügyfelek képviseletével foglalkozó szabadalmi ügyvivői tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a Kamara engedélyével.
** a) egyéni szabadalmi ügyvivőként,
** b) [[Szabadalmi ügyvivői iroda|szabadalmi ügyvivői irodában]], vagy<ref>1995. évi XXXII. törvény 6. § (1) bek.</ref>
* [[Gazdálkodó szervezet]] saját iparjogvédelmi feladatainak és képviseletének ellátására szabadalmi ügyvivőt foglalkoztathat.<ref>1995. évi XXXII. törvény [6. § (2) bek.]</ref>
** c) [[szabadalmi ügyvivői társaság]]ban foglalkozhat. [6. § (1) bek.]
* [[Gazdálkodó szervezet]] saját iparjogvédelmi feladatainak és képviseletének ellátására szabadalmi ügyvivőt foglalkoztathat. [6. § (2) bek.]
 
== Források ==
{{jegyzetek}}
== Irodalom ==
* [[Vékás Gusztáv]]: * Az iparjogvédelem szakembereiről. A magyar iparjogvédelem 75 éve, [[OTH]], 75. old. (1971)
 
{{csonk-jog}}
[[Kategória:Jog]]