„Nyelvészet” változatai közötti eltérés

* [[szintaxis]]: magyarul mondattan, annak tudománya, hogy a szavakból hogyan építünk nyelvtani szerkezeteket, mondatokat ''(szün-tattó'' = összerak, alkot);
* [[szemantika]]: a nyelvi jelentés tudománya ''(szémeion'' = jel);
* [[pragmatika]]: a nyelvhasználat vizsgálata, azaz hogyan alkalmazzuk az egyes nyelvi megnyilatkozásokat a kommunikációs környezetben (kontextusokban) ''(praxisz'' = gyakorlat). [[Szociolingvisztika]]:
* [[Szociolingvisztika]]:
 
Ezek a szakterületek olykor átfedik egymást: például létezik morfofonológia, morfoszintaxis stb. A szemantika az összes jelentéses nyelvi elemmel foglalkozik, a morfémától a szintagmáig, sőt talán nagyobb szövegegységekkel is.