„Végítélet” változatai közötti eltérés

 
A Szentírás az emberek két osztályát állítja egymással szembe. Az egyik oldalon Isten gyermekei: akik az Ő parancsolatait megtartják, a másik oldalon a világ fiai: akik Isten parancsolatait semmibe veszik. A jelenések könyve ''az élet könyvével'' szimbolizálja, hogy kik kapnak örök életet Istentől. Az összes hívők reménysége az örök élet, az ''[[Új ég és új Föld|új föld]]'', amelyet Isten kínál a parancsait megtartóknak.<ref>Máté 19, 17-21</ref> A "''paradicsom''" vagy "''mennyország''" örökségül adatik azoknak, akik a világot annak kívánságaival és kísértéseivel együtt legyőzték és Isten parancsolatai iránt engedelmesek voltak. Ezen új földön ’’''halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom''’’<ref>Jel. 21, 4</ref> Itt az üdvözültek egy örökké tartó boldog honban fognak élni.
{{lásd|üdvösség}}
 
''Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét élvezhetik. Jaj a gonosznak! Rossz dolga lesz, mert cselekedetei szerint fizetek neki.''<ref>Ésaiás 3, 11-12.</ref>