„Pénzmosás” változatai közötti eltérés

2016. július 23-án kirakott tatarozás sablon le
(apró)
(2016. július 23-án kirakott tatarozás sablon le)
{{Büntetőjog különös rész 2}}
{{tataroz}}
A '''pénzmosás''' a pénzügyi bűncselekmények egyike.
 
Célja, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket törvényes forrásból származó nyereségként, [[Tőke (közgazdaságtan)|tőke]]ként tüntessenek fel.
 
== A hatályos magyar jogi szabályozás ==
 
=== Ágazati törvény ===
:A ''pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról'' szóló 2007. évi CXXXVI. törvény jelenleg a hatályos jogszabály. Ennek praeambulumapreambuluma megállapítja: "E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását."
: E törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, valamint bejelentési kötelezettséget ír elő meghatározott személyek és szervezetek számára.
 
* ''d) ''hivatalos személyként vagy
* ''e) ''ügyvédként
követik el.
 
követik el.
* (5) Aki az (1)-(4) bekezdésben
meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* '''400. § '''(1) Aki a más által elkövetett bűncselekményből származó
* ''a) ''dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
* ''b) ''dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* (2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
* ''b) ''pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve
* ''c) ''hivatalos személyként
 
követik el.
* (3) Nem büntethető az (1)-(2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy csak részben fedezték fel.
 
=== Rétegzés ===
Az a rétegzés célja, hogy az illegális jövedelem elváljon az eredeti forrásától, a bevételeket úgy rejtsék el, hogy a jövedelem megszerzője és az illegális pénz között ne lehessen kapcsolatot találni. Komplex pénzügyi tranzakciók segítségével kideríthetetlenné teszik a pénz eredetét. Jellemzően többszörösen összetett fiktív tranzakciókat hoznak létre [[off-shore]] és fantomtársaságok között. Az egymást keresztező, fedő műveletek nehezen kibogozhatóvá, követhetetlenné teszik a pénz útját. Ha valahol egy nyomozó pénzmosásra utaló nyomokat talál, akkor több országon át kell a nyomokat követnie, ahol minden alkalommal engedélyek tucatjait kell beszereznie a nyomozáshoz. Ez persze időbe telliktelik, ami alatt a pénzmosás nyomait teljeskörűen el lehet tüntetni.
 
=== Integrálás ===
* Büntető Törvénykönyv
* [http://www.lizingpercek.hu/ www.lizingpercek.hu]
* """2007. évi CXXXVI. törvény''' a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
* angol Wikipédia
 
== Irodalom ==