„Pusztay János” változatai közötti eltérés

4 076 bájt hozzáadva ,  3 évvel ezelőtt
== Önálló kötetben megjelent munkái közül==
===Nyelvészet===
*''Material aus dem Wald-Dialekt des Jurak-Samojedischen''; Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1976 (''Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 1. Phil.-hist. Kl.'', 1976/10.)
*Az "ugor-török háború" után. - Gyorsuló idő. Magvető Kiadó, 1977
*''Az "ugor-török háború" után. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből''; Magvető, Bp., 1977 (''Gyorsuló idő'')
*Nyelvek bölcsőjénél. - Akadémiai Kiadó, Kérdőjel, Budapest, 1990
*''Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 70. Geburtstag''; szerk. von Christoph Gläser, Pusztay János; Harrassowitz, Wiesbaden, 1979 (''Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica'')
*Könyv az észt nyelvről. - Folia Estonica III., Szombathely, 1994
*''Az uráli-paleoszibériai kapcsolatok kérdéséhez''; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1980 (''A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai'')
*Nyelvrokonság és nemzeti tudat. - Savaria University Press, Dissertationes Savarienses 5, Szombathely, 1995
*Wolfgang Schlachter–Pusztay János: ''Morpho-semantische Untersuchung des ungarischen Verbalpräfixes el-. Auf dem Hintergrund deutscher Entersprechungen;'' Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1983 (''A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai'')
*''Die Pur-Mundart des Waldjurakischen. Grammatikalischer Abriss aufgrund der Materialien von T. V. Lehtisalo''; JATE, Szeged, 1984 (''Studia Uralo-Altaica'')
*''Analóg vonások az uráli és a paleoszibériai nyelvek névszói rendszerében''; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1987 (''A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai'')
*''Bereczki emlékkönyv. Bereczki Gábor 60. születésnapjára''; szerk. Domokos Péter, Pusztay János; ELTE, Bp.,. 1988
*''Magánvélemény a tanárképzés néhány kérdéséről''; Oktatáskutató Intézet, Bp., 1988
*''Tudományos külkapcsolataink egy fejezete. Magyarország és az Alexander von Humboldt Alapítvány''; Oktatáskutató Intézet, Bp., 1988
*''Nyelvek bölcsőjénél. -''; Akadémiai Kiadó, KérdőjelBp., Budapest,1990 1990(''Kérdőjel'')
*''The Arctic. Papers of an international conference. Syktyvkar, 16-18 May, 1991''; szerk. Pusztay János, E. Szaveljeva; BDTF, Savariae, 1992
*''Conference of rectors from the Fenno-Ugric countries and republics. Szombathely, 27-29. September 1993''; szerk. János Pusztay; BDTF, Savariae, 1993 (''Specimina Sibirica'')
*Anu Nurk–Pusztay János: ''Észt-magyar kisszótár''; Savaria University Press, Szombathely, 1993 (''Lexica Savariensia'')
*''Suomunkakontut. Suomalais – unkarilaisia kontrastiivisia tutkimuksia''; BDTF, Savariae, 1993 (''Specimina Fennica'')
*''Uralic mythology. Papers of an international conference. Syktyvkar, 6-9 August, 1992''; szerk. Pusztay János, E. Szaveljeva; BDTF, Savariae, 1993
*''A Societas Scientiarum Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) és előzményei''; szerk. Pusztay János; Savaria University Press, Szombathely, 1994 (''Dissertationes Savarienses'')
*''Das sprachliche Bild der Bernsteinstrasse-Region''; szerk. Pusztay János; Savaria University Press, Szombathely, 1994 (''Bernsteinstrasse'')
*''Diskussionsbeiträge zur Grundsprachenforschung. Beispiel: das Protouralische''; Harrassowitz, Wiesbaden, 1995 (''Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica'')
*''Könyv az észt nyelvről.''; -BDTF, Savariae, 1995 (''Folia Estonica III., Szombathely, 1994'')
*Pusztay János–Tiina Rüütmaa: ''Magyar-észt kisszótár''; Savaria University Press, Szombathely, 1995 (''Lexica Savariensia'')
*''Nyelvrokonság és nemzeti tudat. -''; Savaria UniversityUniversiyt Press, Dissertationes Savarienses 5, Szombathely, 1995 (''Dissertationes Savarienses'')
*''SCLOMB und Mittel-Europa''; szerk. Pusztay János; Savaria University Press, Szombathely, 1996 (''Bernsteinstrasse'')
*''Die sprachliche Situation bei den uralischen Völkern. Materialen zweier Konferenzen über Die sprachliche Situation bei den uralischen Völkern (Szombathely 1994) und Areale Kontakte der uralischen Sprachen (Szombathely 1995)''; szerk. Pusztay János; BDTF, Savariae, 1996
*''A paleoszibériai nyelvek kutatásának jelentősége az uráli nyelvészet számára''; Savaria University Press, Szombathely, 1997 (''Habilitationes Savarienses'')
*''Finn-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez. Oktatási segédkönyv''; BDTF, Szombathely, 1998 (''EU-vocabularium Savariense'')
*''Német-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez. Oktatási segédkönyv''; BDTF, Szombathely, 1998 (''EU-vocabularium Savariense'')
*Pusztay János–Tiina Rüütmaa: ''Észt-magyar szójegyzék az EU Észtországról írt véleményéhez''; BDTF, Szombathely, 1999 (''EU-vocabularium Savariense'')
*''Balázs János-Emlékülés. Szombathely, 1999. november 18.''; szerk. Pusztay János; BDTF, Szombathely, 2000 (''Az Uralisztikai Tanszék kiadványai'')
*''Szakszógyűjtemény az uráli nyelvek tanulmányozásához''; BDTF, Szombathely, 2000 (''Az Uralisztikai Tanszék kiadványai'')
*''Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok. Az 1999-es Veszprémi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kontrasztív Nyelvészeti Szekciójának előadásai''; szerk. Pusztay János; Philologische Fakultät der Berzsenyi-Hochschule, Savariae, 2001 (''Colloquia contrastiva'')
*''Zur Frage der Terminologiebildung in den uralischen Sprachen. Materialien der Konferenz über Die Terminologiebildung in den uralischen Sprachen. Szombathely, 14-15. Oktober 1999''; szerk. Pusztay János; BDF, Szombathely, 2001 (''Specimina Sibirica'')
*''Kaukovertailuja V. Az V. Finn-Magyar Kontrasztív Konferencia előadásai. Szombathely, 2005. május 5-6.''; szerk. Pusztay János; BDF, Savariae, 2006 (''Colloquia contrastiva'')
*''Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban''; Teleki László Alapítvány, Bp., 2006 (''A magyarságkutatás könyvtára'')
*''Utak a terminológiához''; szerk. Fóris Ágota, Pusztay János; BDF Uralisztikai Tanszék–  BDFTanszék–BDF Termik, Szombathely, 2006 (''Terminologia et corpora Supplementum'')
*''Észt-magyar összevetés V.''; szerk. Pusztay János; BDF, Savariae, 2007 (''Folia Estonica'')
*''A magyar mint veszélyeztetett nyelv?''; szerk. Pusztay János; BDF Uralisztikai Tanszék, Savariae, 2007 (''Az Uralisztikai Tanszék kiadványai'')
===Ismeretterjesztés, szépirodalom===
*„Ha Én szólok, Észak beszél...” (Tanulmányok nyelvrokonaink népköltészetéről és hiedelemvilágáról). Pécs, 1988
*''A szölkupok. -''; Savaria University Press, Minoritates mundi, Szombathely, 1994. (''Minoritates mundi'')
*''Szellemi alapkőletétel''; Életünk Könyvek–Magyar Írószövetség Nyugat-magyarországi Csoportja, Szombathely, 1994 (''Életünk könyvek'')
*''Urbi et regioni''; Savaria University Press, Szombathely, 1998
*''Majd' minden szó feledésbe merült. Inkeri finn líra''; vál. Pusztay János, ford. Fábián László, Pusztay János; BDF Uralisztikai Tanszék, Szombathely, 2002 (''Minoritates mundi Literatura'')
*Búcsú váramtól. - Savaria University Press, Szombathely, 2004