„Európai Bizottság” változatai közötti eltérés

a
a (→‎Hatásköre: bellink)
A Bizottság különbözik az Európai Unió rendszerének többi intézményétől, a jogalkotásban kis kivételtől eltekintve kizárólagos kezdeményező szerepe van, vagyis csak a Bizottság szövegezhet meg jogalkotási javaslatokat és terjesztheti elő őket. Az [[Az Európai Unió Tanácsa|Európai Unió Tanácsa]] és az [[Európai Parlament]] hivatalosan felkérheti a Bizottságot egy adott témájú jogszabály megalkotására. A kül- és biztonságpolitika területén testületként nem rendelkezik kezdeményezési jogkörrel, csupán alelnöke, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ahol a szerződések lehetővé teszik számára, normákat bocsáthat ki, így származékos döntéshozói hatáskörrel is rendelkezik.<ref>{{Opcit|n=Horváth Zoltán|c=Kézikönyv az Európai Unióról|o=88–89}}</ref>
 
Bizonyos esetekben a végrehajtás is a Bizottság feladata (ez ritkább eset, elsődlegesen a tagállamok feladata), főleg akkor, ha a végrehajtásnak egységes szemlélet szerint kell megtörténnie. Ebből adódóan vannak ellenőrző funkciói is, például a [[versenyjog]] terén. Versenyhatóságként is működik, versenyeljárást folytathat le vállalkozásokkal és tagállamokkal szemben. A Bizottság készíti el az EU költségvetésének a tervezetét és előterjeszti azt, és felelős annak végrehajtásáért, például felügyeli az uniós programokat és pénzalapokat.<ref name="Horváth89">{{Opcit|n=Horváth Zoltán|c=Kézikönyv az Európai Unióról|o=89}}</ref> A Bizottság ezen felül a „szerződések őre”, ellenőrzi, hogy a szerződések és jogszabályok megfelelően érvényesülnek-e a tagállamokban. A szerződések be nem tartása, valamint [[kötelezettségszegési eljárás|kötelezettségeik nemteljesítése esetén eljárásteljárás]]t indíthat.<ref name="Horváth89" /> Továbbá, a Bizottság tárgyal nemzetközi [[Kereskedelem|kereskedelmi]] szerződésekről (a [[Kereskedelmi Világszervezet|Világkereskedelmi Szervezeten]] belül) és más az EU-t érintő nemzetközi megállapodásokról. Ebben szorosan együttműködik az Európai Unió Tanácsával.<ref name="Horváth89" />
 
== A Bizottság kinevezése ==